|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Lợi nhuận gộp (Gross Profit) là gì? Đặc trưng và công thức xác định

17:18 | 08/10/2019
Chia sẻ
Lợi nhuận gộp hay lãi gộp (tiếng Anh: Gross Profit) là phần lợi nhuận mà công ty kiếm được sau khi trừ chi phí liên quan đến việc sản xuất và bán sản phẩm, hoặc chi phí liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của công ty.
gross-profit-la-gi

Hình minh họa. Nguồn: Nam Trung Safety

Lợi nhuận gộp (Gross Profit)

Định nghĩa

Lợi nhuận gộp hay lãi gộp trong tiếng Anh là Gross Profit. Lợi nhuận gộp là phần lợi nhuận mà công ty kiếm được sau khi trừ chi phí liên quan đến việc sản xuất và bán sản phẩm, hoặc chi phí liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của công ty.

Thuật ngữ liên quan

Tỉ suất lợi nhuận gộp (Gross Profit Margin) là một chỉ số được sử dụng để đánh giá mô hình kinh doanh và sức khỏe tài chính của công ty bằng cách tiết lộ số tiền còn lại từ doanh thu sau khi trừ đi giá vốn hàng bán.

Đặc trưng

- Lợi nhuận gộp đánh giá hiệu quả của một công ty trong việc sử dụng lao động và vật tư của họ trong sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ.

- Số liệu tính toán lợi nhuận gộp chỉ xem xét chi phí biến đổi, nghĩa là chi phí dao động theo mức sản lượng, chẳng hạn như:

+ Nguyên vật liệu

+ Lao động trực tiếp 

+ Hoa hồng cho nhân viên bán hàng 

+ Phí thẻ tín dụng khi mua hàng của khách hàng 

+ Thiết bị

+ Phí vận chuyển

Công thức xác định

- Lợi nhuận gộp sẽ xuất hiện trên báo cáo thu nhập của công ty và có thể được tính bằng cách trừ đi giá vốn hàng bán từ doanh thu. Những số liệu này có thể được tìm thấy trên báo cáo thu nhập của công ty.

- Xác định lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp = Doanh thu bán hàng - Giá vốn hàng bán (COGS)

Ví dụ: Một doanh nghiệp thu 200.000 đô la doanh thu bán hàng. Chúng ta hãy giả sử rằng chi phí hàng hóa bao gồm 20.000 đô la mà nó chi cho sản xuất vật tư, cộng với 80.000 đô la mà nó phải trả cho chi phí lao động.

Lợi nhuận gộp của công ty trong trường hợp này là 200.000 - (20.000 + 80.000) = 100.000 đô la.

Có thể nói, sau khi trừ đi giá vốn hàng bán, công ty tự hào có mức lãi gộp 100.000 đô la.

Lưu ý

- Lợi nhuận gộp được sử dụng để tính toán tỉ suất lợi nhuận gộp. Cụ thể:

Tỉ suất lợi nhuận gộp (%) = Lợi nhuận gộp / Doanh thu

Trong một số trường hợp, doanh thu được thay bằng doanh thu thuần và tỉ suất lợi nhuận gộp được tính bằng công thức:

Tỉ suất lợi nhuận gộp (%) = Lợi nhuận gộp / Doanh thu thuần

- Lợi nhuận gộp không nên nhầm lẫn với lợi nhuận hoạt động, còn được gọi là thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT), là phần lợi nhuận của công ty trước khi lãi và thuế được tính vào. Lợi nhuận hoạt động được tính bằng cách trừ chi phí hoạt động từ lợi nhuận gộp.

(Tài liệu tham khảo: Gross Profit, Investopedia)

Minh Lan