Rủi ro cơ bản (Fundamental risk) là gì? Những nội dung về rủi ro cơ bản

09:45 | 23/10/2019

Chia sẻ

Rủi ro cơ bản (tiếng Anh: Fundamental risk) tồn tại do khả năng đánh giá lại hợp lí khi thông tin mới xuất hiện.
Momentum (1)

Hình minh họa

Rủi ro cơ bản (Fundamental risk)

Khái niệm

Rủi ro cơ bản trong tiếng Anh là Fundamental risk.

Rủi ro cơ bản (Fundamental risk) tồn tại do khả năng đánh giá lại hợp lí khi thông tin mới xuất hiện.

Những nội dung về rủi ro cơ bản

Giả sử một người kinh doanh chênh lệch giá tin rằng một cổ phiếu nào đó được định giá quá cao trên thị trường - so với dòng cổ tức kì vọng của cổ phiếu đó trong tương lai. Người này tất nhiên sẽ bán khống cổ phiếu và kì vọng rằng giá sẽ thấp hơn vào lúc ông ta mua lại cổ phiếu để kết thúc vị thế. Ngay cả khi niềm tin của ông ta là chính xác dựa trên những thông tin sẵn có, ông ta vẫn có thể dự đoán được bất ngờ có thể xảy đến.

Nếu đây là thông tin tích cực, giá sẽ tăng và thua lỗ sẽ xảy ra. Thua lỗ này đòi hỏi phải tăng mức kí quĩ. Ngoài ra, nếu cổ tức thực hiện của chứng khoán cao hơn mức kì vọng, nhà kinh doanh chênh lệch giá có thể đối mặt với việc cạn kiệt tiền mặt. Lưu ý rằng khi bán khống một cổ phần thì nhà kinh doanh chênh lệch giá phải chi trả cổ tức trên cổ phiếu bởi vì ông ta đã mượn cổ phiếu từ một nhà đầu tư khác.

Một nhà kinh doanh chênh lệch giá có thể hạn chế việc giao dịch do e ngại công ty có thể hoạt động tốt bất ngờ, trong trường hợp này sẽ xuất hiện thua lỗ từ hoạt động bán khống.

Việc sử dụng sản phẩm thay thế và kinh doanh chênh lệch có thể được sử dụng để giảm thiểu rủi ro cơ bản. Kinh doanh chênh lệch là mua và bán đồng thời các chứng khoán tương tự nhau (đôi khi có thể thay thế nhau). Bạn mua một cổ phiếu mà bạn cho là tương đối rẻ, và bán (hoặc bán khống) một cổ phiếu mà bạn cho là tương đối đắt, với hi vọng rằng sự chênh lệch này sẽ thu hẹp lại.

Ví dụ, người ta có thể đồng thời bán khống các loại chứng khoán được định giá quá cao và mua "thị trường" với số tiền thu được (nói "thị trường" tức là sử dụng hợp đồng giao sau chỉ số chứng khoán). Bây giờ, nếu thông tin trên toàn thị trường làm cho tất cả cổ phiếu tăng giá, lợi nhuận trên thị trường sẽ bù đắp thiệt hại từ vị thế bán.

Tất nhiên, nhiều thông tin có khả năng thuộc về bản chất công ty hoặc một ngành nghề cụ thể. Ví dụ, nếu bạn tin rằng Merck đang được định giá cao, bạn có thể thể phòng ngừa bằng cách mua một rổ các cổ phiếu ngành dược (không bao gồm Merck). Bay giờ bạn sẽ được phòng ngừa chống lại cả rủi ro thị trường và rủi ro ngành. 

Tuy nhiên, nó vận không thể phòng ngừa cho rủi ro đặc trưng của công ty vì sẽ không có một chứng khoán nào có thể thay thế hoàn hảo cho Merch. Merch có thể bất ngờ công bố thành công trong một thử nghiệm thuốc. Điều này sẽ chỉ ảnh hưởng đến Merch, mà không ảnh hướng đến các công ty khác. Có một thực tế là một cặp chứng khoán thay thế hoàn hảo hiếm khi tồn tại, và điều này sẽ tạo ra rủi ro cho kinh doanh chênh lệch giá và do vậy ít có khả năng loại bỏ việc định giá sai.

(Tài liệu tham khảo: TÀI CHÍNH HÀNH VI, Tâm lí học, Ra quyết định, và Thị trường, Lucy FAckert, Richard Deaves, NXB Kinh Tế TP.HCM)

TH