|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Nhà tạo lập thị trường (Market maker) là ai?

08:51 | 18/10/2019
Chia sẻ
Nhà tạo lập thị trường (tiếng Anh: Market maker) là doanh nghiệp hoặc một tổ chức mua bán một loại chứng khoán trên thị trường chứng khoán, qua đó tạo ra thị trường cho loại chứng khoán đó.
Blog_MARKET_MAKER

Hình minh họa. Nguồn: warriortrading

Nhà tạo lập thị trường (Market maker)

Định nghĩa

Nhà tạo lập thị trường trong tiếng Anh là Market maker. Nhà tạo lập thị trường là doanh nghiệp hoặc một tổ chức mua bán một loại chứng khoán trên thị trường chứng khoán, qua đó tạo ra thị trường cho loại chứng khoán đó.

(Theo Từ điển Kinh tế học, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đặc trưng

- Các nhà tạo lập thị trường phải hoạt động theo qui định của một sàn giao dịch nhất định, được phê duyệt bởi cơ quan quản lí chứng khoán của một quốc gia, chẳng hạn như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch tại Hoa Kỳ.

- Quyền và nghĩa vụ của các nhà tạo lập thị trường khác nhau tùy theo trao đổi và theo loại công cụ tài chính mà họ đang giao dịch, chẳng hạn như cổ phiếu hoặc quyền chọn.

- Loại hình phổ biến nhất của nhà tạo lập thị trường là một nhà môi giới cung cấp các giải pháp mua và bán cho các nhà đầu tư trong nỗ lực giữ cho thị trường tài chính thanh khoản. 

- Nhà tạo lập thị trường cũng có thể là một trung gian riêng lẻ, nhưng do qui mô chứng khoán cần thiết để tạo thuận lợi cho khối lượng mua và bán, đại đa số các nhà tạo lập thị trường làm việc thay mặt cho các tổ chức lớn.

Làm thế nào để nhà tạo lập thị trường kiếm được lợi nhuận?

- Các nhà tạo lập thị trường được bù đắp cho rủi ro nắm giữ tài sản bởi vì họ có thể thấy sự suy giảm giá trị của chứng khoán sau khi nó được mua từ người bán và trước khi nó được bán cho người mua.

- Do đó, các nhà tạo lập thị trường thường tính phí chênh lệch nói trên trên mỗi chứng khoán mà họ đảm bảo. 

Ví dụ: Một nhà đầu tư tìm kiếm một cổ phiếu bằng cách sử dụng một công ty môi giới trực tuyến, có thể quan sát giá mua là 100 đô la và giá chào bán là 100,05 đô la. Điều này có nghĩa là nhà tạo lập thị trường - trong vai trò nhà môi giới đang mua cổ phiếu với giá 100 đô la, sau đó bán cho người mua tiềm năng với giá 100,05 đô la. 

Thông qua giao dịch khối lượng lớn, những chênh lệch nhỏ kết hợp với nhau tạo ra lợi nhuận khổng lồ.

(Tài liệu tham khảo: Market maker, Investopedia)

Minh Lan