|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Chiến lược giá thâm nhập (Price Penetration Strategy) là gì?

15:02 | 26/08/2019
Chia sẻ
Chiến lược giá thâm nhập (tiếng Anh: Price Penetration Strategy) là doanh nghiệp định giá bán ban đầu tương đối thấp cho sản phẩm mới để khuyến khích người mua nhằm nhanh chóng mở rộng thị trường tăng khối lượng tiêu thụ.

iStock_000006663398_Large

Hình minh họa (Nguồn: Dynamic Business)

Chiến lược giá thâm nhập (Price Penetration Strategy)

Khái niệm

Chiến lược giá thâm nhập trong tiếng Anh là Price Penetration Strategy.

Chiến lược định giá thâm nhập với nội dung là doanh nghiệp định giá bán ban đầu tương đối thấp cho sản phẩm mới để khuyến khích người mua nhằm nhanh chóng mở rộng thị trường tăng khối lượng tiêu thụ. Mục tiêu là sau một thời gian, doanh nghiệp sẽ chiếm được thị phần lớn và có thể dẫn đầu về tỉ phần thị trường.

Trường hợp áp dụng chiến lược giá thâm nhập

Thông thường, chiến lược này thường được sử dụng khi doanh nghiệp mong muốn tiến hành phát triển thị trường, nhanh chóng tăng sức cạnh tranh và khi mà nhu cầu của sản phẩm, ít nhất là trong ngắn hạn có giãn lớn theo giá. 

Chiến lược này thích hợp với những doanh nghiệp có hiệu quả kinh tế theo qui mô lớn và có đường kinh nghiệm phát huy hiệu quả nghĩa là khi doanh nghiệp sản xuất càng nhiều sản phẩm thì giá thành đơn vị sản phẩm càng thấp. Nó thường được sử dụng như là một công cụ chính để tạo ra một thị trường lớn cho doanh nghiệp. 

Một mức giá và lợi nhuận thấp có thể cũng làm cản trở sự thâm nhập thị trường của các đối thủ cạnh tranh. Nếu các đối thủ cạnh tranh có thể thâm nhập vào thị trường một cách nhanh chóng, và tiềm năng thị trường về sản phẩm là rất hứa hẹn, nhà quản trị marketing nên theo đuổi chính sách giá thâm nhập. 

Trong những giai đoạn sau của chu kì sống, giá có thể được thay đổi để đáp ứng với các thay đổi trên thị trường.

Đối với những sản phẩm sản xuất đại trà, được tiêu chuẩn hóa, ít sự khác biệt, truyền thông đại chúng và phân phối rộng rãi....Chiến lược giá thâm nhập là chiến lược phù hợp nhất.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị Marketing, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Thanh Hoa