|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Tiền lãi trả trước (Prepaid Interest) là gì? Cách xử lí Tiền lãi trả trước

09:43 | 03/06/2020
Chia sẻ
Tiền lãi trả trước (tiếng Anh: Prepaid Interest) là tiền lãi mà người đi vay phải trả trước khi trả khoản thanh toán nợ đầu tiên theo lịch trả nợ.
Tiền lãi trả trước (Prepaid Interest) là gì? Cách xử lí Tiền lãi trả trước  - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: Investopedia

Tiền lãi trả trước

Khái niệm

Tiền lãi trả trước trong tiếng Anh là Prepaid Interest.

Tiền lãi trả trước là tiền lãi mà người đi vay phải trả trước khi trả khoản thanh toán nợ đầu tiên theo lịch trả nợ. Đối với mục đích thuế, hầu hết các loại tiền lãi trả trước đều được phân bổ cho suốt thời hạn vay.   

Đối với các khoản vay thế chấp, tiền lãi trả trước cũng có thể là tiền lãi tích lũy tạm thời kể từ ngày cấp khoản vay đến khoản thế chấp đầu tiên.

Đặc điểm Tiền lãi trả trước 

Tiền lãi trả trước là một loại chi phí trả trước. Tiền lãi trả trước có thể thay đổi trong thời hạn ước tính của khoản vay, tính từ thời điểm cấp khoản vay. Chi phí này có thể được tính theo tỉ lệ theo ngày từ khi khoản vay được cấp cho đến khi đến hạn khoản thanh toán thế chấp đầu tiên. 

Tỉ lệ này sẽ dựa trên lãi suất hàng năm được áp dụng cho khoản vay. Đồng thời, cách tính toán cụ thể tiền lãi trả trước có thể thay đổi tùy thuộc vào người cho vay.   

Đối với các khoản vay thế chấp, tiền lãi trả trước cũng có thể là tiền lãi tích lũy tạm thời kể từ ngày cấp khoản vay đến quyền thế chấp đầu tiên.   

Điểm thế chấp hay một loại phí mà người cho vay thế chấp tính cho người đi vay, được coi là một loại tiền lãi trả trước. Tương tự như các loại tiền lãi trả trước khác, điểm thế chấp thường được khấu trừ trong suốt thời hạn vay (trong trường hợp này là khoản vay thế chấp). 

Nếu đáp một số điều kiện tùy theo luật pháp khu vực, Sở Thuế vụ sẽ cho phép khấu trừ tiền lãi trả trước vào tiền thuế nộp trong năm nó được thực hiện.   

Cách xử lí Tiền lãi trả trước 

Thời điểm chốt khoản vay thế chấp có tác động đến thời hạn trả tiền lãi trả trước, cũng như thời gian còn lại đến khi khoản thanh toán thế chấp đầu tiên được yêu cầu thực hiện. 

Trả tiền lãi trả trước sớm hơn có thể sẽ giúp người đi vay có thêm thời gian để trả khoản thanh toán thế chấp ban đầu của họ. Tuy nhiên, đặt thời thanh toán tiền lãi trả trước gần về cuối tháng sẽ cho phép người đi vay có nhiều thời gian hơn để trả chi phí trả trước này.

Việc thay đổi lãi suất cho vay hoặc tiền gốc của khoản thế chấp có thể sẽ làm giảm tiền lãi trả trước đã quá hạn. Người đi vay cần đàm phán với bên cho vay để lấy lại chi phí đã trả, nhưng thường việc này sẽ không quá dễ dàng.     

Nếu một người đi vay tìm cách tái tài trợ khoản thế chấp, điều này có thể ảnh hưởng đến tiền lãi trả trước cho khoản tài trợ tài chính mới. 

Người đi vay vẫn sẽ chịu trách nhiệm về số tiền chưa thanh toán và sẽ cần phải trả tiền lãi trả trước cho những điều khoản mới đàm phán được của khoản tài trợ tài chính mới.  

(Theo Investopedia)

Lê Thảo

'Lãi suất điều hành sẽ tiếp tục giảm vào tháng 7, có thể giảm ngay trong tháng 5, tháng 6 nếu các yếu tố thuận lợi đến nhanh hơn'
Theo chuyên gia, bên cạnh yếu tố áp lực tỷ giá giảm, nếu diễn biến lạm phát tháng 3 tiếp tục hạ nhiệt, NHNN càng có không gian để hạ lãi suất điều hành. Đại diện Maybank Investment Bank dự báo việc giảm lãi suất điều hành có thể xảy ra vào tháng 7.