|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Lí thuyết về thị hiếu theo thời gian (Time preference theory) là gì?

08:53 | 18/10/2019
Chia sẻ
Lí thuyết về thị hiếu theo thời gian (tiếng Anh: Time preference theory) là lí thuyết cho rằng cá nhân có thể phân bổ luồng thu nhập dự kiến của mình cho các thời kì sao cho tối ưu hóa được sự đánh đổi giữa tiêu dùng hiện tại và tiêu dùng tương lai.
Lí thuyết về thị hiếu theo thời gian

Hình minh họa

Lí thuyết về thị hiếu theo thời gian (Time preference theory)

Định nghĩa

Lí thuyết về thị hiếu theo thời gian trong tiếng Anh là Time preference theory

Lí thuyết về thị hiếu theo thời gian là lí thuyết cho rằng cá nhân có thể phân bổ luồng thu nhập dự kiến của mình cho các thời sao cho tối ưu hóa được sự đánh đổi giữa tiêu dùng hiện tại và tiêu dùng tương lai.

Nội dung lí thuyết về thị hiếu theo thời gian

- Chúng ta có thể minh họa khái niệm này bằng hình ảnh nếu sử dụng đường bàng quan và đường ngân sách để xác định thị hiếu cá nhân về tiêu dùng hiện tại so với tiêu dùng tương lai. 

- Khi chấp nhận từ bỏ tiêu dùng hiện tại, mọi người hi vọng có được mức tiêu dùng cao hơn trong tương lai.

Lí thuyết về thị hiếu theo thời gian (Time preference theory) là gì? - Ảnh 2.

Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

- Trong hình , đường bàng quan I biểu thị sự đánh đổi cá nhân giữa tiêu dùng hiện tại và tương lai mà dọc theo nó, các cá nhân sẽ bàng quan (không quan tâm, dửng dưng) giữa các kết hợp khác nhau như vậy.

- Đường ab là đường ngân sách. Độ dốc của đường này quyết định tỉ lệ giữa tiêu dùng hiện tại và tương lai sao cho: Oa/Ob = 1 + r, trong đó r là mức độ quan tâm cá nhân. 

Rõ ràng r sẽ khác nhau giữa các cá nhân, tùy thuộc vào sự sẵn sàng hi sinh tiêu dùng tương lai để đổi lấy tiêu dùng hiện tại.

- Điểm M trong hình là điểm cá nhân chi toàn bộ thu nhập hiện tại (Od) và bởi vậy anh ta không phải là người đi vay hay cho vay.

- Điểm N là điểm cá nhân tối ưu hóa sự đánh đổi giữa tiêu dùng hiện tại và tương lai (điểm trên đường bàng quan I và đường giới hạn ngân sách ab). Mức tối ưu đạt được khi đường giới hạn ngân sách tiếp tuyến với đường bàng quan. 

- Bởi vậy, số tiền mà một cá nhân vay hoặc cho vay tỉ lệ thuận với nhau nếu tính từ điểm M tới điểm N - tiếp điểm của đường ngân sách với đường bàng quan cá nhân.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Minh Lan

CEO Hoà Phát: Tiêu thụ thép quý IV có thể chỉ tăng nhẹ
Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Hoà Phát cho biết giai đoạn quý IV, tiêu thụ thép sẽ tốt lên nhưng không nhiều do nền kinh tế vẫn tương đối xấu. Để có sự thay đổi đột biến, ngành phải chờ khi nào nền kinh tế phục hồi mạnh, bất động sản và chế biến chế tạo đi lên.