Kiến thức Kinh tế

Chiến lược đầu tư (Investment Strategy) là gì? Nội dung và trình tự lập chiến lược đầu tư

01:52 | 20/10/2019

Chia sẻ

Chiến lược đầu tư

Chiến lược đầu tư (tiếng Anh: Invesment Strategy) trong kinh doanh được xem là cách thức chủ yếu dùng để cạnh tranh với các doanh nghiệp trên thị trường. Chiến lược đầu tư là phương thức tồn tại của doanh nghiệp trong cuộc chiến sinh tồn.
Chiến lược đầu tư (Investment Strategy) là gì? Nội dung và trình tự lập chiến lược đầu tư - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: investingnote.com)

Chiến lược đầu tư (Invesment Strategy)

Chiến lược đầu tư trong tiếng Anh là Investment Strategy.

Chiến lược đầu tư có thể hiểu là một hệ thống các quan điểm cơ bản, các mục tiêu chủ yếu và các giải pháp lớn về đầu tư của doanh nghiệp được xác định một cách có căn cứ khoa học dựa trên các dự báo về thị trường, chiến lược đầu tư cảu đất nước, chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và khoa học về kinh tế đầu tư, cho một giai đoạn nhất định thường là dài hạn.

Nội dung và trình tự lập chiến lược đầu tư

Nội dung chủ yếu của chiến lược đầu tư bao gồm:

1. Các quan điểm cơ bản về đầu tư của doanh nghiệp 

Trong này thể hiện rõ các mặt như:

- Quan điểm về vị trí của giả pháp đầu tư đối với sự phát triển của doanh nghiệp ở giai đoạn đang xét so với các giải pháp khác của sản xuất kinh doanh như chấn chỉnh tổ chức, tăng cường Marketing v.v…

- Quan điểm về kết hợp giữa lợi ích dài hạn và lợi ích trước mắt của doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, kết hợp giữa lợi ích của nhà nước và của doanh nghiệp.

- Sự phù hợp của biện pháp đầu tư với triết lí kinh doanh chủ đạo của doanh nghiệp.

2. Các mục tiêu chiến lược của đầu tư

Trong này bao gồm các vấn đề như:

- Biện pháp đầu tư nhằm mục đích nào là chính: lợi nhuận tối đa, nâng cao mức chiếm lĩnh thị trường của sản phẩm, cải thiện chất lượng sản phẩm hay cải thiện điều kiện lao động cho công nhân của doanh nghiệp.

- Mục đích của dự án đầu tư là dài hạn hay ngắn hạn.

- Đầu tư để phục hồi tình trạng suy thoái của doanh nghiệp hay phát triển tiếp tục doanh nghiệp.

3. Các giải pháp chiến lược đầu tư 

Trong này bao gồm các vấn đề như:

- Xác định trình độ hiện đại hợp lí của công nghệ định áp dụng cho dự án đầu tư.

- Xác định đầu tư theo chiều sâu, chiều rộng hay kết hợp.

- Xây dựng mới, cải tạo hay mở rộng các cơ sở sản xuất.

- Tăng cường chuyên môn hóa hay phát triển đa năng hóa doanh nghiệp.

- Lựa chọn các loại hình tổ chức kinh doanh và liên kết trong dự án đầu tư

- Các giải pháp về nguồn vốn.

Có thể nói nhiệm vụ trung tâm của tư duy chiến lược đầu tư là sự phát triển tiềm năng kết quả của sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trình tự lập chiến lược đầu tư

Lập chiến lược đầu tư có thể theo trình tự sau:

1. Điều tra, dự báo nhu cầu của thị trường về sản phẩm và dịch vụ trong thời gian tới, tìm hiếu đường lối phát triển kinh tế xã hội của đất nước để vận dụng vào việc lập chiến lược đầu tư.

2. Đánh giá, xác định khả năng của bản thân doanh nghiệp, điểm mạnh và điểm yếu trong kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian qua.

3. Xây dựng chiến lược kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp trong thời gian tới, đặc biệt là chiến lược thị trường và chiến lược sản phẩm.

4. Dựa trên chiến lược kinh doanh nối chung đặc biệt là chiến lược thị trường và chiến lược sản phẩm nói riêng, tiến hành lập chiến lược đầu tư, bao gồm các quan điểm cơ bản, các mục tiêu ưu tiên chủ yêu, các giải pháp lớn và danh mục các dự án đầu tư theo dự kiến kèm theo các tiến độ thực hiện chủ yếu.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Kinh tế quản trị Kinh doanh Xây dựng, NXB Khoa học và Kỹ thuật)

Đỗ Đức Nhượng