|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Người bán quyền chọn (Option Writer) là ai?

21:05 | 21/12/2019
Chia sẻ
Người bán quyền chọn (tiếng Anh: Option Writer) là người nhận chi phí của người mua quyền chọn và phải thực hiện theo yêu cầu của người mua quyền.
Người bán quyền chọn (Option Writer) là ai? - Ảnh 1.

Hình minh họa

Người bán quyền chọn

Định nghĩa

Hợp đồng quyền chọn (Options contract) là một hợp đồng cho phép người nắm giữ nó được mua (nếu là quyền chọn mua) hoặc được bán (nếu là quyền chọn bán) một khối lượng hàng hoá cơ sở nhất định tại một mức giá xác định và trong một thời gian nhất định.

Các hàng hoá cơ sở này có thể là cổ phiếu, chỉ số cổ phiếu, trái phiếu, chỉ số trái phiếu, tiền hay hợp đồng tương lai.

Người bán quyền chọn trong tiếng Anh là Option Writer, Writer hay Grantor.

Người bán quyền chọn là người bán hợp đồng quyền chọn, mở một vị thế để thu phí quyền chọn từ người mua. Nói cách khác, người bán quyền chọn là người nhận chi phí của người mua quyền chọn và phải thực hiện theo yêu cầu của người mua quyền.

Hiểu về người bán quyền chọn

- Người bán quyền chọn có thể bán quyền chọn mua hoặc bán quyền chọn bán, có thể được đảm bảo hoặc không được đảm bảo. Quyền chọn không được đảm bảo còn gọi là quyền chọn khống.

*Quyền chọn khống (Naked Option) là dạng hợp đồng quyền chọn mà người bán quyền chọn không sở hữu tài sản cơ sở cần thiết để bảo đảm cho nghĩa vụ của mình.

Đặc điểm của người bán quyền chọn

- Trong hợp đồng quyền chọn, người bán quyền chọn là người có nghĩa vụ đối với người mua quyền chọn. Đổi lại, người bán quyền nhận được phí quyền chọn.

- Người mua quyền chọn được trao quyền mua hoặc quyền bán chứng khoán cơ sở, trong một khoảng thời gian nhất định, tại mức giá cụ thể. Để có được quyền này, người mua quyền phải trả một khoản phí cho người bán quyền để sở hữu hợp đồng quyền chọn, phí này gọi là phí quyền chọn.

Ví dụ

Người bán hợp đồng quyền chọn bán hi vọng giá thị trường của chứng khoán cơ sở vào ngày đáo hạn sẽ không giảm xuống dưới mức giá thực hiện, trong khi đó người mua quyền chọn bán lại hi vọng điều ngược lại.

Giá thị trường của chứng khoán cơ sở vào ngày đáo hạn càng xuống dưới mức giá thực hiện, tổn thất cho người bán quyền chọn bán càng lớn, đồng thời lợi nhuận của người mua quyền chọn bán càng cao.

- Lợi nhuận của người bán quyền chọn giới hạn ở mức phí quyền chọn được nhận trong khi đó rủi ro là không giới hạn. Nói cách khác, người bán quyền chọn có lãi bị giới hạn và lỗ không giới hạn.

(Tài liệu tham khảo: Investopedia)

Thanh Tùng