Kiến thức Kinh tế

Nửa độ lệch chuẩn (Semi-Deviation) là gì? Công thức tính Nửa độ lệch chuẩn

17:02 | 22/05/2020

Chia sẻ

Nửa độ lệch chuẩn (tiếng Anh: Semi-Deviation) là một phương pháp đo lường các biến động nằm dưới giá trị trung bình các mức lợi suất đầu tư.
Nửa độ lệch chuẩn (Semi-Deviation) là gì? Công thức tính Nửa độ lệch chuẩn - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: Investopedia

Nửa độ lệch chuẩn

Khái niệm

Nửa độ lệch chuẩn trong tiếng Anh là Semi-Deviation.

Nửa độ lệch chuẩn là một phương pháp đo lường các biến động nằm dưới giá trị trung bình các mức lợi suất đầu tư.    

Nửa độ lệch chuẩn cho biết hiệu suất đầu tư dự kiến trong trường hợp xấu nhất cho một khoản đầu tư rủi ro. Nửa độ lệch chuẩn là một phép đo thay thế cho độ lệch chuẩn hoặc phương sai.

Tuy nhiên, không giống như các đại lượng đó, nửa độ lệch chuẩn chỉ nhìn vào các biến động giá tiêu cực. Do đó, nửa độ lệch chuẩn thường được sử dụng để đánh giá rủi ro sụt giá của khoản đầu tư.     

Đặc điểm Nửa độ lệch chuẩn 

Trong đầu tư, nửa độ lệch chuẩn được sử dụng để đo lường độ phân tán của giá tài sản từ giá trị trung bình hoặc giá trị mục tiêu đã được quan sát. Theo nghĩa này, độ phân tán có nghĩa là mức độ biến đổi của giá từ mức giá trung bình.   

Mục đích của việc tính nửa độ lệch chuẩn là xác định mức độ nghiêm trọng mà rủi ro sụt giá của khoản đầu tư có thể có.

Nửa độ lệch chuẩn của tài sản sau đó có thể được so sánh với các điểm chuẩn, chẳng hạn như các chỉ số thị trường, để xem liệu tài sản đó có rủi ro nhiều hay ít hơn so với các khoản đầu tư tiềm năng khác.   

Công thức tính Nửa độ lệch chuẩn

Công thức tính nửa độ lệch chuẩn là:   

Nửa độ lệch chuẩn (Semi-Deviation) là gì? Công thức tính Nửa độ lệch chuẩn - Ảnh 2.

Trong đó: 

 - n là tổng số quan sát dưới giá trị trung bình.

 - rt là giá trị quan sát thứ t.  

- Average là giá trị trung bình hoặc giá trị đích của tập dữ liệu. 

Toàn bộ danh mục đầu tư của một nhà đầu tư có thể được đánh giá theo nửa độ lệch chuẩn hiệu suất đầu tư của toàn bộ tài sản có trong nó.

Tài sản sau đó cho biết hiệu suất trong trường hợp xấu nhất có thể được dự kiến từ một danh mục đầu tư, so với các khoản lỗ trong một chỉ số hoặc bất cứ điểm chuẩn nào được chọn để so sánh. 

Nửa độ lệch chuẩn và Nửa phương sai

Sự khác biệt giữa nửa độ lệch chuẩn và nửa phương sai là với nửa độ lệch chuẩn, n là toàn bộ số quan sát trong tập dữ liệu.

Còn với nửa phương sai, n là tập hợp con của tất cả các mức lợi nhuận nằm dưới giá trị trung bình. 

Tuy nhiên, mặc dù tập hợp con các mức lợi nhuận nằm dưới giá trị trung bình được áp dụng bằng toán học để tính nửa phương sai. 

Kết quả sẽ không có ý nghĩa nếu nhà đầu tư sử dụng tập hợp này để xây dựng một ma trận bán hiệp phương sai để tối ưu hóa danh mục đầu tư.   

(Theo Investopedia)

 

Lê Thảo