|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Nước thải (Wastewater) là gì? Nguyên tắc xử lí nước thải

15:25 | 13/12/2019
Chia sẻ
Nước thải (tiếng Anh: Wastewater) là nguồn nước đã qua quá trình sử dụng của con người.
0_Wrm6TyP5Z5cSlp49

Nước thải (Wastewater) (Ảnh: teriin)

Nước thải (Wastewater)

Nước thải - danh từ, trong tiếng Anh được gọi là Wastewater hoặc Waste Water.

Nước thải là nước đã bị thay đổi đặc điểm, tính chất do sử dụng hoặc do các hoạt động của con người xả vào hệ thống thoát nước hoặc ra môi trường.

Nguyên tắc chung xử lí nước thải

1. Dịch vụ thoát nước đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung là loại hình hoạt động công ích, được Nhà nước quan tâm, ưu tiên và khuyến khích đầu tư nhằm đáp ứng yêu cầu xử lí nước thải, bảo đảm phát triển bền vững.

2. Người gây ô nhiễm phải trả tiền xử ô nhiễm; nguồn thu từ dịch vụ xử lí nước thải phải đáp ứng từng bước và tiến tới bù đắp chi phí dịch vụ thoát nước.

3. Nước mưa, nước thải được thu gom; nước thải phải được xử đạt qui chuẩn thuật theo qui định.

4. Nước thải có tính chất nguy hại phải được quản theo qui định về quản chất thải ngay hại và các qui định pháp luật khác có liên quan.

5. Hệ thống thoát nước được xây dựng đồng bộ, được duy tu, bảo dưỡng. Ưu tiên sử dụng công nghệ xử nước thải thân thiện với môi trường và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. xử lí nước thải phải đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn, qui chuẩn thuật hiện hành.

6. Các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước có liên quan đến kết cấu hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ phải có phương án bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ và hoàn trả nguyên trạng hoặc khôi phục lại nếu làm hư hỏng công trình giao thông.

7. Các dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thuật có liên quan đến hệ thống thoát nước phải có phương án bảo đảm sự hoạt động bình thường, ổn định hệ thống thoát nước.

8. Huy động sự tham gia của cộng đồng vào việc đầu tư, quản , vận hành hệ thống thoát nước.

Qui chuẩn kĩ thuật về nước thải

1. Nước thải từ hệ thống thoát nước đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư nông thôn tập trung xả vào nguồn tiếp nhận phải bảo đảm các qui chuẩn thuật môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

2. Nước thải từ các nhà máy trong khu công nghiệp xả vào hệ thống thoát nước tập trung của khu công nghiệp phải tuân thủ các qui định hiện hành về quản môi trường khu công nghiệp và các qui định của cơ quan quản  thoát nước trong khu công nghiệp.

3. Nước thải từ các hộ thoát nước khu dân cư nông thôn tập trung xả vào hệ thống thoát nước tại khu vực nông thôn phải tuân thủ các qui định hiện hành về bảo vệ môi trường khu dân cư nông thôn tập trung và các qui định quản hệ thống thoát nước địa phương.

4. Nước thải từ các hộ thoát nước, khu công nghiệp xả vào hệ thống thoát nước đô thị phải bảo đảm các qui chuẩn thuật về nước thải xả vào hệ thống thoát nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền qui định. 

Bộ Xây dựng ban hành qui chuẩn thuật nước thải xả vào hệ thống thoát nước đô thị.

5. Trường hợp nước thải xử phi tập trung, căn cứ vào khả năng tiếp nhận và mục đích sử dụng của nguồn tiếp nhận, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành qui chuẩn thuật về nước thải xử phi tập trung xả vào nguồn tiếp nhận để áp dụng phù hợp với giải pháp xử nước thải với qui mô nhỏ, công nghệ đơn giản, đáp ứng được mức độ cần thiết làm sạch nước thải, thuận tiện trong quản , vận hành và bảo dưỡng hệ thống.

6. Nước thải từ hệ thống thoát nước đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư nông thôn tập trung xả vào hệ thống công trình thủy lợi phải đảm bảo các qui chuẩn xả vào hệ thống công trình thủy lợi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền qui định. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành qui chuẩn thuật về nước thải xả vào hệ thống công trình thủy lợi. (Theo Nghị định Số: 80/2014/NĐ-CP)

Hoàng Huy

Elon Musk công khai chỉ trích Fed: Nâng lãi suất sẽ làm tiền gửi rút chạy mạnh hơn khỏi các ngân hàng
Tỷ phú Elon Musk cho rằng việc Fed liên tục nâng lãi suất là ngu ngốc và chỉ làm cho các ngân hàng thương mại thêm khó khăn vì dòng tiền gửi rút đi để tìm đến các kênh đầu tư khác hấp dẫn hơn.