|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Quĩ dự trữ tài chính (Financial Reserve Fund) là gì?

23:58 | 20/04/2020
Chia sẻ
Quĩ dự trữ tài chính (tạm dịch: Financial Reserve Fund) là quĩ hình thành từ ngân sách nhà nước.
Quĩ dự trữ tài chính (Financial Reserve Fund) là gì? - Ảnh 1.

Quĩ dự trữ tài chính (Financial Reserve Fund) (Ảnh: Pinterest).

Quĩ dự trữ tài chính (Financial Reserve Fund)

Quĩ dự trữ tài chính - danh từ, trong tiếng Anh tạm dịch là Financial Reserve Fund.

Quĩ dự trữ tài chính là quĩ của Nhà nước, hình thành từ ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính khác theo qui định của pháp luật.

Các trường hợp sử dụng quĩ dự trữ tài chính

1. Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập quĩ dự trữ tài chính từ các nguồn tăng thu, kết dư ngân sách, bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng năm và các nguồn tài chính khác theo qui định của pháp luật, số dư của quĩ dự trữ tài chính ở mỗi cấp không vượt quá 25% dự toán chi ngân sách hằng năm của cấp đó.

2. Q dự trữ tài chính được sử dụng trong các trường hợp sau:

a) Cho ngân sách tạm ứng để đáp ứng các nhu cầu chi theo dự toán chi ngân sách khi nguồn thu chưa tập trung kịp và phải hoàn trả ngay trong năm ngân sách;

b) Trường hợp thu ngân sách nhà nước hoặc vay để bù đắp bội chi không đạt mức dự toán được Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định và thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh trên diện rộng, với mức độ nghiêm trọng, nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ cấp bách khác phát sinh ngoài dự toán mà sau khi sắp xếp lại ngân sách, sử dụng hết dự phòng ngân sách mà vẫn chưa đủ nguồn, được sử dụng quĩ dự trữ tài chính để đáp ứng các nhu cầu chi nhưng mức sử dụng trong năm tối đa không quá 70% số dư đầu năm của quĩ.

Trường hợp quĩ ngân sách trung ương thiếu hụt tạm thời thì được tạm ứng từ quĩ dự trữ tài chính trung ương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để xử và phải hoàn trả trong năm ngân sách; nếu quĩ dự trữ tài chính và các nguồn tài chính hợp pháp khác không đáp ứng được thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tạm ứng cho ngân sách trung ương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Việc tạm ứng từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải được hoàn trả trong năm ngân sách, trừ trường hợp đặc biệt do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định.

Trường hợp quĩ ngân sách cấp tỉnh thiếu hụt tạm thời thì được tạm ứng từ quĩ dự trữ tài chính địa phương, quĩ dự trữ tài chính trung ương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để xử và phải hoàn trả trong năm ngân sách.

Trường hợp quĩ ngân sách cấp huyện và cấp xã thiếu hụt tạm thời thì được tạm ứng từ quĩ dự trữ tài chính địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để xử và phải hoàn trả trong năm ngân sách. (Theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015)

Hoàng Huy

Thước đo lạm phát ưa thích của Fed tăng ít hơn dự kiến trong tháng 8
Theo báo cáo do Bộ Thương mại Mỹ mới công bố, thước đo lạm phát ưa thích của Fed đã tăng ít hơn dự kiến trong tháng 8. Kết quả này cho thấy ngân hàng trung ương Mỹ đã đạt được bước tiến khác trong cuộc chiến ghìm cương giá cả.