|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Đường trung bình trượt MA (Moving Average) là gì?

16:27 | 01/11/2019
Chia sẻ
Đường trung bình trượt MA (tiếng Anh: Moving Average) là một chỉ báo được sử dụng rộng rãi trong phân tích kĩ thuật giúp làm giảm bớt hành động giá bằng cách lọc "tiếng ồn" ra khỏi các biến động giá ngắn hạn ngẫu nhiên.
(Moving Average)

Hình minh họa

Đường trung bình trượt MA (Moving Average)

Định nghĩa

Đường trung bình trượt trong tiếng Anh là Moving Average, viết tắt là MA.

Đường trung bình trượt MA là một chỉ báo được sử dụng rộng rãi trong phân tích kĩ thuật giúp làm giảm bớt hành động giá bằng cách lọc "tiếng ồn" ra khỏi các biến động giá ngắn hạn ngẫu nhiên. Đây là một chỉ báo theo xu hướng hoặc là một chỉ báo sau bởi vì nó dựa trên giá cả trong quá khứ.

Đặc trưng và ý nghĩa

- Trung bình trượt là một trong những công cụ lâu đời của phân tích kĩ thuật. Biến động giá hàng ngày của cổ phiếu, hàng hóa hay ngoại tệ có thể là rất lớn.

- Giá trị trung bình trượt sẽ giảm thiểu những biến động lớn đó, nhưng đôi khi lại bóp méo bản chất của biến động. Tuy nhiên, đây cũng là một công cụ hữu dụng trong việc làm mượt số liệu đầu vào và khiến cho việc quan sát và phát hiện ra xu hướng một cách dễ dàng hơn.

- Mục đích của giá trị trung bình trượt là để làm trơn những biến động giá lớn trong ngắn hạn để tập trung vào phát hiện xu hướng giá trong khoảng thời gian đầu tư. Bản chất của giá trị trung bình trượt chính là những giá trị đại diện cho một loạt những giá trị trong quá khứ.

Ví dụ

Giá trị trung bình trượt trong 20 ngày là giá trị đại diện cho tất cả các giá trong vòng 20 ngày trước.

Đường MA (20) cho biết giá chứng khoán đã biến động như thế nào trong toàn bộ 20 ngày chứ không chỉ dừng lại ở biến động giá của một ngày riêng lẻ.

Đường trung bình trượt có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với các chỉ số khác nhưng việc kết hợp sử dụng sẽ đem lại hiệu quả cao hơn.

Phân loại

Có 4 loại đường trung bình trượt:

Đường trung bình trượt giản đơn (SMA -  Simple moving average) được tính bằng cách tính tổng giá trong một khoảng thời gian và chia cho số quan sát trong khoảng thời gian đó.

Đường trung bình trượt tuyến tính có trọng số (LWMA - Linearly Weighted Moving Average) là một phép tính trung bình trượt có trọng số lớn hơn đối với dữ liệu giá gần đây. Giá gần đây nhất có trọng số lớn nhất và mỗi mức giá trước đó dần dần có trọng số nhỏ hơn.

- Đường trung bình trượt số mũ (EMA -  Exponential moving average) là trung bình trượt có trọng số (WMA) mang lại trọng số hoặc mức độ quan trọng hơn cho dữ liệu giá gần đây so với trung bình trượt giản đơn (SMA).

- Đường trung bình trượt biến đổi (VMA)

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình phân tích đầu tư chứng khoán, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân; Moving Average (MA) - Investopedia)

Minh Lan