|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Phiếu kiểm tra chất lượng (Check sheets) là gì?

14:30 | 16/09/2019
Chia sẻ
Phiếu kiểm tra chất lượng (tiếng Anh: Check sheets) là một dạng biểu mẫu dùng để thu thập, ghi chép các dữ liệu chất lượng theo những cách thức nhất định để đánh giá tình hình chất lượng và đưa ra những quyết định xử lí phù hợp.
Pink Art Class Education Presentation (3)

Hình minh họa

Phiếu kiểm tra chất lượng (Check sheets)

Định nghĩa

Phiếu kiểm tra chất lượng trong tiếng Anh là Check sheets.

Phiếu kiểm tra chất lượng là một dạng biểu mẫu dùng để thu thập, ghi chép các dữ liệu chất lượng theo những cách thức nhất định để đánh giá tình hình chất lượng và đưa ra những quyết định xử lí phù hợp.

Hình thức phiếu kiểm tra chất lượng

- Phiếu kiểm tra chất lượng được thiết kế theo những hình thức khác nhau để ghi các số liệu liên quan đến chất lượng một cách trực quan, bằng cách sử dụng kí hiệu các đơn vị đo về các dạng sai sót, khuyết tật của sản phẩm và dùng các phiếu này để phân tích, đánh giá tình hình chất lượng sản phẩm.

Mục đích

Trong quá trình quản trị chất lượng, có thể sử dụng phiếu kiểm tra chất lượng để:

- Kiểm tra lí do sản phẩm bị trả lại

- Kiểm tra các khuyết tật

- Tìm nguyên nhân gây ra khuyết tật

- Phúc tra công việc kiểm tra cuối cùng (kiểm tra xác nhận)

- Trưng cầu ý kiến khách hàng

Nhận xét

Giá trị của phiếu kiểm tra chất lượng là:

- Dễ dàng hiểu được toàn bộ tình trạng của vấn đề liên quan.

- Có thể nắm được tình hình cập nhật mỗi khi lấy dữ liệu.

Yêu cầu khi sử dụng phiếu kiểm tra chất lượng

Để sử dụng phiếu kiểm tra chất lượng hiệu quả, cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- Xác định rõ ràng kiểu loại phiếu kiểm tra chất lượng sẽ sử dụng

- Hình thức phiếu kiểm tra chất lượng phải đơn giản, dễ hiểu, dễ nhận biết các dao động hoặc độ phân tán của các sai sót để mọi nhân viên có thể sử dụng một cách dễ dàng.

- Cách kiểm tra và mã số phải thống nhất

- Cách bố trí phản ánh theo trình tự quá trình và các hoạt động

- Ghi rõ nhân viên ghi phiếu kiểm tra, nơi kiểm tra và các bộ phận được thông báo khi xuất hiện các trường hợp bất thường.

Ví dụ

Sau đây là ví dụ về một loại phiếu kiểm tra các dạng khuyết tật của xe máy.

Screenshot (104)

Nguồn: Giáo trình Quản trị kinh doanh, NXB Tài chính

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị kinh doanh, NXB Tài chính)

Minh Lan

Ngành ngân hàng Mỹ cho vay hơn 12.200 tỷ USD, tỷ lệ bao phủ nợ xấu 218%
Tính đến cuối năm 2022, các ngân hàng và quỹ tiết kiệm do FDIC bảo hiểm đang cho vay 12.229 tỷ USD, khoảng 47% trong số này là các khoản vay được bảo đảm bằng bất động sản.