Kiến thức Kinh tế

Mô hình chi phí tiêu thụ liên hệ với thu nhập và nhân khẩu học là gì?

09:16 | 10/03/2020

Chia sẻ

Mô hình chi phí tiêu thụ liên hệ với thu nhập và nhân khẩu học nhằm giải thích hành vi mua hàng của khách hàng dựa trên mối liên hệ giữa 3 yếu tố cơ bản.
Mô hình chi phí tiêu thụ liên hệ với thu nhập và nhân khẩu học là gì? - Ảnh 1.

Hình minh hoạ (Nguồn: riapo)

Mô hình chi phí tiêu thụ liên hệ với thu nhập và nhân khẩu học

Khái niệm

Mô hình chi phí tiêu thụ liên hệ với thu nhập và nhân khẩu học nhằm giải thích hành vi mua hàng của khách hàng dựa trên mối liên hệ giữa 3 yếu tố cơ bản: các số liệu thống kê về dân số học (còn người và đặc điểm nhân khẩu); thu nhập (tiền dùng để thoả mãn) và cách thức sử dụng thu nhập trong việc thoả mãn nhu cầu (tiêu dùng như thế nào).

Các yếu tố phân tích

Các dự báo về nhu cầu và khả năng mua hàng của khách hàng được phân tích qua các yếu tố sau:

- Thống kê dân số và xu hướng phát triển: con người có nhu cầu và sự tăng/giảm – qui mô tiêu dùng.

- Phân bố khu vực dân cư và mật độ tập trung dân cư: hình thành các khu vực thị trường mục tiêu – mức hấp dẫn của cơ hội bán hàng.

- Cấu trúc dân cư theo độ tuổi: liên quan đến các nhóm khách hàng với các thói quen sử dụng sản phẩm, thái độ đối với sản phẩm mới, các nhóm hàng sử dụng theo nhu cầu lứa tuổi… 

Có thể xác định khái quát nhu cầu qua tỉ lệ dân só ở các nhóm tuổi khác nhau và tạo thành các phân đoạn thị trường khác nhau.

- Chu kì phát triển của đời sống gia đình: với các trạng thái phát triển từ thanh niên độc thân – cha mẹ sống độc thân – cha mẹ trẻ và con bé… già sống độc thân.

- Thu nhập – phân bố thu nhập và xu hướng: liên quan đến khả năng chi trả của khách hàng (thị trường = khách hàng x túi tiền của họ). Là cơ sở chuyển nhu cầu thành sức mua cụ thể của khách hàng. 

Ảnh hướng lớn đến "chất lượng" sản phẩm sẽ lựa chọn để thoả mãn nhu cầu: loại sản phẩm, nhãn hiệu hàng hoá, khối lượng hàng hoá, tính chất vật lí hay yếu tố tâm lí trong tiêu dùng…

- Số liệu thống kê về cơ cấu chi tiêu: các số liệu thống kê liên quan đến cách thức và xu hướng sử dụng nguồn thu nhập (ngân sách gia đình) của dân cư để thoả mãn từng loại nhu cầu (cơ bản) của họ. 

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Marketing thương mại, Chủ biên PGS. TS. Nguyễn Xuân Quang, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2007)

Diệu Nhi