Kiến thức Kinh tế

Gói thôi việc (Severance Package) là gì? Bản chất và đặc trưng của gói thôi việc

10:47 | 07/10/2019

Chia sẻ

Gói thôi việc (tiếng Anh: Severance Package) là tiền lương và các lợi ích liên quan mà người lao động được nhận khi nghỉ việc tại công ty một cách bất đắc dĩ.
189-Everything-You-Need-to-Know-about-Severance-Packages

Nguồn: Cleverism

Gói thôi việc (Severance Package)

Định nghĩa

Gói thôi việc trong tiếng Anh là Severance PackageGói thôi việc là tiền lương và các lợi ích liên quan mà người lao động được nhận khi nghỉ việc tại công ty một cách bất đắc dĩ.

Cũng có thể hiểu như sau:

Gói thôi việc là một gói lương và lợi ích được cung cấp cho một nhân viên sau khi bị buộc phải thôi việc hoặc sa thải khỏi công ty.

Bản chất và đặc trưng

- Trong môi trường lao động, gói thôi việc thường được cung cấp cho nhân viên khi việc làm bị chấm dứt. Gói thôi việc thường bao gồm tiền lương và một số lợi ích, có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp.

- Mặc dù nhiều người sử dụng lao động có thể cung cấp cho những người lao động gói thôi việc, nhưng không có luật cụ thể yêu cầu gói thôi việc là bắt buộc.

Người sử dụng lao động chỉ được yêu cầu về mặt pháp lí thanh toán tiền lương chưa được trả và trợ cấp thất nghiệp cho một nhân viên bị chấm dứt việc làm nếu nhân viên đó được hưởng chúng.

- Không có tiêu chuẩn thống nhất để xác định những gì được bao gồm trong gói thôi việc. Giống như nhiều thỏa thuận việc làm khác, thỏa thuận về gói thôi việc có thể được thương lượng. Các điều khoản trong gói thôi việc có thể thay đổi dựa trên nhân viên hoặc chính sách của chủ doanh nghiệp.

- Trong hầu hết các trường hợp, một gói thôi việc sẽ được cung cấp khi người lao động đồng ý không kiện nhà tuyển dụng về bị "thôi việc sai trái" (wrongful termination). 

Sự thật là không phải người lao động nào cũng chấp nhận quyết định "thôi việc sai trái" từ nhà lãnh đạo. Khi đó, một số người sẽ tìm cách đưa ra khiếu nại về việc cho thôi việc sai trái (wrongful termination claim) để đòi lại công bằng cho bản thân.

Lưu ý

- Thông thường, các công ty sẽ có chính sách lao động nêu rõ cách xác định các gói thôi việc. Các chính sách này thường sẽ bao gồm các điều khoản như khi nào bạn được hưởng trợ cấp thôi việc; trợ cấp được tính như thế nào; và những gì nằm trong một gói thôi việc.

- Điều này cũng có thể được giải quyết trong một hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và nhân viên. Khi đó người sử dụng lao động sẽ có quyền hợp pháp để cung cấp cho bạn tiền trợ cấp thôi việc theo các điều khoản hợp đồng.

- Tuy nhiên, người lao động có thể có cơ hội đàm phán gói thôi việc của mình. Nếu điều đó được cho phép, các yếu tố sau có thể sẽ được đưa ra trong quá trình đàm phán với chủ doanh nghiệp:

+ Thâm niên làm việc

+ Cấp độ hoặc vai trò của nhân viên trong công ty

+ Qui mô của công ty

(Tài liệu tham khảo: Severance Package Lawyers, Legal Match)

Minh Lan