|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao (EBITDA) là gì?

11:00 | 09/10/2019
Chia sẻ
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao (tiếng Anh: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, viết tắt: EBITDA) là thước đo lợi nhuận không tính đến ảnh hưởng của chi phí lãi vay, thuế và khấu hao.
10

Hình minh họa

Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao (EBITDA)

Định nghĩa

Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao trong tiếng Anh là Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, viết tắt là EBITDA.

EBITDA là thước đo lợi nhuận không tính đến ảnh hưởng của chi phí lãi vay, thuế và khấu hao.

Thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao hay EBITDA là thước đo hiệu quả tài chính tổng thể của công ty và được sử dụng thay thế cho thu nhập đơn giản hoặc thu nhập ròng trong một số trường hợp. Tuy nhiên, EBITDA có thể gây ra hiểu nhầm bởi vì nó loại bỏ chi phí đầu tư vốn như tài sản, nhà máy và thiết bị.

Lưu ý

Interest: chi phí lãi vay

Taxes: thuế

Depreciation: các khoản khấu hao của tài sản hữu hình (thiết bị, dụng cụ, nhà xưởng, máy móc…)

Amortization: khấu hao của tài sản vô hình (bằng sáng chế, thương hiệu…)

Công thức xác định EBITDA

Cách 1:

(1) EBITDA = Lợi nhuận sau thuế + Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) + Chi phí lãi vay + Khấu hao

Cách 2:

(2) EBITDA = EBIT + Khấu hao

So sánh EBIT và EBITDA

- Thu nhập trước lãi vay và thuế hay lợi nhuận trước thuế và lãi vay (Earnings Before Interest and Taxes, viết tắt: EBIT) là một chỉ số về lợi nhuận của công ty, được xác định bằng doanh thu trừ chi phí, không bao gồm thuế và lãi vay.

- EBIT là lợi nhuận hoạt động của một công ty mà không tính đến chi phí lãi và thuế.

Giống nhau

- EBIT, EBITDA đều không bao gồm thuế và chi phí lãi vay trả cho các khoản nợ.

- EBIT và EBITDA đều hai chỉ số được sử dụng thường xuyên trong phân tích tài chính, phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Khác nhau

- EBITDA đo lường lợi nhuận của một công ty bằng cách loại bỏ khấu hao. Do đó, EBITDA giúp đi sâu vào lợi nhuận của hiệu suất hoạt động của công ty.

Nhận xét

- Đối với các công ty có số lượng tài sản cố định đáng kể, họ có thể tính khấu hao tài sản trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản đó. Nói cách khác, khấu hao cho phép một công ty phân bổ chi phí của một tài sản trong nhiều năm hoặc vòng đời của tài sản.

- Chi phí khấu hao làm giảm lợi nhuận. Đối với công ty có số lượng tài sản cố định lớn, chi phí khấu hao có thể ảnh hưởng đến thu nhập ròng.

- Bằng cách tính thêm các yếu tố bổ sung như khẩu hao của tài sản hữu hình và khấu hao của tài sản vô hình, EBITDA loại bỏ những ảnh hưởng từ các quyết định về mặt kế toán và tài chính (cách trích khấu hao) gây ra. Từ đó cho phép nhà phân tích tập trung hơn nữa vào lợi nhuận thực tế và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ đó, EBITDA được sử dụng để phân tích và so sánh mức lợi nhuận giữa doanh nghiệp hoặc giữa các ngành với nhau.

(Tài liệu tham khảo: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – EBITDA, Investopedia)

Minh Lan

NĐT cá nhân và tổ chức trong nước giao dịch như thế nào trong tuần VN-Index đỏ lửa?
Kịch bản dòng tiền qua kênh khớp lệnh tại các nhóm nhà đầu tư không có sự thay đổi nhiều so với tuần trước khi tổ chức trong nước cùng khối ngoại duy trì bán ròng với giá trị lần lượt 879 tỷ đồng và 1.326 tỷ đồng. Ngược lại, cá nhân trong nước mua ròng gần 2.192 tỷ đồng. Riêng khối tự doanh đảo chiều mua ròng nhẹ hơn 12 tỷ đồng.