Kiến thức Kinh tế

Sản xuất tức thời (Just in time - JIT) là gì?

17:43 | 27/10/2019

Chia sẻ

Sản xuất tức thời (tiếng Anh: Just in time, viết tắt: JIT) là một khái niệm trong sản xuất hiện đại, được hiểu ngắn gọn nhất "đúng sản phẩm - đúng số lượng - đúng nơi - đúng thời điểm cần thiết".
Sản xuất tức thời (Just in time - JIT)

Hình minh họa

Sản xuất tức thời (Just in time - JIT)

Định nghĩa

Sản xuất tức thời trong tiếng Anh là Just in time, viết tắt là JITJIT là một khái niệm trong sản xuất hiện đại, được hiểu ngắn gọn nhất "đúng sản phẩm - đúng số lượng - đúng nơi - đúng thời điểm cần thiết".

Bản chất và ý nghĩa

- JIT là một hệ thống điều hành sản xuất mà trong đó các luồng nguyên nhiên vật liệu, hàng hóa và sản phẩm lưu hành trong quá trình sản xuất và phân phối được lập kế hoạch chi tiết nhất trong từng bước, sao cho qui trình tiếp theo có thể thực hiện ngay khi qui trình hiện thời chấm dứt.

- Qua đó, không có hạng mục nào trong quá trình sản xuất rơi vào tình trạng để không, chờ xử , không có nhân công hay thiết bị nào phải đợi để có đầu vào vận hành. Hệ thống JIT cho phép hệ thống sản xuất vận hành hiệu quả nhất, tránh lãng phí không cần thiết.

Mục tiêu của JIT

- Mục đích cơ bản của JIT là cân bằng hệ thống, có nghĩa là đảm bảo dòng dịch chuyển đều đặn, liên tục trong suốt hệ thống.

- Làm thời gian thực hiện càng ngắn và sử dụng nguồn lực càng tốt là cách thức đạt được sự cân bằng với ba mục tiêu chính:

+ Loại bỏ sự gián đoạn: sự gián đoạn tác động ngược lại đối với hệ thống trong việc làm đều đặn dòng dịch chuyển sản phẩm và vì thế nó cần được loại bỏ. Nguyên nhân chủ yếu gây gián đoạn đó là do các yếu tố hư hỏng thiết bị, thay đổi tiến độ hay cung ứng chậm trễ.

+ Làm cho hệ thống linh hoạt: tính linh hoạt của hệ thống giúp tăng khả năng sản xuất, đảm bảo sự cân đối của nguồn lực. Hệ thống cần có những khả năng thích ứng với những thay đổi.

+ Loại bỏ sự lãng phí: sự lãng phí thể hiện ở việc sử dụng không hiệu quả các nguồn lực. Theo JIT thì có 7 lãng phí sau:

• Lãng phí do sản xuất dư thừa hoặc quá sớm

• Lãng phí do chờ đợi

• Lãng phí do vận chuyển

• Lãng phí do lưu kho nhiều

• Lãng phí vật tư trong quá trình sản xuất

• Lãng phí do phế phẩm.

• Lãng phí do các động tác hoặc hoạt động thừa.

Các nội dung trong sản xuất tức thời - JIT

(1) Tồn kho thấp

(2) Kích thước lô hàng nhỏ

(3) Bố trí mặt bằng hợp

(4) Sửa chữa và bảo trì định

(5) Sử dụng công nhân đa năng

(6) Sử dụng hệ thống "kéo"

(7) Cải tiến liên tục

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị sản xuất và chất lượng, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh)

Minh Lan