|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Lãi coupon gộp (Gross Coupon) là gì? Lãi coupon gộp và lãi coupon bình quân gia quyền

13:51 | 29/06/2020
Chia sẻ
Lãi coupon gộp (tiếng Anh: Gross Coupon) là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả số lãi coupon nhận được từ chứng khoán nhóm thế chấp, chẳng hạn như chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp (MBS).
Lãi coupon gộp (Gross Coupon) là gì? Lãi coupon gộp và Lãi coupon bình quân gia quyền - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: Scalable Capital

Lãi coupon gộp

Khái niệm

Lãi coupon gộp trong tiếng Anh là Gross Coupon.

Lãi coupon gộp là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả số lãi coupon nhận được từ chứng khoán nhóm thế chấp, chẳng hạn như chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp (MBS). 

Chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp là một khoản đầu tư có chứa một nhóm các khoản thế chấp có đặc điểm tương đồng. Lãi coupon là mức lãi suất hàng năm được trả cho việc nắm giữ một trái phiếu, được biểu thị bằng tỉ lệ phần trăm của mệnh giá.     

Đặc điểm Lãi coupon gộp 

Lãi coupon gộp là mức lãi coupon trung bình của tất cả các mức lãi suất được trả các chủ sở hữu trong nhóm các khoản thế chấp, trước khi khấu trừ bất kì khoản phí hành chính hoặc dịch vụ nào.

Lãi coupon ròng sẽ thấp hơn lãi coupon gộp, bằng khoản khấu trừ cho chi phí dịch vụ, bảo lãnh và các khoản phí khác liên quan đến nhóm thế chấp cơ sở.  

Bên cho vay như các công ty thế chấp hoặc ngân hàng, sẽ nhóm chung nhiều trái phiếu bảo đảm bằng thế chấp, thường có lãi coupon và các điều khoản tương tự nhau. 

Bên đi vay sẽ phải trả lãi coupon gộp cho bên cho vay, từ đó bên cho vay sẽ giữ một số tiền phí dịch vụ, sau đó trả lãi coupon ròng cho người mua. Đồng thời, tất cả các khoản thanh toán gốc sẽ được chuyển cho các trái chủ.   

Lãi coupon gộp trả cho nhà đầu tư là khoản thanh toán hàng tháng mà người đi vay các khoản thế chấp trong nhóm trả cho bên cho vay, và bất kì khoản trả trước nào được bên đi vay thực hiện cũng được chuyển cho nhà đầu tư. 

Không giống như hầu hết các loại trái phiếu trả coupon nửa năm một lần, các nhà đầu tư vào MBS sẽ nhận được các khoản thanh toán lãi và gốc hàng tháng.   

Lãi coupon gộp và Lãi coupon bình quân gia quyền 

Lãi coupon gộp của chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp là mức trung bình của tất cả các lãi suất trong nhóm MBS

Lãi coupon bình quân gia quyền của nhóm MBS là lãi coupon gộp được tính theo tỉ trọng của các khoản vay thế chấp trong nhóm nhân với lãi suất của các khoản đó. Nói cách khác, lãi coupon bình quân gia quyền thể hiện mức lãi suất trung bình của các nhóm thế chấp khác nhau với lãi suất khác nhau.  

Theo định nghĩa của FINRA, lãi coupon bình quân gia quyền được tính bằng cách tính tỉ trọng lãi suất của mỗi khoản vay thế chấp trong nhóm theo số dư nợ còn lại.   

Sau khi thiết lập ngày phát hành, lãi suất coupon của trái phiếu sẽ không thay đổi và trái chủ sẽ nhận được khoản thanh toán lãi coupon cố định theo tần suất định trước. 

Một công ty phát hành trái phiếu quyết định lãi suất coupon dựa trên lãi suất thị trường hiện hành, theo một mức lãi phổ biến với những công ty khác, tại thời điểm phát hành. 

Bởi vì những người đi vay thế chấp khác nhau trả các khoản vay thế chấp của họ theo các tỉ lệ lãi suất khác nhau với thời hạn vay khác nhau, vì vậy tỉ lệ lãi coupon bình quân gia quyền có thể thay đổi trong vòng đời của MBS.  

(Theo Investopedia)

Minh Hằng

Cổ phiếu ngân hàng tuần qua: Khối ngoại bán ròng thêm hàng trăm tỷ CTG, TPBank sắp phát hành gần 620 triệu cp trả cổ tức
Khối ngoại bán ròng 208 tỷ đồng cổ phiếu CTG tuần qua, qua đó, nâng lượng bán ròng cổ phiếu này trong một tháng trở lại lên 860 tỷ đồng. TPBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 6.198 tỷ đồng từ việc phát hành gần 620 triệu cổ phiếu trả cổ tức.