Kiến thức Kinh tế

Hiệu chỉnh sai lệch (Adjustment of Deviation) là gì?

15:06 | 15/10/2019

Chia sẻ

Hiệu chỉnh sai lệch (tiếng Anh: Adjustment of Deviation) là việc chỉnh sửa lại nội dung thừa hoặc thiếu trong hồ sơ dự thầu.
124487_dark-blue-powerpoint-backgrounds-invitation-templates_1600x1200_h

Hiệu chỉnh sai lệch (Adjustment of Deviation) (Nguồn: Slideshare)

Hiệu chỉnh sai lệch (Adjustment of Deviation)

Hiệu chỉnh sai lệch - danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Adjustment of Deviation.

Hiệu chỉnh sai lệch là việc hiệu chỉnh lại nội dung chào thiếu, chào thừa về phạm vi cung cấp của hồ sơ dự thầu so với yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu; là việc hiệu chỉnh lại nội dung chào thiếu thuế, phí, lệ phí phải nộp so với yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu. (Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ)

Nội dung hiệu chỉnh sai lệnh

Có hai dạng sai lệch thường xuất hiện trong đề xuất tài chính của các nhà thầu. Dạng thứ nhất là sai lệch giữa hồ sơ dự thầu và hồ sơ mời thầu, dạng thứ hai là sai lệch giữa các phần nội dung trong hồ sơ dự thầu.

Hiệu chỉnh sai lệch giữa hồ sơ dự thầu và hồ sơ mời thầu

Khi hiệu chỉnh các sai lệch ở dạng này, bên mời thầu tuân thủ nguyên tắc lấy hồ sơ mời thầu làm căn cứ, kể cả trong trường hợp căn cứ này chưa thật chính xác. Nếu đề xuất tài chính của nhà thầu được tính toán trên cơ sở khối lượng công việc lớn hơn hoặc nhỏ hơn qui định trong bản tiên lượng của hồ sơ mời thầu, bên mời thầu sẽ hiệu chỉnh bằng cách lấy giá dự thầu trừ đi hoặc cộng thêm phần chênh lệch.

Dạng sai lệch này thường xảy ra đối với những gói thầu xây lắp có nhiều hạng mục công việc nên trong quá trình chuẩn bị giá dự thầu, các nhà thầu có thể bỏ sót công việc nào đó.

Giá trị của phần chênh lệch có thể được xác định dựa trên những quan điểm khác nhau. Mỗi quan điểm hiệu chỉnh đều có những ưu điểm và hạn chế cho bên mời thầu và các nhà thầu. 

Hiệu chỉnh sai lệch giữa các nội dung của hồ sơ dự thầu

Dạng sai lệch thứ hai là sai lệch giữa các nội dung của hồ sơ dự thầu. Đó có thể là sai lệch giữa đề xuất kĩ thuật và đề xuất tài chính, khi đó đề xuất kĩ thuật sẽ làm căn cứ để hiệu chỉnh đề xuất tài chính vì đề xuất kĩ thuật đã đạt yêu cầu.

Trong quá trình đánh giá đề xuất tài chính, bên mời thầu có thể nhận thấy một hoặc một số chi phí có mức chi thấp khác thường. Điều này có thể do hai nguyên nhân gây ra, hoặc nhà thầu có khả năng thực hiện công việc với chi phí rất thấp hoặc do nhà thầu nhầm lẫn. 

Bên mời thầu có thể đề nghị nhà thầu giải thích để biết nguyên nhân thực sự, song không vì thế mà nhà thầu thay đổi giá dự thầu. (Theo Giáo trình Đấu thầu, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Khai Hoan Chu