|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Quyền chọn phụ thuộc vào quĩ đạo của giá tài sản cơ sở (Path Dependent Option) là gì?

16:35 | 20/12/2019
Chia sẻ
Quyền chọn phụ thuộc vào quĩ đạo của giá tài sản cơ sở (tiếng Anh: Path Dependent Option) là một quyền chọn lai, trong đó giá trị quyền chọn không chỉ phụ thuộc vào giá của tài sản cơ sở mà cả quĩ đạo mà tài sản đã thực hiện.
Path Dependent Option

Hình minh họa

Quyền chọn phụ thuộc vào quĩ đạo của giá tài sản cơ sở (Path Dependent Option)

Định nghĩa

Quyền chọn phụ thuộc vào quĩ đạo của giá tài sản cơ sở trong tiếng Anh là Path Dependent Option.

Quyền chọn phụ thuộc vào quĩ đạo của giá tài sản cơ sở là quyền chọn mà giá trị bị ảnh hưởng bởi việc giá của tài sản cơ sở có thể dịch chuyển theo quĩ đạo cụ thể nào trước khi đạt đến cùng một giá trị quan sát được vào ngày đáo hạn quyền chọn.

Quyền chọn phụ thuộc vào quĩ đạo của giá tài sản cơ sở là một quyền chọn lai, trong đó giá trị quyền chọn không chỉ phụ thuộc vào giá của tài sản cơ sở mà cả quĩ đạo mà tài sản đã thực hiện trong toàn bộ hoặc một phần vòng đời của quyền chọn.

Quyền chọn phụ thuộc vào quĩ đạo của giá tài sản cơ sở bao gồm quyền chọn châu Á, quyền chọn lựa chọn, quyền chọn hồi tưởng và quyền chọn rào chắn.

Đặc trưng của quyền chọn phụ thuộc

- Tất cả các loại quyền chọn đều cung cấp cho chủ sở hữu quyền chứ không phải nghĩa vụ, theo đó chủ sở hữu quyền chọn được phép mua hoặc bán tài sản cơ sở ở một mức giá cụ thể, được gọi là giá thực hiện trước hoặc vào ngày đáo hạn. Quyền chọn xác định giá thực hiện và ngày hết hạn khi bắt đầu hợp đồng.

- Thông thường, giá mà tài sản cơ sở đang giao dịch được so sánh với giá thực hiện để xác định lợi nhuận. Nhưng trong quyền chọn phụ thuộc vào quĩ đạo của giá tài sản cơ sở, mức giá được sử dụng để xác định lợi nhuận có thể thay đổi. Khả năng sinh lời có thể dựa trên giá trung bình, hoặc giá cao hay thấp.

Phân loại

Có hai loại quyền chọn phụ thuộc vào quĩ đạo của giá tài sản cơ sở.

(1) Soft path dependent option (tạm dịch: Quyền chọn phụ thuộc vào quĩ đạo của giá tài sản cơ sở mềm)

Loại quyền chọn này dựa trên giá trị của một sự kiện giá duy nhất xảy ra trong vòng đời của quyền chọn. Nó có thể là giá giao dịch cao nhất hoặc thấp nhất của tài sản cơ sở hoặc giá được tạo ra từ một sự kiện kích hoạt. Các loại quyền chọn trong nhóm này bao gồm quyền chọn rào chắnquyền chọn hồi tưởng và quyền chọn lựa chọn.

(2) Hard path dependent option (tạm dịch: Quyền chọn phụ thuộc vào quĩ đạo của giá tài sản cơ sở cứng)

Quyền chọn này tính đến toàn bộ lịch sử giao dịch của tài sản cơ sở. Một số quyền chọn lấy giá bình quân, được lấy mẫu theo các khoảng thời gian cụ thể. Quyền chọn trong nhóm này bao gồm các quyền chọn châu Á, còn được gọi là quyền chọn bình quân.

(Tài liệu tham khảo: Investopedia)

Thanh Tùng

CEO Hoà Phát: Tiêu thụ thép quý IV có thể chỉ tăng nhẹ
Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Hoà Phát cho biết giai đoạn quý IV, tiêu thụ thép sẽ tốt lên nhưng không nhiều do nền kinh tế vẫn tương đối xấu. Để có sự thay đổi đột biến, ngành phải chờ khi nào nền kinh tế phục hồi mạnh, bất động sản và chế biến chế tạo đi lên.