|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Quyền chọn đính kèm (Embedded Option) là gì?

10:42 | 12/12/2019
Chia sẻ
Quyền chọn đính kèm (tiếng Anh: Embedded Option) là một tính năng của chứng khoán cho phép nhà phát hành hoặc chủ sở hữu thực hiện các hành động cụ thể đối với bên kia, tại một thời điểm trong tương lai.
Embedded Option

Hình minh họa

Quyền chọn đính kèm (Embedded Option)

Định nghĩa

Quyền chọn đính kèm trong tiếng Anh là Embedded Option.

Quyền chọn đính kèm là một tính năng của chứng khoán cho phép nhà phát hành hoặc chủ sở hữu thực hiện các hành động được chỉ định (hành động cụ thể) đối với bên kia, tại một thời điểm trong tương lai.

Bản chất và đặc trưng của quyền chọn đính kèm

- Quyền chọn đính kèm thông thường được liên kết với trái phiếu, quyền chọn đính kèm cho phép người nắm giữ hoặc tổ chức phát hành chứng khoán thực hiện hành động cụ thể đối với bên còn lại tại một thời điểm xác định trong tương lai. Quyền chọn đính kèm có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá trị của chứng khoán.

- Quyền chọn đính kèm khác với quyền chọn cơ bản ở chỗ quyền chọn cơ bản giao dịch tách biệt với chứng khoán cơ sở của chúng. Đối với các loại quyền chọn cơ bản, các nhà giao dịch có thể mua và bán quyền chọn mua hay quyền chọn bán một cách độc lập, về cơ bản là tách chứng khoán khỏi các khoản đầu tư.

Ngược lại, quyền chọn đính kèm được liên kết chặt chẽ với chứng khoán cơ sở. Do đó, chúng không thể giao dịch (mua hoặc bán) một cách độc lập.

Liên hệ thực tiễn

- Quyền chọn đính kèm cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng mua lại chứng khoán trước thời điểm chứng khoán đáo hạn. Chẳng hạn như, một điều khoản mua lại được coi là quyền chọn đính kèm, cho phép người nắm giữ quyền được mua lại trái phiếu trước khi trái phiếu đáo hạn.

- Tương tự đối với trái phiếu chuyển đổi (Convertible Bond), quyền chọn đính kèm cho phép trái chủ quyền được chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu (thông thường là cổ phiếu thường hay cổ phiều phổ thông) của công ty.

Trái phiếu có thể bán lại (Putable bonds hoặc Put bonds) là trái phiếu trong đó trái chủ có quyền bán lại trái phiếu đó cho tổ chức phát hành với mức giá xác định vào ngày định trước. Nói cách khác, điều khoản bán lại của trái phiếu là quyền chọn đính kèm cho phép trái chủ yêu cầu nhà phát hành mua lại trái phiếu sớm hơn thời điểm trái phiếu đáo hạn.

Lưu ý:

- Việc định giá trái phiếu với các quyền chọn đính kèm được xác định bằng cách sử dụng các kĩ thuật định giá quyền chọn.

Giá trái phiếu có thể mua lại = Giá trái phiếu không có quyền chọn - Giá của quyền chọn mua

Giá trái phiếu có thể bán lại = Giá trái phiếu không có quyền chọn + Giá của quyền chọn bán

- Sau khi giá trị của trái phiếu được xác định, các giá trị lợi suất khác nhau như lợi suất đáo hạn và lợi suất hiện tại có thể được tính toán.

(Theo Investopedia)

Thanh Tùng