Kiến thức Kinh tế

Phân tích nguyên nhân gốc rễ (Root Cause Analysis) là gì?

18:56 | 11/11/2019

Chia sẻ

Phân tích nguyên nhân gốc rễ (tiếng Anh: Root Cause Analysis) là một qui trình có hệ thống để xác định nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề hoặc sự kiện và cách tiếp cận để phản ứng lại với các vấn đề này.
rca-common-1-768x592

Hình minh họa. Nguồn: Six Sigma

Phân tích nguyên nhân gốc rễ (Root Cause Analysis)

Định nghĩa

Phân tích nguyên nhân gốc rễ trong tiếng Anh là Root Cause Analysis.

Nguyên nhân gốc rễ là nguyên nhân cơ bản, nguyên nhân cơ sở hoặc bản chất của một cái gì đó, hoặc nguồn gốc xuất phát của một điều gì đó.

Phân tích nguyên nhân gốc rễ (RCA) là một qui trình có hệ thống để xác định nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề hoặc sự kiện và cách tiếp cận để phản ứng lại với các vấn đề này.

RCA dựa trên ý tưởng cơ bản rằng quản lí hiệu quả đòi hỏi nhiều hơn là chỉ đơn thuần đưa ra các vấn đề mà không tìm cách ngăn chặn chúng.

Bản chất

RCA là phương pháp rất hiệu quả dùng để tìm ra nguyên nhân của các sự cố, sai sót hay một kết quả không mong đợi đã xảy ra. Phương pháp này tập trung xác định lỗi hệ thống và qui trình, chứ không phải lỗi của cá nhân.

Mục tiêu của Phân tích nguyên nhân gốc rễ RCA

Mục tiêu chính của việc sử dụng RCA là phân tích các sự cố hoặc sự kiện để xác định:

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Sự cố xảy ra như thế nào?

- Tại sao sự cố đó lại xảy ra như vậy?

- Các hành động ngăn ngừa sự cố tiếp tục tái diễn

Ưu điểm của việc sử dụng RCA

- Xác định các rào cản và nguyên nhân của các vấn đề, để có thể tìm ra giải pháp lâu dài.

- Phát triển cách tiếp cận hợp để giải quyết vấn đề, sử dụng dữ liệu đã tồn tại trong cơ quan.

- Xác định nhu cầu hiện tại và tương lai để cải thiện tổ chức.

- Thiết lập các qui trình lặp lại, từng bước, trong đó một qui trình có thể xác nhận kết quả của qui trình khác.

Nguyên tắc khi thực hiện RCA

- Tập trung vào các biện pháp khắc phục nguyên nhân gốc rễ có hiệu quả hơn là chỉ đơn giản là đi sâu vào dấu hiệu của một vấn đề hoặc sự kiện.

- RCA được thực hiện hiệu quả nhất khi được thực hiện thông qua một qui trình có hệ thống với các kết luận được hỗ trợ bằng bằng chứng.

- Thường có nhiều hơn một nguyên nhân gốc rễ cho một vấn đề hoặc sự kiện.

- Trọng tâm của điều tra và phân tích thông qua việc xác định vấn đề là TẠI SAO sự kiện xảy ra chứ không phải xác định là người gây ra lỗi.

(Tài liệu tham khảo: Root Cause Analysis, Washington State Department of Enterprise Services)

Minh Lan