|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Chi phí sở hữu khách hàng (Customer Acquisition Cost - CAC) là gì?

15:36 | 19/10/2019
Chia sẻ
Chi phí sở hữu khách hàng (tiếng Anh: Customer Acquisition Cost, viết tắt: CAC) là các khoản chi phí liên quan đến việc thuyết phục người tiêu dùng mua sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp, bao gồm chi phí nghiên cứu, tiếp thị và quảng cáo.
customer-aquisition-cost-calculation

Hình minh họa. Nguồn: Clever Tap

Chi phí sở hữu khách hàng (Customer Acquisition Cost)

Định nghĩa

Chi phí sở hữu khách hàng trong tiếng Anh là Customer Acquisition Cost. Chi phí sở hữu khách hàng là các khoản chi phí liên quan đến việc thuyết phục người tiêu dùng mua sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp, bao gồm chi phí nghiên cứu, tiếp thị và quảng cáo.

Chi phí sở hữu khách hàng còn được gọi là chi phí của việc mua lại khách hàng, chi phí của việc thu hút khách hàng.

Phân loại

Chi phí sở hữu khách hàng bao gồm tổng chi phí bán hàng và tiếp thị, bao gồm:

- Lương cho nhân viên bán hàng và tiếp thị

- Thiết bị được sử dụng bởi nhân viên bán hàng và tiếp thị, như máy tính, điện thoại và máy in

- Các ứng dụng và công cụ phần mềm cần thiết, như phần mềm quản quan hệ khách hàng (CRM) và tự động hóa tiếp thị.

- Dịch vụ tư vấn của bên thứ ba và các cơ quan được sử dụng cho các nhu cầu tiếp thị, quảng cáo hoặc sáng tạo.

- Quảng cáo, bao gồm quảng cáo trực tuyến, thư trực tiếp, quảng cáo truyền hình và quảng cáo ngoài trời.

- Tài trợ sự kiện và hội nghị.

- Giảm giá (Khi giá niêm yết của sản phẩm được chiết khấu để có được một khách hàng, số tiền giảm giá được thêm vào chi phí sở hữu khách hàng).

Ý nghĩa

- Chi phí sở hữu khách hàng là một số liệu kinh doanh quan trọng. Do đó, chi phí này nên được xem xét cùng với các dữ liệu khác, chẳng hạn như giá trị của khách hàng đối với công ty và kết quả lợi tức đầu tư (ROI) của việc sở hữu khách hàng đó.

- Việc tính toán định giá khách hàng giúp một công ty quyết định dùng bao nhiêu nguồn lực để làm hài lòng một khách hàng cụ thể.

Xác định chi phí sở hữu khách hàng

- Bước đầu tiên trong việc tính toán chi phí sở hữu khách hàng là xác định kì báo cáo. Các doanh nghiệp thường tính toán chi phí mua lại khách hàng trên cơ sở hàng tháng, hàng quí hoặc hàng năm.

- Công thức cho chi phí sở hữu khách hàng:

Chi phí sở hữu khách hàng = Tổng cộng tất cả các chi phí bán hàng và tiếp thị / Số lượng khách hàng có được

Lưu ý: Các giá trị trong tử số và mẫu số được xác định phải sử dụng cùng một khoảng thời gian báo cáo.

Ví dụ: Nếu tổng chi phí bán hàng và tiếp thị trong một tháng là 15.000 đô la và một doanh nghiệp có được 150 khách hàng trong cùng tháng đó, thì chi phí sở hữu khách hàng là 100 đô la.

(Tài liệu tham khảo: Customer Acquisition Cost, Tech Target)

Minh Lan

CEO WiGroup: Thanh khoản trung dài hạn và sức khỏe hệ thống ngân hàng không cho phép giảm mạnh lãi suất đầu ra
Theo CEO WiGroup, tỷ giá, lạm phát đều đang ủng hộ cho việc giảm thêm lãi suất điều hành, tuy nhiên thanh khoản hệ thống trung dài hạn và sức khỏe các ngân hàng không cho phép giảm nhanh lãi suất huy động và lãi suất cho vay.