|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Dòng tiền thuần của doanh nghiệp (FCFF) là gì?

11:53 | 06/11/2019
Chia sẻ
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp (tiếng Anh: Free cash flow to the firm - FCFF) là dòng tiền được tạo ra từ hoạt động kinh doanh thuộc về các nhà đầu tư, bao gồm cả chủ nợ và chủ sở hữu sau khi trừ đi những khoản đầu tư cần thiết.
FCFF-1

Hình minh họa

Dòng tiền thuần của doanh nghiệp (FCFF)

Định nghĩa

Dòng tiền thuần của doanh nghiệp trong tiếng Anh là Free cash flow to the firm, viết tắt là FCFF.

Dòng tiền thuần của doanh nghiệp (FCFF) là dòng tiền được tạo ra từ hoạt động kinh doanh thuộc về các nhà đầu tư, bao gồm cả chủ nợ và chủ sở hữu sau khi trừ đi những khoản đầu tư cần thiết (vốn đầu tư vào tài sản cố định và vốn lưu động thường xuyên) cho các hoạt động kinh doanh trong tương lai.

Bản chất

Dòng tiền thuần của doanh nghiệp thể hiện dòng tiền từ các hoạt động có sẵn để phân phối sau khi vốn lưu động và chi phí đầu tư được hạch toán và thanh toán.

FCFF về cơ bản là thước đo lợi nhuận của công ty sau khi tính đến tất cả các chi phí và nhu cầu tái đầu tư. Đây là một trong những chuẩn đối sánh được sử dụng để so sánh và phân tích sức khỏe tài chính của một công ty.

Công thức xác định

FCFF = [EBIT(1-t%) + Khấu hao] - [Đầu tư mới vào TSCĐ + Thay đổi VLĐ]

Trong đó:

FCFF: Dòng tiền thuần của doanh nghiệp

EBIT: Lợi nhuận trước thuế và lãi vay

Ý nghĩa của việc xác định dòng tiền thuần của doanh nghiệp:

+ Dựa vào dòng tiền này, chúng ta sẽ xác định được giá trị doanh nghiệp gồm cả của chủ nợ và chủ sở hữu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền. Do đó, khi muốn tính phần giá trị của chủ sở hữu chúng ta trừ đi phần vốn vay nợ. Tất nhiên, khi chiết khấu dòng tiền này chúng ta phải sử dụng chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC).

+ Việc xác định FCFF còn để điều chỉnh các chính sách tài chính của doanh nghiệp. Chẳng hạn, nếu FCFF < 0, điều này cho thấy dòng tiền hoạt động tạo ra không đủ để tài trợ cho nhu cầu đầu tư mới vào tài sản cố định và vốn lưu động thuần tăng thêm.

Khi đó, phần thâm hụt này sẽ cần được tài trợ bừng việc huy động thêm nguồn vốn mới (vốn vay hoặc vốn cổ phần), hoặc sẽ phải điều chỉnh lại chính sách đầu tư vốn của doanh nghiệp theo hướng giảm bớt nhu cầu đầu tư.

+ Ngược lại FCFF > 0 thì dòng tiền tạo ra đã thỏa mãn nhu cầu đầu tư mà vẫn còn dư thừa, do đó doanh nghiệp sẽ điều chỉnh chính sách vay nợ theo hướng giảm bớt nợ, hoặc điều chỉnh chính sách cổ tức theo hướng tăng mức chi trả cổ tức cho cổ đông, thậm chí thực hiện mua lại cổ phần.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính; Free Cash Flow to the Firm - FCFF Definition, Investopedia)

Min Min

Nguồn cơn khiến chứng khoán lao dốc và chiến lược cơ cấu tài khoản sau phiên VN-Index mất gần 40 điểm
Thị trường chứng khoán giảm sâu phiên 25/9 với hàng trăm mã giảm sàn. Giới phân tích nhận định đà rơi của thị trường đến từ loạt yếu tố như áp lực chốt lời, lo ngại về chính sách lãi suất, áp lực giải chấp ở một số mã.