|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Quĩ toàn cầu (Global Fund) là gì? Đặc điểm

18:21 | 07/05/2020
Chia sẻ
Quĩ toàn cầu (tiếng Anh: Global Fund) là quĩ đầu tư vào các công ty có trụ sở ở bất cứ đâu trên thế giới, bao gồm cả nhà đầu tư tại chính đất nước đó.
Quĩ toàn cầu (Global Fund) là gì? Đặc điểm - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: thegef)

Quĩ toàn cầu

Khái niệm

Quĩ toàn cầu trong tiếng Anh là Global Fund.

Quĩ toàn cầu là quĩ đầu tư vào các công ty có trụ sở ở bất cứ đâu trên thế giới, bao gồm cả nhà đầu tư tại chính đất nước đó.

Quĩ toàn cầu tìm cách xác định các khoản đầu tư tốt nhất từ toàn bộ chứng khoán trên thế giới.

Quĩ toàn cầu cũng có thể được quản lí một cách thụ động. Quĩ toàn cầu có thể được tập trung vào một loại tài sản duy nhất hoặc phân bổ cho nhiều loại tài sản.

Đặc điểm của Quĩ toàn cầu

Quĩ toàn cầu cung cấp cho các nhà đầu tư một danh mục đầu tư đa dạng.

Đầu tư vào chứng khoán quốc tế có thể làm tăng lợi nhuận tiềm năng cho các nhà đầu tư, đi kèm với thêm một số rủi ro.

Một quĩ toàn cầu có thể giúp giảm thiểu một số rủi ro và những lo ngại của các nhà đầu tư có thể gặp phải khi cân nhắc các khoản đầu tư quốc tế.

Trên thế giới, các khu vực đầu tư thường được mô tả là thị trường phát triển, thị trường mới nổi và thị trường cận biên. Mỗi danh mục bao gồm các quốc gia có đặc điểm và rủi ro riêng.

Thị trường phát triển (Developed market) đại diện là các công ty có nền kinh tế đã phát triển và cơ sở hạ tầng hiệu quả, đặc biệt trong thị trường giao dịch tài chính.

Thị trường mới nổi (Emerging market) có cơ hội đầu tư sinh lời cao nhất, vì chúng là một trong những nền kinh tế lớn nhất và phát triển nhanh nhất trên thế giới.

Thị trường cận biên (Frontier market) có rủi ro cao nhất, vì chúng kém phát triển nhất.

Một quĩ toàn cầu có thể đầu tư vào bất kì khu vực hoặc quốc gia nào trên thế giới. Quĩ có thể chọn đầu tư tập trung cụ thể hoặc có thể đầu tư trải khắp các loại tài sản và quốc gia.

Các quĩ toàn cầu có thể được đưa ra thị trường dưới dạng quĩ tương hỗ đóng, quĩ tương hỗ mở hoặc quĩ giao dịch ETF.

Đầu tư vào Quĩ toàn cầu

Các nhà đầu tư có thể mở rộng đầu tư toàn cầu để tìm kiếm các khoản sinh lời nhưng đầu tư vào chứng khoán toàn cầu cũng có thể làm tăng rủi ro.

Do đó, các quĩ toàn cầu đã cung cấp cho nhà đầu tư các lựa chọn đầu tư hàng đầu vì các khoản đầu tư đa dạng của họ có thể giảm thiểu rủi ro và cũng cho phép xác định các khoản đầu tư hiệu quả.

Để tăng cường quản lí rủi ro trong khi vẫn cố gắng tạo ra lợi nhuận cao hơn, các nhà đầu tư có thể chọn đầu tư vào cả khoản nợ toàn cầu và vốn cổ phần hoặc quĩ lai- là vốn đầu tư vào cả hai loại tài sản.

Các quĩ toàn cầu được quản lí chủ động là một lựa chọn phổ biến cho các nhà đầu tư, tuy nhiên, các quĩ được quản lí thụ động cũng có thể tiếp cận rộng rãi thị trường với nhiều lợi ích đa dạng.

Nợ toàn cầu

Theo báo cáo ngày 17 tháng 1 năm 2018, Quĩ sinh lời toàn cầu Prudential đã báo cáo một trong những sinh lời cao nhất năm thuộc về danh mục nợ toàn cầu.

Quĩ Prudential đã tìm cách đầu tư vào một danh mục đầu tư đa dạng gồm chứng khoán có thu nhập cố định của Mỹ và không thuộc Mỹ. Phân bổ lớn nhất của quĩ là vào chứng khoán có thu nhập cố định liên quan đến chính phủ nước ngoài ở mức 32,6%. Theo khía cạnh quốc gia, phân bổ đầu tư lớn nhất của quĩ là ở Mỹ ở mức 37,3%. Trong thời gian một năm, quĩ có tỉ lệ hoàn vốn là 13,29%.

Vốn chủ sở hữu toàn cầu

Trong vốn chủ sở hữu toàn cầu của những công ty có vốn hóa lớn, quĩ toàn cầu Oppenheimer Global Fund báo cáo rằng lợi nhuận từ đầu tư vốn chủ sở hữu toàn cầu là một trong những khoản lợi nhuận hàng đầu với mức hoàn vốn một năm là 37,99%.

Quĩ đã đầu tư vào những cổ phiếu vốn hóa lớn của Mỹ và không phải Mỹ. 46.7% của quĩ được đầu tư vào cổ phiếu của Mỹ. Theo khía cạnh lĩnh vực, quĩ có sự phân bổ lớn nhất về phần mềm và dịch vụ internet ở mức 8,8%.

(Theo Investopedia)

Minh Hằng

Chuyên gia Nguyễn Bích Lâm: Kinh tế Việt Nam đã có dấu hiệu phục hồi nhưng còn mong manh
Đánh giá về bối cảnh hiện nay, các chuyên gia cho rằng kinh tế thế giới biến động khó lường, với triển vọng không mấy tươi sáng. Kinh tế nước ta có độ mở lớn, dễ bị tổn thương từ các tác động tiêu cực bên ngoài, mặc dù đã có dấu hiệu phục hồi nhưng còn mong manh.