Kiến thức Kinh tế

Rủi ro sụt giá (Downside Risk) là gì? Ý nghĩa của rủi ro sụt giá

17:45 | 15/11/2019

Chia sẻ

Rủi ro sụt giá (tiếng Anh: Downside Risk) là sự ước tính khả năng của chứng khoán có thể bị giảm giá trị nếu điều kiện thị trường thay đổi, hoặc mức độ tổn thất có thể chịu đựng được do sự sụt giảm.
Downside Risk

Hình minh họa

Rủi ro sụt giá (Downside Risk)

Định nghĩa

Rủi ro sụt giá trong tiếng Anh là Downside Risk.

Rủi ro sụt giá là sự ước tính khả năng của chứng khoán có thể bị giảm giá trị nếu điều kiện thị trường thay đổi, hoặc mức độ tổn thất có thể chịu đựng được do sự sụt giảm.

Ý nghĩa

- Tùy thuộc vào biện pháp được sử dụng, rủi ro sụt giá cho biết trường hợp xấu nhất có thể xảy đến với một khoản đầu tư hoặc cho biết nhà đầu tư có thể mất bao nhiêu tiền.

- Đo lường rủi ro sụt giá được coi là kiểm định một chiều vì chúng không quan tâm đến trường hợp đối xứng là tiềm năng tăng giá, mà chỉ đề cập đến các tổn thất tiềm năng.

Ví dụ

- Một số khoản đầu tư có rủi ro sụt giá hữu hạn, trong khi những khoản đầu tư khác có rủi ro sụt giá vô hạn.

- Ví dụ như việc mua một cổ phiếu là một khoản đầu tư có rủi ro sụt giá hữu hạn, khi đó rủi ro giảm giá của cổ phiếu được giới hạn bởi 0; nhà đầu tư có thể mất toàn bộ khoản đầu tư của mình.

- Tuy nhiên, một vị thế bán trong một cổ phiếu, chẳng hạn như thực hiện thông qua một đợt bán khống, kéo theo rủi ro sụt giá không giới hạn vì giá của chứng khoán có thể tiếp tục tăng vô thời hạn.

- Tương tự với một vị thế mua quyền chọn, đối với quyền chọn mua hay quyền chọn bán đều giới hạn rủi ro sụt giá ở mức giá của phí quyền chọn, trong khi đó vị thế bán quyền chọn có rủi ro sụt giá tiềm năng không giới hạn.

Có thể minh họa như sau:

Vị thế mua quyền chọn

(Cả Call Option và Put Option)

Vị thế bán quyền chọn

(Cả Call Option và Put Option)

Có quyềnCó nghĩa vụ
Phải trả phíĐược nhận phí
Lợi nhuận (lãi) không bị giới hạnLợi nhuận (lãi) bị giới hạn ở mức phí được nhận
Lỗ có giới hạn bằng với mức phí đã trảLỗ không giới hạn

Liên hệ thực tiễn

- Các nhà đầu tư, traders và nhà phân tích sử dụng nhiều công cụ  thuật và cơ bản để ước tính khả năng giá trị của khoản đầu tư sẽ giảm, bao gồm hiệu suất lịch sử và tính toán độ lệch chuẩn. Nhìn chung, những khoản đầu tư có tiềm năng rủi ro sụt giá lớn hơn thường ẩn chứa khả năng sinh lời lớn hơn.

- Các nhà đầu tư thường so sánh các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến một khoản đầu tư cụ thể với các khả năng sinh lời của nó. Rủi ro sụt giá trái ngược với tiềm năng tăng giá, đó là khả năng giá trị của chứng khoán sẽ tăng lên.

(Tài liệu tham khảo: Downside Risk Definition, Investopedia)

Minh Lan