|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Quĩ tiền tệ quốc tế (International Monetary Fund - IMF) là gì?

09:14 | 24/09/2019
Chia sẻ
Quĩ tiền tệ quốc tế (tiếng Anh: International Monetary Fund, viết tắt: IMF) là một tổ chức quốc tế giám sát hệ thống tài chính toàn cầu nhờ theo dõi tỉ giá hối đoái và cán cân thanh toán, cũng như hỗ trợ kĩ thuật và giúp đỡ tài chính khi có yêu cầu.
1200px-International_Monetary_Fund_logo

Logo của IMF

Quĩ tiền tệ quốc tế (International Monetary Fund - IMF)

Định nghĩa

Quĩ tiền tệ quốc tế trong tiếng Anh là International Monetary Fund, viết tắt là IMF.

Quĩ tiền tệ quốc tế là một tổ chức quốc tế giám sát hệ thống tài chính toàn cầu bằng theo dõi tỉ giá hối đoái và cán cân thanh toán, cũng như hỗ trợ kĩ thuật và giúp đỡ tài chính khi có yêu cầu.

Trụ sở chính của IMF đặt ở Washington, D.C., thủ đô của Hoa Kì.

Mục tiêu hoạt động chủ yếu

- Hợp tác và ổn định tiền tệ giữa các thành viên để tăng trưởng kinh tế, mở rộng giao lưu thương mại quốc tế.

- Giám sát và thúc đẩy hợp tác tiền tệ quốc tế giữa các quốc gia.

- Khuyến khích ổn định tỉ giá hối đoái, tránh phá giá mang tính cạnh tranh giữa các thành viên.

- Hỗ trợ xác lập một hệ thống thanh toán đa phương cho các giao dịch vãng lai giữa các thành viên và loại bỏ các quản chế ngoại hối làm tổn hại tới phát triển thương mại thế giới.

- Cung cấp ngân quĩ tạm thời (tài trợ ngắn và trung hạn), cẩn trọng để các thành viên cải thiện cán cân thanh toán quốc tế mà không làm tổn hại tới các lợi ích quốc gia và quốc tế.

- Bổ sung dự trữ cho các nước thành viên bằng cách phân bổ SDR nếu các nước có nhu cầu toàn cầu trong dài hạn, khuyến khích chu chuyển tự do các nguồn vốn giữa các quốc gia.

- Khuyến khích mậu dịch tự do và tăng trưởng thương mại giữa các thành viên.

Cơ cấu tổ chức

- Hội đồng Thống đốc: Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của quĩ. Mỗi nước được cử một Thống đốc, thường là Bộ trưởng Tài chính hoặc Giám đốc Ngân hàng Trung ương và một Thống đốc dự khuyết.

- Hội đồng Giám đốc điều hành: Là cơ quan quản lí thường xuyên của quĩ, gồm 24 giám đốc

- Ủy ban tiền tệ và tài chính quốc tế

- Ủy ban về sự phát triển

Đây là ủy ban cấp bộ liên tịch giữa Hội đồng Thống đốc IMF và WB về sự chuyển giao vốn cho các nước đang phát triển, gồm 24 thành viên.

- Cơ cấu bộ máy hoạt động

Thành phần nhân sự hành chính và chuyên viên của quĩ là các viên chức dân sự quốc tế, chủ yếu là chuyên gia kinh tế, tài chính, ngân hàng, ngoài ra còn có chuyên gia kế toán và chuyên viên pháp lí được tuyển dụng rộng rãi từ tất cả các nước thành viên.

- Cơ chế biểu quyết

Mọi nghị quyết chỉ được thông qua ở Hội đồng Thống đốc hoặc Hội đồng giám đốc điều hành khi có tối thiểu 85% phiếu thuận.

Quyền bỏ phiếu của mỗi quốc gia thành viên phụ thuộc vào sự đóng góp nguồn tài chính cho quĩ.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Tài chính quốc tế, NXB tài chính; Giáo trình Tài chính tiền tệ, NXB Tài chính)

Minh Lan