Kiến thức Kinh tế

Vi phạm chéo (Cross Default) là gì? Những đặc điểm cần lưu ý

15:16 | 02/12/2019

Chia sẻ

Vi phạm chéo (tiếng Anh: Cross default) là một điều khoản nằm trong khế ước trái phiếu hoặc hợp đồng cho vay qui định rằng người đi vay được coi là vỡ nợ khi họ vỡ nợ trong một nghĩa vụ nợ khác.
teaserbox_6203777

Hình minh họa. Nguồn: Domino Effect Workshops

Vi phạm chéo

Khái niệm

Vi phạm chéo, tiếng Anh gọi là cross default.

Vi phạm chéo là một điều khoản nằm trong khế ước trái phiếu hoặc hợp đồng cho vay qui định rằng người đi vay được coi là vỡ nợ khi họ vỡ nợ trong một nghĩa vụ nợ khác.

Ví dụ, một điều khoản vi phạm chéo trong hợp đồng cho vay qui định rằng người đi vay sẽ tự động được coi là vỡ nợ khoản vay mua xe nếu anh ấy vỡ nợ khoản vay cầm cố của mình.

Điều khoản vi phạm chéo giúp bảo vệ quyền lợi của bên cho vay, người mong muốn có được quyền bình đẳng đối với tài sản của người đi vay nếu một trong các hợp đồng vay bị vỡ nợ.

Hiểu rõ hơn về vi phạm chéo

Vi phạm chéo xảy ra khi người đi vay vỡ nợ tại một hợp đồng vay nào đó, và nó tạo ra quyền lợi cho những điều khoản vỡ nợ của những hợp đồng vay khác. Vì thế, tình huống vi phạm chéo có thể tạo ra hiệu ứng domino khi mà người đi vay mất khả năng chi trả phải vỡ nợ toàn bộ khoản vay của mình nếu như các bên cho vay của người đó đều có điều khoản vi phạm chéo trên hợp đồng.

Khi vi phạm chéo xuất hiện, bên cho vay được quyền ngừng tiếp tục cung cấp thêm tiền vay đối với hợp đồng vay hiện tại.

Vi phạm chéo xảy ra khi người đi vay vỡ nợ tại một hợp đồng vay khác. Việc vỡ nợ xảy ra thường là vì người đi vay không thanh toán lãi và vốn gốc đúng hẹn, hay đã vi phạm những điều khoản thỏa thuận như giao ước không được phép làm hay giao ước chấp hành.

Giao ước không được phép làm yêu cầu người đi vay hạn chế một vài hoạt động như không được phép vay nợ cao hơn một tỉ lệ nào đó so với lợi nhuận, hay lợi nhuận không đủ để trả lãi. Giao ước chấp hành thì yêu cầu người đi vay phải tuân thủ một số hoạt động như cung cấp báo cáo tài chính đã được kiểm toán đúng hẹn hoặc duy trì những khoản bảo hiểm kinh doanh.

Nếu người đi vay vỡ nợ  một khoản vay nào đó do vi phạm những giao ước trên hay không trả lãi, tiền gốc đúng hẹn, thì điều khoản vi phạm chéo của những hợp đồng khác cũng được kích hoạt và vỡ nợ.

Thường thì các điều khoản vi phạm chéo sẽ cho phép người đi vay khắc phục hây từ bỏ sự kiện vỡ nợ trên hợp đồng vay không liên quan trước khi tuyên bố vi phạm chéo.

(Theo Investopedia)


Thiên Cơ