|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Mục tiêu đầu tư (Investment Objective) là gì? Xác định mục tiêu đầu tư

10:11 | 12/11/2019
Chia sẻ
Mục tiêu đầu tư (tiếng Anh: Investment Objective) là một biểu mẫu thông tin khách hàng được sử dụng bởi các cố vấn đầu tư, robo advisor và các nhà quản lí tài sản khác nhằm giúp xác định danh mục đầu tư tối ưu cho khách hàng.
person-filling-out-questionnaire

Hình minh họa. Nguồn: fedsmith.com

Mục tiêu đầu tư

Khái niệm

Mục tiêu đầu tư trong tiếng Anh là Investment Objective.

Mục tiêu đầu tư là một biểu mẫu thông tin khách hàng được sử dụng bởi các cố vấn đầu tư, robo advisor (tư vấn tài chính tự động) và các nhà quản lí tài sản khác nhằm giúp xác định danh mục đầu tư tối ưu cho khách hàng. Mục tiêu đầu tư cũng có thể do một cá nhân tự đề ra khi quản lí danh mục đầu tư của riêng mình.

Về cơ bản, thông tin được truy xuất từ biểu mẫu mục tiêu đầu tư do khách hàng tự điền sẽ được sử dụng để xác định các loại chứng khoán sẽ được nắm giữ trong danh mục đầu tư.

Xác định mục tiêu đầu tư

Mục tiêu đầu tư thường có hình thức là một bảng hỏi, và những câu trả lời cho những câu hỏi đó sẽ xác định mức chấp nhận rủi ro và thời hạn đầu tư của khách hàng. Một số câu hỏi được bao gồm trong biểu mẫu để tìm ra mục tiêu đầu tư bao gồm:

- Thu nhập ước tính hàng năm và giá trị tài chính ròng của bạn là bao nhiêu?

- Chi phí trung bình hàng năm của bạn là bao nhiêu?

- Ý định đầu tư số tiền này của bạn là gì?

- Khi nào bạn muốn rút tiền?

- Bạn có muốn tiền đạt được tăng trưởng vốn đáng kể vào thời điểm bạn rút tiền hay bạn quan tâm hơn đến việc duy trì giá trị gốc?

- Mức giảm tối đa trong giá trị của danh mục đầu tư của bạn mà bạn chấp nhận được là bao nhiêu?

- Mức độ kiến thức của bạn với các sản phẩm đầu tư như vốn chủ sở hữu, thu nhập cố định, quĩ tương hỗ, phái sinh, v.v... ?

Một cá nhân hoặc khách hàng sẽ sử dụng danh mục đầu tư phù hợp với câu trả lời cho những câu hỏi này. Ví dụ, một khách hàng có khả năng chịu rủi ro cao với mục tiêu mua nhà trong 5 năm và quan tâm đến tăng trưởng vốn sẽ có một danh mục đầu tư "hung hăng" (aggressive) trong ngắn hạn, có thể có tỉ lệ nắm giữ cổ phiếu và công cụ phái sinh nhiều hơn là chứng khoán có thu nhập cố định và chứng khoán nợ ngắn hạn.

Mặt khác, một người khoảng 40 tuổi có thu nhập cao, đầu tư với mục đích nghỉ hưu sau 20 năm và chỉ quan tâm đến việc bảo toàn vốn có thể xây dựng một danh mục đầu tư dài hạn với chứng khoán rủi ro thấp bao gồm chứng khoán thu nhập cố định, chứng khoán nợ ngắn hạn và bất kì khoản đầu tư nào sẽ bảo vệ vốn của ông ta chống lại lạm phát.

Các yếu tố cần lưu ý khác

Ngoài thời hạn đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro, các yếu tố khác ảnh hưởng đến quyết định đầu tư cá nhân bao gồm: thu nhập sau thuế; thuế đầu tư; hoa hồng và lệ phí dựa trên việc danh mục đầu tư sẽ được quản lí chủ động hay thụ động; tính thanh khoản danh mục đầu tư, tổng tài sản bao gồm cả các tài sản không có trong danh mục đầu tư như phúc lợi An sinh xã hội, khoản thừa kế dự kiến và giá trị lương hưu, v.v...

Khi các mục tiêu của khách hàng thay đổi qua thời gian do những lớn trong cuộc sống như kết hôn, nghỉ hưu, mua nhà, thay đổi thu nhập, v.v., người quản lí danh mục đầu tư sẽ đánh giá lại các mục tiêu đầu tư của khách hàng và nếu cần thì cân đối lại danh mục đầu tư phù hợp.

(Theo investopedia)

Hằng Hà