|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Huy động nhóm dự án (Mobilizing the Project Team) là gì? Những nguồn huy động

17:26 | 14/01/2020
Chia sẻ
Một dự án được cấu thành cần có sự đặc biệt quan tâm của các nhà chức trách, nguồn nhân lực có đủ hay không chất lượng nhân lực ra sao đòi hỏi một quá trình huy động nhóm dự án (tiếng Anh: Mobilizing the Project Team) có hiệu quả.
Huy động nhóm dự án (Mobilize The Project Team) là gì? Những nguồn huy động nguồn nhân lực của dự án - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: http://phamthongnhat.com)

Huy động nhóm dự án

Huy động nhóm dự án trong tiếng Anh là Mobilizing the Project Team.

Huy động nhóm dự án là quá trình đảm bảo dự án có đủ nguồn nhân lực và đủ khả năng để hoàn thành các công việc của dự án. 

Điều này phụ thuộc vào khả năng thương lượng hoặc gây ảnh hưởng của giám đốc dự án hoặc ban quản lí dự án đến việc huy động nguồn nhân lực của dự án cũng như sự sẵn có có về nguồn nhân lực trong tổ chức. 

Việc không huy động đủ nguồn nhân lực cần thiết của dự án có thể ảnh hưởng đến tiến độ của dự án, đến ngân sách, sự hài lòng của khách hàng, chất lượng của dự án và các rủi ro liên quan. 

Điều này sẽ làm giảm khả năng thành công của dự án và thậm chí dẫn đến việc dừng dự án. Nếu nguồn nhân lực không đủ, nhà quản trị dự án cần phải có phương án thay thế, thậm chí với năng lực thấp hơn nhưng không vi phạm các tiêu chí kĩ thuật, bắt buộc theo luật định. 

Do đó, cần cân nhắc tất cả các yếu tố trên và lên kế hoạch từ ngay giai đoạn lập kế hoạch của dự án. Giám đốc dự án hoặc ban quản lí dự án cần phải phản ánh tác động của việc không có đủ nguồn nhân lực trong tiến độ của dự án, ngân sách, rủi ro, chất lượng dự án, kế hoạch đào tạo và các kế hoạch khác của dự án. 

Để thực hiện việc huy động nguồn nhân lực nhà quản trị dự án phải dựa trên kế hoạch quản trị dự án nội dung nhân sự để nắm được các yêu cầu về nhân lực của dự án, các yêu cầu công việc, bằng cấp, vai trò, trách nhiệm của các cá nhân trong dự án.

Những nguồn huy động nguồn nhân lực của dự án

Nguồn nhân lực của dự án có thể được huy động từ những nguồn sau:

- Việc sắp xếp nhân sự: xảy ra khi dự án là kết quả của việc một nhóm cá nhân đấu tranh để có được dự án hoặc dự án phụ thuộc vào một số cá nhân cụ thể hoặc các công việc của dự án đã được mặc định cho một số cá nhân cụ thể.

- Việc thương lượng: đôi khi dự án phải thương lượng với các dự án khác để có đủ nguồn nhân lực của mình, ví dụ như với giám đốc chức năng, với các nhóm dự án khác, thậm chí với cả các bên liên quan ở bên ngoài doanh nghiệp như các nhà đầu tư, nhà thầu phụ, các bên cung cấp… để có được nguồn nhân lực chuyên môn phù hợp, có trình độ và năng lực.

- Thuê nhân lực từ bên ngoài: khi nguồn bên lực bên trong doanh nghiệp không đủ để thực hiện dự án, một số dịch vụ cần thuê ngoài như thuê tư vấn hoặc thuê nhà thầu phụ.

- Việc thiết lập nhóm làm việc qua mạng: đây cũng là một cơ hội để các dự án có thể huy động đủ nguồn lực cho mình.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị Dự án, NXB Lao động)

Đức Nhượng