Kiến thức Kinh tế

Alpha có trọng số (Weighted Alpha) là gì? Công thức tính Alpha có trọng số

15:38 | 08/04/2020

Chia sẻ

Alpha có trọng số (tiếng Anh: Weighted Alpha) là thông số đo lường hiệu suất của chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm, phản ánh nhiều hơn đối với tình hình hoạt động cổ phiếu gần thời điểm hiện tại.
Alpha có trọng số (Weighted Alpha) là gì? Công thức tính Alpha có trọng số - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: Investopedia

Alpha có trọng số

Khái niệm

Alpha có trọng số trong tiếng Anh là Weighted Alpha.

Alpha có trọng số là thông số đo lường hiệu suất của chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm, phản ánh nhiều hơn đối với tình hình hoạt động cổ phiếu gần thời điểm hiện tại. 

Đặc điểm Alpha có trọng số 

Alpha có trọng số là thước đo trọng số của một chứng khoán, ví dụ như cổ phiếu, đã tăng hoặc giảm như thế nào trong một khoảng thời gian xác định, thường là một năm. 

Nói chung, alpha có trọng số tập trung nhiều hơn vào hoạt động gần với thời điểm hiện tại hơn, thông qua việc gán trọng số cao hơn cho các hiệu suất sau này so với các hiệu suất trước đó. 

Điều này giúp đưa ra một con số lợi nhuận tập trung nhiều hơn vào giai đoạn hiện tại, và phù hợp hơn khi phân tích một chứng khoán. 

Số liệu này khá phổ biến với các nhà phân tích kĩ thuật và những người có xu hướng dựa vào phân tích để quyết định giao dịch.     

Alpha có trọng số về bản chất là một con số hiệu suất alpha. Còn Alpha là thước đo hiệu suất được điều chỉnh theo rủi ro so với một điểm chuẩn đầu từ.   

Ví dụ một cổ phiếu có lợi nhuận ngang bằng với điểm chuẩn, khi được điều chỉnh theo mức độ rủi ro giả định thì có alpha bằng không. 

Một alpha dương cho thấy rằng cổ phiếu tạo ra lợi nhuận lớn hơn điểm chuẩn, trong khi alpha âm cho thấy điều ngược lại.   

Công thức tính Alpha có trọng số

Tính toán các thông số có trọng số thường dựa trên nhiều yếu tố khác nhau. Các chỉ báo có trọng số thường phân bổ trọng số cao hơn theo mức giá hoặc mức vốn hóa thị trường

Trong phép tính alpha có trọng số, trọng số cao hơn thường được phân bổ cho các khoảng thời gian gần hiện tại hơn trong một chuỗi thời gian.     

Alpha có trọng số = [Tổng số (Wn × αn)] / n 

Trong đó: 

- W là trọng số được gán cho từng điểm dữ liệu α.

-  Α là hệ số alpha.

-  N là số ngày trong chuỗi thời gian xác định.

Alpha có trọng số thường tập trung vào một năm lợi nhuận của chứng khoán. Vì vậy, nếu một chứng khoán có alpha có trọng số dương, nhà đầu tư có thể tin rằng giá của nó đã tăng trong năm qua. 

Ngược lại, nếu chứng khoán có giá trị alpha có trọng số âm, các nhà đầu tư có thể cho rằng lợi nhuận của giá một năm thấp hơn.    

Giải thích ý nghĩa Alpha có trọng số 

Alpha có trọng số thường được sử dụng nhiều nhà đầu tư với mục tiêu đầu tư khác nhau. 

Hầu hết các nhà phân tích kĩ thuật thông thường sẽ sử dụng alpha có trọng số như một chỉ báo để hỗ trợ các tín hiệu mua và tín hiệu bán

Các nhà phân tích kĩ thuật sử dụng biện pháp này để xác định các công ty có xu hướng chuẩn mạnh trong năm được nghiên cứu, hay cụ thể là họ tập trung vào các công ty có đang xây dựng quán tính giá. 

- Khi alpha có trọng số dương, nó có thể đang hỗ trợ cho tín hiệu mua tăng giá.

- Khi alpha trọng số là âm, nó có thể hỗ trợ tín hiệu bán giảm giá.

(Theo Investopedia)

Lê Thảo