Kiến thức Kinh tế

Nghiên cứu tiền khả thi (Pre-feasibility study) là gì? Nội dung nghiên cứu

09:36 | 28/02/2020

Chia sẻ

Nghiên cứu tiền khả thi (tiếng Anh: Pre-feasibility study) là việc tiếp tục nghiên cứu đối với các cơ hội đầu tư có nhiều triển vọng đã được lựa chọn.
Nghiên cứu tiền khả thi (Pre-feasibility study) là gì? Nội dung nghiên cứu - Ảnh 1.

Hình minh hoạ (Nguồn: theodysseyonline)

Nghiên cứu tiền khả thi trong công tác lập dự án đầu tư

Khái niệm

Nghiên cứu tiền khả thi trong tiếng Anh được gọi là Pre-feasibility study.

Nghiên cứu tiền khả thi là việc nghiên cứu tiếp đối với các cơ hội đầu tư có nhiều triển vọng đã được lựa chọn. 

Cơ hội đầu tư này thường có qui mô đầu tư lớn, các giải pháp thuật phức tạp, thời gian thu hồi vốn lâu, có nhiều yếu tố bất định tác động. 

Giai đoạn này nghiên cứu sâu hơn, chi tiết hơn các khía cạnh mà khi xem xét cơ hội đầu tư còn thấy phân vân chưa chắc chắn, nhằm tiếp tục lựa chọn, sàng lọc để khẳng định lại tính khả thi của cơ hội đầu tư đã lựa chọn. 

Đối với các cơ hội đầu tư có qui mô nhỏ, không phức tạp về mặt thuật và triển vọng đem lại hiệu quả là rõ ràng thì có thể bỏ qua giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi.

Nội dung 

Nội dung nghiên cứu của giai đoạn này gồm các vấn đề sau đây:

- Nghiên cứu khía cạnh kinh tế, xã hội, pháp luật có ảnh hưởng đến quá trình thực hiện đầu tư và giai đoạn vận hành, khai thác của dự án như: 

Xem xét các điều kiện tự nhiên, nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động, các qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, phát triển ngành, vùng có liên quan đến dự án, các điều kiện pháp ... để đưa ra được những căn cứ xác định sự cần thiết đầu tư.

- Nghiên cứu thị trường: phân tích thị trường, dự báo khả năng thâm nhập thị trường về sản phẩm của dự án.

- Nghiên cứu thuật: bao gồm các vấn đề lựa chọn hình thức đầu tư, qui mô và phương án sản xuất, qui trình công nghệ, lựa chọn và dự tính nhu cầu, chi phí các yếu tố đầu vào, các giải pháp cung cấp đầu vào, địa điểm thực hiện dự án.

- Nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản và nhân sự của dự án: tổ chức các phòng ban, số lượng lao động trực tiếp, gián tiếp, chi phí đào tạo tuyển dụng, chi phí hàng năm.

- Nghiên cứu khía cạnh tài chính dự tính tổng mức vốn đầu tư, nguồn vốn và điều kiện huy động vốn; dự tính một số chỉ tiêu phản ánh khía cạnh tài chính của dự án như lợi nhuận thuần, thu nhập thuần, thời gian hoàn vốn của dự án...

- Nghiên cứu khía cạnh kinh tế - xã hội: dự tính một số chỉ tiêu phản ánh sự đóng góp của dự án cho nền kinh tế xã hội như gia tăng số lao động có việc làm, tăng thu ngân sách, tăng thu ngoại tệ...

Nghiên cứu tiền khả thi được xem là bước nghiên cứu trung gian giữa nghiên cứu cơ hội đầu tư và nghiên cứu khả thi. Giai đoạn này mới chỉ dừng ở nghiên cứu sơ bộ về các yếu tố cơ bản của dự án. 

Sở dĩ phải có bước nghiên cứu này vì nghiên cứu khả thi là công việc tốn kém về tiền bạc và thời gian. Vì vậy, chỉ khi có kết luận về nghiên cứu tiền khả thi có hiệu quả mới bắt đầu giai đoạn nghiên cứu khả thi.

(Tài liệu tham khảo: Tổng quan về dự án đầu tư và công tác lập dự án đầu tư, Trung tâm đào tạo từ xa, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Diệu Nhi