|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Tài trợ tài chính (Financial Sponsorship) là gì?

00:39 | 20/10/2019
Chia sẻ
Tài trợ tài chính (tiếng Anh: Financial Sponsorship) là loại tài trợ bằng tiền, chiếm tỉ trọng lớn trong tổng tài trợ thương mại quốc tế. Người tài trợ dùng vốn huy động của mình để tài trợ cho khách hàng trong thời gian thỏa thuận.
tài trợ tài chính

Tài trợ tài chính

Khái niệm

Tài trợ tài chính trong tiếng Anh là financial sponsorship.

Tài trợ tài chính là loại tài trợ bằng tiền, chiếm tỉ trọng lớn trong tổng tài trợ thương mại quốc tế. Người tài trợ dùng vốn huy động của mình để tài trợ cho khách hàng trong thời gian thỏa thuận. Hết hạn, người nhận tài trợ sẽ hoàn trả vốn và đền bù bằng tiền lãi cho người tài trợ.

Đặc trưng

Đặc trưng của loại hình tài trợ tài chính thể hiện trên các mặt sau đây:

- Ngân hàng thương mại là người cung ứng tài trợ tài chính cho các doanh nghiệp hoạt động thương mại quốc tế;

- Quyền lợi và nghĩa vụ của người tài trợ và người nhận tài trợ, điều kiện cung ứng và sử dụng tài trợ đều được qui định trong hợp đồng tài trợ;

- Người cung ứng tài trợ tài chính thường xuyên phải đối mặt đối với rủi ro tín dụng như nợ xấu, lãi suất biến động, tiền tệ mất giá, con nợ phá sản, khủng hoảng tài chính và tín dụng,...

Các loại hình tài trợ tài chính gồm có tín dụng xuất nhập khẩu, ứng trước tiền, chiết khấu chứng từ, cho vay cầm cố, thế chấp, bao tín dụng tương đối và tuyệt đối,...

Một số phương tiện tài trợ khác

Tài trợ bằng hàng hóa, dịch vụ của người cung ứng tài trợ

- Là hình thức trợ thương mại quốc tế phát triển lâu đời nhất so với loại hình tài trợ tài chính.

- Người cung ứng loại tài trợ này không phải là các tổ chức trung gian tài chính như ngân hàng, mà là các nhà sản xuất, kinh doanh thương mại dịch vụ trong thương mại quốc tế.

- Các hình thức thường gồm có bán chịu trả chậm bằng hối phiếu kì hạn, cho thuê tài chính, hàng đổi hàng, thương mại bù trừ,...

Tài trợ bằng "chữ tín" của người tài trợ

- Người tài trợ mang toàn bộ địa vị, uy tín và thương hiệu của mình đứng ra cam kết thanh toán hay cam kết bồi thường cho người thụ hưởng, nếu người nhận tài trọ không hoàn thành nghĩa vụ qui định trong thư tín dụng, thư bảo lãnh.

- Người tài trợ chủ yếu của loại hình này là các tổ chức trung gian tài chính và các tổ chức của Chính phủ, tuy nhiên chủ yếu vẫn là các tổ chức tín dụng, đặc biệt là đối với các tài trợ ngắn hạn.

- Các loại hình thường gồm có bảo lãnh và bảo lãnh ngân hàng, chấp nhận thanh toán hối phiếu, tín dụng dự phòng, tín dụng chứng từ, thư ủy thác mua,... trong số đó, tín dụng chứng từ và bảo lãnh ngân hàng phổ biến hơn cả.

Tài trợ bằng dịch vụ tài chính và ngân hàng

- Trong kinh doanh thương mại quốc tế, khách hàng không thể tự mình thực hiện các nghiệp vụ có liên quan đến thanh toán quốc tế, hối đoái, kí gửi và bảo quản tiền tệ, séc, thẻ ngân hàng, hối phiếu và các chứng từ có giá khác,... mà phải ủy thác cho các tổ chức trung gian tài chính thực hiện.

- Đặc trưng của loại tài trợ này là người cung ứng tài trợ sẽ thu phí từ khách hàng sau khi hoàn thành nghĩa vụ cung ứng dịch vụ cho khách hàng.

(Theo Giáo trình Tài trợ thương mại Quốc tế, trường ĐH Ngoại thương, NXB Thống kê)