|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Nguyên tắc SMARTER (SMARTER Goals) trong hình thành ý tưởng kinh doanh là gì?

09:50 | 17/02/2020
Chia sẻ
Nguyên tắc SMARTER (tiếng Anh: SMARTER Goals) là những nguyên tắc thiết lập mục tiêu, đảm bảo cho các mục tiêu đã đề xuất được hoàn thành.
Nguyên tắc SMARTER (SMARTER Goals) trong hình thành ý tưởng kinh doanh là gì? - Ảnh 1.

Hình minh hoạ (Nguồn: exeqserve)

Nguyên tắc SMARTER

Khái niệm

Nguyên tắc SMARTER trong tiếng Anh được gọi là SMARTER Goals.

Nguyên tắc SMARTER là những nguyên tắc thiết lập mục tiêu, đảm bảo cho các mục tiêu đã đề xuất được hoàn thành.

Nội dung

Ý tưởng kinh doanh phải được hình thành theo nguyên tắc SMARTER

Specific - cụ thể, dễ hiểu

- Ý tưởng kinh doanh phải cụ thể vì nó định hướng cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bạn trong tương lai.

- Đừng nói mục tiêu trong ý tưởng kinh doanh của bạn là dẫn đầu thị trường trong khi đối thủ đang chiếm 40 % thị phần. Thay vào đó hãy đặt mục tiêu chiếm tối thiểu 41% thị phần, từ đó bạn sẽ biết mình còn phải cố đạt bao nhiêu % nữa.

Measurable – đo lường được

- Các chỉ tiêu trong ý tưởng kinh doanh của bạn mà không đo lường được thì không biết có đạt được hay không?

- Đừng ghi: "phải trả lời thư của khách hàng ngay khi có thể". Hãy yêu cầu nhân viên trả lời thư ngay trong ngày nhận được.

Achievable – vừa sức

- Các chỉ tiêu đặt ra trong ý tưởng phải có tính thách thức để cố gắng, nhưng cũng đừng đặt chỉ tiêu loại không thể đạt nổi.

- Nếu bạn không có giọng ca trời phú thì đừng đặt chỉ tiêu trở thành siêu sao.

Realistics – thực tế

- Đây là tiêu chí đo lường sự cân bằng giữa khả năng thực hiện ý tưởng so vối nguồn lực của bạn (thời gian, nhân sự, tiền bạc..).

- Đừng đặt chỉ tiêu giảm 20 kg trong một tháng để đạt trọng lượng tưởng 45 kg trong vòng một tháng, như vậy là không thực tế.

Timebound – có thời hạn

- Mọi công việc phải có thời hạn hoàn thành, nếu không nó sẽ bị trì hoãn.

-Thời gian hợp giúp bạn vừa đạt được mục tiêu lại vừa dưỡng sức cho các mục tiêu khác.

Engagement – liên kết

- Ý tưởng kinh doanh của bạn phải làm sao để liên kết được lợi ích của công ty và lợi ích của các chủ thể khác.

- Khi các bộ phận, nhân viên tham gia thực hiện mục tiêu, họ sẽ được kích thích như thế nào. Nếu doanh nghiệp bạn thành lập để triển khai ý tưởng kinh doanh của bạn không có chế độ này, việc thực hiện mục tiêu sẽ không có hiệu quả.

Ralevant - là thích đáng

- Chỉ tiêu có hữu ích đối với một bộ phận nhưng bộ phận khác lại thờ ơ cũng là điều bạn cần quan tâm nếu muốn tạo ra sức mạnh tổng thể để thực hiện ý tưởng kinh doanh của mình.

- Ví dụ mức tồn kho, bộ phận bán hàng luôn muốn mức tồn kho cao trong khi bộ phận tài chính lại muốn mức tồn kho thấp.

- Mục tiêu trong ý tưởng kinh doanh phải thích đáng, công bằng với tất cả các bộ phận của doanh nghiệp.

Các nhà kinh doanh phát hiện được cơ hội trong khó khăn của người khác. Như vậy, một ý tưởng kinh doanh tốt là ý tưởng giúp giải quyết được các khó khăn đó.

(Tài liệu tham khảo: Nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh, Thạc sĩ Nguyễn Văn Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2012. Corporate Learning Institute)

Diệu Nhi