Kiến thức Kinh tế

Nguyên tắc sinh lợi là gì? Yêu cầu

11:53 | 09/09/2019

Chia sẻ

Nguyên tắc sinh lợi phát biểu rằng mục tiêu bao trùm của hoạt động quản lí tài chính là tối đa hóa giá trị tài sản cho những người chủ sở hữu.
Path-to-Profitability

Hình minh hoạ (Nguồn: fromthegenesis)

Nguyên tắc sinh lợi

Khái niệm

Nguyên tắc sinh lợi tạm dịch sang tiếng Anh là principle of profitability.

Nguyên tắc sinh lợi phát biểu rằng mục tiêu bao trùm của hoạt động quản lí tài chính là tối đa hóa giá trị tài sản cho những người chủ sở hữu. Để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng đảm bảo được khả năng sinh lợi của mình. 

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp phải có khả năng liên tục tạo ra các giá trị tăng thêm, các giá trị mới, nói cách khác, bên cạnh việc đánh giá các dòng tiền mà dự án đem lại, doanh nghiệp còn phải tạo ra các dòng tiền mới, tức là tìm kiếm được các dự án sinh lợi. 

Nhưng, trong thị trường cạnh tranh, các nhà đầu tư khó có thể tìm kiếm được nhiều dự án tốt, nhất là các dự án đem lại nhiều lợi nhuận trong một thời gian dài. 

Yêu cầu

Để vươn lên trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt, để có thể tiếp cận được với các cơ hội đầu tư sinh lời, đòi hỏi:

- Trước hết, doanh nghiệp cần biết các dự án sinh lợi tồn tại như thế nào và ở đâu trong môi trường cạnh tranh. 

Để làm được điều đó, đòi hỏi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nói chung, và nhà quản lí tài chính nói riêng, phải có trình độ rất cao và am hiểu rất nhiều lĩnh vực, như: Ngân hàng, kế toán, thuế, luật pháp, thị trường chứng khoán..., đồng thời, họ cũng phải có con mắt nhanh nhạy trước các diễn biến của môi trường kinh doanh. 

Bên cạnh đó, để hỗ trợ cho những người quản lí cấp cao trong vấn đề phát hiện các cơ hội đầu tư, doanh nghiệp cần tạo dựng được một bộ phận nghiên cứu và phân tích thị trường chuyên trách đủ mạnh.

- Tiếp đến, khi đầu tư, doanh nghiệp phải biết làm giảm tính cạnh tranh của thị trường thông qua việc tạo ra những sản phẩm khác biệt với sản phẩm cạnh tranh và bằng cách đảm bảo mức chi phí thấp hơn mức chi phí cạnh tranh. 

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp cần: 

+ Năng động, sáng tạo trong việc đổi mới, cải tiến sản phẩm, tạo ra các hàng hóa mới

+ Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

+ Thường xuyên cập nhật và áp dụng các kĩ thuật tiên tiến, thay đổi phương thức sản xuất lạc hậu

+ Không ngừng phấn đấu tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm... 

Làm được các công việc trên không chỉ giúp đảm bảo mà còn có thể nâng cao được khả năng sinh lời của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.

(Tài liệu tham khảo: Tổng quan về Tài chính doanh nghiệp, Trung tâm đào tạo từ xa, ĐH Kinh tế Quốc dân)

Diệu Nhi