Kiến thức Kinh tế

Lao động thoái chí (Discouraged Worker) là ai? Nguyên nhân khiến lao động thoái chí

16:55 | 08/11/2019

Chia sẻ

Lao động thoái chí (tiếng Anh: Discouraged Worker) là một người đủ điều kiện làm việc và có thể làm việc, nhưng hiện đang thất nghiệp và đã không cố gắng tìm việc làm trong 4 tuần qua.
macro-11-21-638

Hình minh họa. Nguồn: từ Gale Pooley trên slideshare.net

Lao động thoái chí

Khái niệm

Lao động thoái chí trong tiếng Anh là Discouraged Worker.

Lao động thoái chí là người đủ điều kiện làm việc và có thể làm việc, nhưng hiện đang thất nghiệp và đã không cố gắng tìm việc làm trong 4 tuần qua. Những thường từ bỏ nỗ lực tìm kiếm việc làm vì họ không tìm thấy công việc phù hợp hoặc không được nhận công việc mà họ ứng tuyển.

Cục Thống kê Lao động (BLS) của Bộ Lao động Mỹ định nghĩa lao động thoái chí là "những người không thuộc lực lượng lao động nhưng muốn và sẵn sàng làm việc; và những người đã từng tìm việc trong 12 tháng qua (hoặc kể từ khi kết thúc công việc cuối cùng của họ nếu họ có một công việc trong vòng 12 tháng qua), nhưng hiện tại họ không tìm kiếm việc làm vì tin rằng không có công việc nào trên thị trường, hoặc không có công việc nào mà họ muốn ứng tuyển. "

Vì những người lao động thoái chí không còn tìm kiếm việc làm, họ không được tính là tham gia trong lực lượng lao động. Điều này có nghĩa là tỉ lệ thất nghiệp chính thức không tính đến số lượng lao động thoái chí.

Nguyên nhân khiến lao động thoái chí

Nguyên nhân khiến một lao động thoái chí rất phức tạp và đa dạng. Trong một số trường hợp, họ bị loại khỏi lực lượng lao động vì không được trang bị để đối phó với sự thay đổi công nghệ tại chỗ làm của họ. 

Một ví dụ về điều này xảy ra trong cuộc Đại suy thoái cuối những năm 2000, khi khu vực sản xuất trong kinh tế đào thải các công nhân cao cấp không thể làm việc trên các máy CNC mới tại nơi làm. 

Nick Eberstadt của Viện Doanh nghiệp Mỹ đã đổ lỗi cho "cuộc rút chạy khỏi nơi làm" về việc thiếu nguồn cung của những người lao động có kỹ năng, có khả năng và sẵn sàng việc; cùng sự sự phụ thuộc ngày càng lớn vào bảo hiểm khuyết tật. 

Lý thuyết của ông được hỗ trợ bởi nghiên cứu năm 2016 của Alan Krueger, phát hiện rằng bảo hiểm đau đớn và khuyết tật do người lao động tự báo cáo từ những người lao động thoái chí cao hơn.

Các lý do có thể khác khiến người lao động thoái chí bao gồm các giới hạn các lựa chọn việc làm cho những người từng bị giam giữ và những công việc được coi là không dành cho một giới tính cụ thể.

Biện pháp giúp đỡ lao động thoái chí

Tỉ lệ U-4 là tỉ lệ thất nghiệp được tính bằng tổng số lao động thất nghiệp và lao động thoái chí chia cho tổng của lực lượng lao động dân sự và lao động thoái chí.

Tỉ lệ thất nghiệp U-4 giúp xác định số lượng lao động thoái chí hiện có và theo dõi sự thay đổi về số lượng của nhóm này. Các phân tích sâu hơn về các nhóm tuổi, chủng tộc và vị trí địa lý cũng được thực hiện nhờ các tính toán tỉ lệ U-4. 

Các nhà hoạch định chính sách ở cấp liên bang, tiểu bang hoặc địa phương có thể sử dụng những con số này để xây dựng kế hoạch hỗ trợ họ. Các kế hoạch giúp dỡ có thể bao gồm các chương trình đào tạo, trợ cấp cho giáo dục hoặc tín dụng thuế cho các công ty thuê những người thất nghiệp dài hạn.

(Theo investopedia)

Hằng Hà