|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Tỉ suất lợi nhuận gộp (Gross Profit Margin) là gì? Công thức xác định và ý nghĩa

16:44 | 08/10/2019
Chia sẻ
Tỉ suất lợi nhuận gộp (tiếng Anh: Gross Profit Margin) là một chỉ số được sử dụng để đánh giá mô hình kinh doanh và sức khỏe tài chính của công ty bằng cách tiết lộ số tiền còn lại từ doanh thu sau khi trừ đi giá vốn hàng bán.
Gross-Profit-Margin-Formula

Hình minh họa. Nguồn: WallStreetMojo

Tỉ suất lợi nhuận gộp (Gross Profit Margin)

Định nghĩa

Tỉ suất lợi nhuận gộp hay hệ số biên lợi nhuận gộp trong tiếng Anh là Gross Profit Margin.

Tỉ suất lợi nhuận gộp là một chỉ số được sử dụng để đánh giá mô hình kinh doanh và sức khỏe tài chính của công ty bằng cách tiết lộ số tiền còn lại từ doanh thu sau khi trừ đi giá vốn hàng bán.

Tỉ suất lợi nhuận gộp thường được tính bằng lợi nhuận gộp chia cho tổng doanh thu và có thể được gọi là tỉ lệ lãi gộp.

Công thức xác định và ý nghĩa

Tỉ suất lợi nhuận gộp  (%) = Lợi nhuận gộp / Doanh thu

Trong đó:

Lợi nhuận gộp = Doanh thu - Giá vốn hàng bán (COGS)

Trong một số trường hợp, doanh thu được thay bằng doanh thu thuần và tỉ suất lợi nhuận gộp được tính bằng công thức:

Tỉ suất lợi nhuận gộp (%) = Lợi nhuận gộp / Doanh thu thuần

Ý nghĩa

- Có nhiều lớp lợi nhuận mà các nhà phân tích theo dõi để đánh giá hiệu quả hoạt động của một công ty, bao gồm lợi nhuận gộp, lợi nhuận hoạt động và thu nhập ròng. Mỗi cấp độ cung cấp thông tin về lợi nhuận của một công ty.

- Lợi nhuận gộp là mức lợi nhuận đầu tiên, cho các nhà phân tích biết công ty tạo ra sản phẩm tốt như thế nào hoặc cung cấp dịch vụ hiệu quả ra sao so với đối thủ cạnh tranh.

- Tỉ suất lợi nhuận gộp được tính bằng lợi nhuận gộp chia cho doanh thu, cho phép các nhà phân tích so sánh các mô hình kinh doanh với một số liệu có thể định lượng.

- Chỉ số này cho biết mỗi đồng doanh thu thu về tạo ra được bao nhiêu đồng thu nhập. Tỉ suất lợi nhuận gộp là một chỉ số rất hữu ích khi tiến hành so sánh các doanh nghiệp trong cùng một ngành.

Doanh nghiệp nào có tỉ suất lợi nhuận gộp cao hơn chứng tỏ doanh nghiệp đó có lãi hơn và kiểm soát chi phí hiệu quả hơn so với đối thủ cạnh tranh của nó.

Ví dụ

Giả sử công ty ABC kiếm được 20 triệu $ doanh thu từ sản xuất các vật dụng và phải gánh chịu 10 triệu $ trong chi phí giá vốn hàng bán.

Lợi nhuận gộp của ABC là 20 - 10 = 10 triệu $

Tỉ suất lợi nhuận gộp hay tỉ lệ lãi của công ty lúc này là: 10/20 = 0,5 (50%)

Điều này đồng nghĩa với việc, trong 1 $ doanh thu của công ty ABC có 0,5 $ lợi nhuận gộp.

(Tài liệu tham khảo: Gross Profit Margin, Investopedia)

Minh Lan