|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Phương thức ứng trước (Advanced Payment) trong thanh toán quốc tế là gì?

17:14 | 16/09/2019
Chia sẻ
Phương thức ứng trước (tiếng Anh: Advanced Payment) là một phương thức thanh toán quốc tế trong hoạt động ngoại thương.
Untitled

Hình minh họa (Nguồn: Medium)

Phương thức ứng trước (Advanced Payment)

Phương thức ứng trước - danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Advanced Payment.

Phương thức ứng trước là phương thức thanh toán quốc tế, theo đó người mua chấp nhận giá hàng của người bán bằng đơn đặt hàng chắc chắn (không hủy ngang) đồng thời chuyển tiền thanh toán một phần hay toàn bộ cho người bán, nghĩa là việc thanh toán xảy ra trước khi hàng hóa được người bán chuyển giao cho người mua. (Theo Giáo trình Thanh toán quốc tế, NXB Thống kê)

Nội dung phương thức ứng trước

Thời điểm trả tiền trước

Trong thực tế, các mốc thời gian làm căn cứ trả tiền trước có thể là:

- Ngay khi kí kết hợp đồng hay trả tiền cùng với đơn đặt hàng.

- Sau một thời gian nhất định kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

- Trả trước khi giao hàng một thời gian nhất định (sau khi nhận được tiền một thời gian nhất định thì mới giao hàng).

Như vậy, việc trả tiền trước luôn xảy ra trước khi hàng hóa được chuyển giao.

Mục đích của việc thanh toán trước

Thanh toán trước trong ngoại thương nhằm mục đích:

- Hoặc nhà nhập khẩu cấp tín dụng cho nhà xuất khẩu;

- Hoặc nhằm đảm bảo việc thực hiện hợp đồng của nhà nhập khẩu.

Rủi ro và trách nhiệm đối với các bên 

Đối với nhà nhập khẩu

- Uy tín và khả năng của người bán (Trustworthiness and capability of the seller): Sau khi nhận tiền, nhà xuất khẩu có thể chủ tâm không giao hàng, giao hàng thiếu, không có khả năng giao hàng như thỏa thuận, hoặc thậm chí bị phá sản.

Để tránh rủi ro này, nhà nhập khẩu có thể yêu cầu một bảo lãnh thực hiện hợp đồng hay một dạng bảo lãnh khác từ ngân hàng phục vụ nhà xuất khẩu.

- Hàng hóa có được bảo hiểm đầy đủ trong quá trình vận chuyển? Người hưởng lợi bảo hiểm phải là người nhập khẩu ngay cả trong trường hợp nhà xuất khẩu mua bảo hiểm hàng hóa.

Đối với nhà xuất khẩu

- Sau khi đặt hàng, nhà nhập khẩu không thực hiện chuyển tiền trước, trong khi đó hàng hóa đã được nhà xuất khẩu thu mua, nên nhà xuất khẩu có thể phải chịu chi phí quản lí, chi phí lưu kho, tiền bảo hiểm, hoặc nếu như hàng đã gửi đi, thì phải chở hàng quay trở về và phải tìm khách hàng mua khác rất tốn kém hay phải giảm giá bán.

- Người bán phải giao hàng khi nhận được xác nhận của ngân hàng phục vụ mình là tiền thanh toán chuyển đến đã được ghi có vào tài khoản của người bán.

- Khi đã nhận được tiền hàng thanh toán đầy đủ, người bán có nghĩa vụ bảo đảm giao hàng theo đúng đơn đặt hàng của người mua, đồng thời thu xếp vận chuyển và mua bảo hiểm cho hàng hóa nếu người bán chịu trách nhiệm làm việc này. (Theo Giáo trình Thanh toán quốc tế, NXB Thống kê)

Khai Hoan Chu

Cổ phiếu ngân hàng tuần qua: Chỉ một mã tăng giá, gần 3.000 tỷ đồng EIB được giao dịch thỏa thuận
SGB là mã cổ phiếu ngân hàng duy nhất tăng giá trong tuần qua (26 - 30/9). Tính chung trong 5 ngày giao dịch, hơn 77 triệu cp EIB được trao tay thỏa thuận, tương đương với giá trị gần 3.000 tỷ đồng.