|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Lợi nhuận bình thường (Normal profit) là gì?

08:57 | 18/10/2019
Chia sẻ
Lợi nhuận bình thường (tiếng Anh: Normal profit) là mức lợi nhuận tối thiểu để đảm bảo rằng một doanh nghiệp tiếp tục cung ứng hàng hóa hay dịch vụ trên thị trường.
Normal Profit

Hình minh họa

Lợi nhuận bình thường (Normal profit)

Định nghĩa

Lợi nhuận bình thường trong tiếng Anh là Normal profit. Lợi nhuận bình thường là mức lợi nhuận tối thiểu để đảm bảo rằng một doanh nghiệp tiếp tục cung ứng hàng hóa hay dịch vụ trên thị trường.

Trong lí thuyết về thị trường, đường chi phí của doanh nghiệp bao hàm cả lợi nhuận bình thường với tư cách bộ phận cấu thành không thể tách rời của chi phí cung ứng. Điều này hàm ý rằng nếu tính theo chi phí cơ hội thì lợi nhuận bình thường hay còn gọi là lợi nhuận kinh tế phải bằng 0, tức tổng chi phí cơ hội bằng tổng doanh thu.

Nếu lợi nhuận thu được từ một thị trường nhất định quá thấp, không đủ để tạo ra một mức lợi tức cho tư bản sử dụng bằng lợi nhuận thu được ở các thị trường có mức rủi ro tương tự, thì nguồn lực của doanh nghiệp sẽ được chuyển sang cho các mục đích sử dụng khác.

(Theo Từ điển Kinh tế học, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Cũng có thể hiểu theo cách đơn giản:

Lợi nhuận bình thường là một thước đo lợi nhuận có tính đến cả chi phí hiện và chi phí ẩn (chi phí cơ hội).

Bản chất

- Lợi nhuận bình thường cũng được coi là lợi nhuận kinh tế. Lợi nhuận bình thường xảy ra khi chênh lệch giữa tổng doanh thu của công ty với chi phí rõ ràng và chi phí ẩn bằng không.

- Nói cách khác, lợi nhuận bình thường xảy ra khi lợi nhuận kinh tế bằng 0 hoặc khi doanh thu bằng với tổng của chi phí hiện và chi phí ẩn.

- Cách xác định lợi nhuận bình thường:

Lợi nhuận bình thường = Tổng doanh thu - Chi phí hiện - Chi phí ẩn (Chi phí cơ hội)

Ví dụ

Giả sử Suzie sở hữu một cửa hàng bánh mì có tên là Suzie Bagels. Doanh thu trung bình là 150.000 đô la mỗi năm. Cũng giả sử rằng Suzie có hai nhân viên, mỗi người được trả 20.000 đô la mỗi năm và Suzie nhận mức lương hàng năm là 40.000 đô la. Suzie cũng trả 20.000 đô la hàng năm tiền thuê nhà và 30.000 đô la hàng năm cho các thành phần và vật tư khác. 

Sau khi gặp cố vấn tài chính của mình, Suzie biết rằng dựa trên công việc kinh doanh và kĩ năng cá nhân của mình, chi phí cơ hội ước tính để vận hành toàn thời gian của Suzie Bagels là 20.000 đô la mỗi năm.

Dựa trên thông tin này, Suzie tính toán chi phí hiện trung bình hàng năm của cô là:

20.000 + 20.000 + 40.000 + 20.000 + 30.000 = 130.000 (đô la)

Điều này dẫn đến lợi nhuận kế toán trước thuế là 20.000 đô la. 

Bởi vì chi phí ẩn trung bình hàng năm của cô là 20.000 đô la, tổng chi phí trung bình hàng năm của cô sẽ là 

130.000 + 20.000 = 150.000 (đô la) 

Cô nhận thấy rằng tổng chi phí của cô bằng tổng doanh thu của cô và xác định rằng cửa hàng bánh mì của cô ở trong tình trạng lợi nhuận bình thường.

(Tài liệu tham khảo: Normal Profit, Investopedia)

Minh Lan

TGĐ Hoà Phát: Tiêu thụ thép quý IV có thể chỉ tăng nhẹ
Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Hoà Phát giai đoạn quý IV, tiêu thụ thép sẽ tốt lên nhưng không nhiều do nền kinh tế vẫn tương đối xấu. Để có sự thay đổi đột biến, ngành phải chờ khi nào nền kinh tế phục hồi mạnh, bất động sản và chế biến chế tạo đi lên.