|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Chi phí trên vạch (Above-The-Line Cost) là gì? Chi phí trên vạch và Chi phí dưới vạch

14:12 | 09/06/2020
Chia sẻ
Chi phí trên vạch (tiếng Anh: Above-The-Line Cost) là các chi phí mà doanh nghiệp phải chịu để sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ của họ. Chi phí trên vạch sẽ được xác định theo cách thức khác nhau giữa các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ.
Chi phí trên vạch (Above-The-Line Cost) là gì? Chi phí trên vạch và Chi phí dưới vạch - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: Investopedia

Chi phí trên vạch

Khái niệm

Chi phí trên vạch hay còn gọi là chi phí ATL trong tiếng Anh là Above-The-Line Cost.

Chi phí trên vạch là chi phí mà doanh nghiệp phải chịu để sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ của họ. 

Chi phí trên vạch sẽ được xác định theo cách thức khác nhau giữa các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, chi phí trên vạch là bất kì chi phí nào được khấu trừ để thu được lợi nhuận gộp, điển hình là giá vốn hàng bán (COGS).   

Đối với các công ty dịch vụ, chi phí trên vạch là các chi phí được khấu trừ để thu lại lợi nhuận hoạt động, bao gồm giá vốn hàng bán và tất cả các chi phí bán hàng, chi phí chung và chi phí hành chính (SG&A).  

Đặc điểm Chi phí trên vạch 

 - Đối với các công ty sản xuất, chi phí trên vạch chỉ là một khái niệm chỉ các chi phí ghi nhận trước các chi phí hoạt động. Chúng là giá vốn hàng bán hoặc các chi phí tương đương được trừ vào doanh số để thu được lợi nhuận gộp

Sau dòng lợi nhuận gộp trên báo cáo thu nhập, là chi phí hoạt động được chia ra thành từng khoản, đây là những chi phí dưới vạch của các công ty sản xuất.    

 - Đối với các công ty dịch vụ, chi phí trên vạch là bất kì chi phí nào phát sinh trước khi có thu nhập hoạt động. Các chi phí phát sinh sau đó chẳng hạn như chi phí lãi vay và thuế được xem xét là chi phí dưới vạch.   

Một số lưu ý  

Trên vạch có thể có ý nghĩa khác nhau khi nói đến báo cáo thu nhập. Một số công ty coi chi phí trên vạch là chi phí trên lợi nhuận gộp, trong khi có nhiều công ty khác coi nó là chi phí trên lợi nhuận hoạt động.   

Một định nghĩa khác của chi phí trên vạch là tất cả các khoản thu nhập hoặc chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh thông thường. Đó là tất cả hoạt động trên báo cáo thu nhập liên quan đến lợi nhuận, không bao gồm các giao dịch chỉ ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ hoặc bảng cân đối.

Với định nghĩa này, chi phí dưới vạch sẽ chỉ bao gồm các khoản thu nhập hoặc chi phí bất thường hay không thường xuyên, hoặc bất kì giao dịch nào không ảnh hưởng đến doanh thu hoặc lợi nhuận liên tục của công ty.   

Thuật ngữ trên vạch và dưới vạch cũng có liên quan đến lĩnh vực tiếp thị. Trong tiếp thị, trên vạch chỉ các hình thức tiếp thị truyền thông đại chúng, trong khi bên dưới vạch chỉ các hình thức tiếp thị trực tiếp.     

Chi phí trên vạch và Chi phí dưới vạch

Chi phí trên vạch là chi phí bán hàng của công ty, còn được gọi là chi phí doanh thu hoặc chi phí bán hàng. Chi phí dưới vạch là tất cả các chi phí hoạt động cùng với lãi và thuế. 

Chi phí trên vạch là những chi phí trên dòng lợi nhuận gộp, trong khi chi phí dưới vạch bao gồm các chi phí dưới dòng lợi nhuận gộp trên báo cáo, cụ thể là chi phí hoạt động.  

Chi phí trên vạch là đầu vào trực tiếp để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ, trong khi chi phí dưới vạch là tất cả các chi phí khác để tiếp thị, bán hoặc đưa sản phẩm hoặc dịch vụ tới khách hàng. 

Chi phí trên vạch bao gồm giá vốn hàng bán, và tất cả các chi phí liên quan để tạo hoặc mua sản phẩm, bao gồm tiền lương lao động trực tiếp, chi phí nguyên vật liệu và chi phí sản xuất.   

Ví dụ về Chi phí trên vạch 

Công ty sản xuất giày thể thao Nike báo cáo doanh thu 39,1 tỉ USD trong năm tài chính 2019.  

Chi phí trên vạch (Above-The-Line Cost) là gì? Chi phí trên vạch và Chi phí dưới vạch - Ảnh 2.

Hình minh họa. Nguồn: Investopedia

Lợi nhuận gộp là 17,5 tỉ USD. Do đó, chi phí trên vạch của Nike trong quí là 21,6 tỉ USD, được Nike ghi nhận là chi phí bán hàng trên báo cáo thu nhập hợp nhất.    

Xem xét báo cáo thu nhập của Expedia, một công ty cung cấp dịch vụ du lịch trực tuyến, đã báo cáo doanh thu 3,2 tỉ USD trong quí II/2019 với thu nhập hoạt động là 265 triệu USD. Công ty không sản xuất hàng hóa nên không sử dụng lợi nhuận gộp làm thước đo trong báo cáo thu nhập.   

Chi phí trên vạch (Above-The-Line Cost) là gì? Chi phí trên vạch và Chi phí dưới vạch - Ảnh 3.

Hình minh họa. Nguồn: Investopedia

Tất cả các chi phí trước khi có thu nhập hoạt động được coi là chi phí trên vạch cho Expedia, bao gồm chi phí doanh thu,chi phí bán hàng và tiếp thị, giữa các chi phí khác.  

(Theo Investopedia)

 

 

Lê Thảo