Kiến thức Kinh tế

Sự cố du lịch sinh thái là gì? Quản lí sự cố

11:21 | 21/10/2019

Chia sẻ

Sự cố du lịch sinh thái cũng như sự cố môi trường, có thể diễn ra bất cứ khi nào. Tuy nhiên, tuỳ từng loại sự cố mà có thể dự đoán được hay không.
title

Hình minh hoạ (Nguồn: welt)

Sự cố du lịch sinh thái 

Khái niệm

Sự cố du lịch sinh thái tạm dịch sang tiếng Anh là Ecotourism incidents.

Sự cố du lịch sinh thái là một trong những sự cố môi trường, vậy đề biết được sự cố du lịch sinh thái ta cần hiểu khái niệm sự cố môi trường là gì?

Sự cố môi trường là các biến cố rủi ro xảy ra trong các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của xã hội loài người hoặc sự biến đổi bất thường xảy ra của thiên nhiên mà các quá trình đó có thể làm suy thoái môi trường trầm trọng. 

Trong khi người ta quan niệm sự cố môi trường như là sự nảy sinh vấn đề thì hiểm họa môi trường là hệ quả của vấn đề nảy sinh đó.

Nguyên nhân

Nguyên nhân gây ra sự cố và hiểm họa môi trường có thể là do thiên nhiên (lốc, gió xoáy, lũ lụt, bão, hạn hán, trượt đất, nứt đất, núi lửa phun, mưa đá, biến đổi khí  hậu toàn cầu, cháy rừng, mưa acid...); 

Cũng có thể là do con người (hỏa họan, cháy rừng, sự cố sập hầm mỏ, hoặc những sự cố kĩ thuật khác gây tai hại cho môi trường như đắm thuyền, tràn dầu, vỡ ống dẫn dầu, nỗ ống dẫn khí, nổ nồi hơi, sự cố về rò rỉ nguyên tử...).

Hàng ngày, hàng giờ trên trái đất xuất hiện rất nhiều sự cố và hiểm họa môi trường. Có khi sự cố và hiểm họa môi trường là do thiên nhiên, có khi sự cố và hiểm họa môi trường là do con người gây ra, có khi sự cố và hiểm họa môi trường do từ cả 2 phía.

Sự cố du lịch sinh thái cũng như sự cố môi trường, có thể diễn ra bất cứ khi nào. Tuy nhiên, tuỳ từng loại sự cố mà có thể dự đoán được hay không, sự cố xảy ra do sự quá tải, sự vượt ngưỡng hay vượt quá sức chứa về một yếu tố nào đó của khu du lịch sinh thái thì có thể dự đoán được phần nào mức độ thiệt hại.

Quản lí sự cố

Cũng như sự cố môi trường, các bước để quản sự cố và hiểm họa môi trường trong du lịch sinh thái bao gồm:

- Nhận dạng nguy cơ: Xác định những vấn đề nguy cơ bởi việc nhận dạng các yếu tố có thể xảy ra

- Tính toán nguy cơ: Dự tính các yếu tố nguy cơ có thể phát sinh và phát triển

- Phân tích hậu quả: xác định đầu ra và hệ quả của các nguy cơ (hiểm họa)

- Đánh giá sự cố: Tổng hợp các yếu tố về nhận dạng nguy cơ và phân tích hậu quả

- Đo lường sự cố và dự phỏng các thảm họa

- Phân tán sự cố: cần xem xét làm thế nào để sự cố được tránh né có hiệu quả nhất, giảm thiểu và kiểm soát các sự cố và hiểm họa

- Quan trắc các sự cố và tìm biện pháp phòng tránh các hiểm họa

(Tài liệu tham khảo: Du lịch sinh thái, GS TSKH Lê Huy Bá, NXB Khoa học và Kĩ thuật)

Diệu Nhi