|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

kiến thức tài chính doanh nghiệp

Giá trị cuối cùng (Terminal Value) là gì? Phân loại giá trị cuối cùng

Giá trị cuối cùng (Terminal Value) là gì? Phân loại giá trị cuối cùng

Giá trị cuối cùng (tiếng Anh: Terminal Value) là giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền trong tương lai, với giả định tăng trưởng ổn định vĩnh viễn.
Kiến thức Kinh tế -09:36 | 12/06/2020
Phương pháp gián tiếp trong tính toán dòng tiền (Cash Flow Indirect Method) là gì? Nguyên tắc lập

Phương pháp gián tiếp trong tính toán dòng tiền (Cash Flow Indirect Method) là gì? Nguyên tắc lập

Phương pháp gián tiếp trong tính toán dòng tiền (tiếng Anh: Cash Flow Indirect Method) là một trong hai phương pháp kế toán được sử dụng để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Kiến thức Kinh tế -09:20 | 12/06/2020
Giới hạn 3 Sigma (Three-Sigma Limits) là gì? Ví dụ về tính toán giới hạn 3 Sigma

Giới hạn 3 Sigma (Three-Sigma Limits) là gì? Ví dụ về tính toán giới hạn 3 Sigma

Giới hạn 3 Sigma (tiếng Anh: Three-Sigma Limits) là một tính toán thống kê đề cập đến dữ liệu trong ba độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình.
Kiến thức Kinh tế -09:10 | 12/06/2020
Báo cáo thu nhập hàng quí (Quarterly Earnings Announcement) là gì? Đặc điểm và hạn chế

Báo cáo thu nhập hàng quí (Quarterly Earnings Announcement) là gì? Đặc điểm và hạn chế

Báo cáo thu nhập hàng quí (tiếng Anh: Quarterly Earnings Announcement) là một báo cáo được thực hiện hàng quí bởi các công ty đại chúng để báo cáo hiệu suất hoạt động của họ.
Kiến thức Kinh tế -17:11 | 11/06/2020
Dòng tiền (Cash Flow) trong doanh nghiệp là gì? Phân tích dòng tiền

Dòng tiền (Cash Flow) trong doanh nghiệp là gì? Phân tích dòng tiền

Dòng tiền (tiếng Anh: Cash Flow) là sự chuyển động của tiền mặt và các khoản tương đương tiền ra và vào một doanh nghiệp.
Kiến thức Kinh tế -17:00 | 11/06/2020
Tổn thất cơ bản (Ground-Up Loss) là gì? Phân tích Tổn thất cơ bản

Tổn thất cơ bản (Ground-Up Loss) là gì? Phân tích Tổn thất cơ bản

Tổn thất cơ bản (tiếng Anh: Ground-Up Loss) là tổng số tổn thất theo hợp đồng bảo hiểm, không bao gồm các khoản khấu trừ được trả bởi người được bảo hiểm, cũng không bao gồm các khoản thu hồi tái bảo hiểm.
Kiến thức Kinh tế -13:37 | 10/06/2020
Phương pháp tần suất - mức độ nghiêm trọng (Frequency-Severity Method) là gì? Đặc điểm

Phương pháp tần suất - mức độ nghiêm trọng (Frequency-Severity Method) là gì? Đặc điểm

Phương pháp tần suất - mức độ nghiêm trọng (tiếng Anh: Frequency-Severity Method) là một phương pháp chuyên môn xác định số yêu cầu bồi thường dự kiến ​​mà công ty bảo hiểm sẽ nhận và chi phí bồi thường trung bình trong khoảng thời gian nhất định.
Kiến thức Kinh tế -13:10 | 05/06/2020
Độ chênh trong thu nhập (Earnings Surprise) là gì? Đặc điểm

Độ chênh trong thu nhập (Earnings Surprise) là gì? Đặc điểm

Độ chênh trong thu nhập (tiếng Anh: Earnings Surprise) xảy ra khi một công ty báo cáo lợi nhuận hàng quí hoặc hàng năm cao hơn hoặc thấp hơn kì vọng của các nhà phân tích.
Kiến thức Kinh tế -17:42 | 04/06/2020
Cổ tức chưa thanh toán (Unpaid Dividend) là gì? Ví dụ về cổ tức chưa thanh toán

Cổ tức chưa thanh toán (Unpaid Dividend) là gì? Ví dụ về cổ tức chưa thanh toán

Cổ tức chưa thanh toán (tiếng Anh: Unpaid Dividend) là cổ tức dự kiến sẽ được trả cho các cổ đông nhưng chưa được phân phối.
Kiến thức Kinh tế -17:32 | 04/06/2020
Mùa báo cáo thu nhập (Earnings Season) là gì và diễn ra khi nào?

Mùa báo cáo thu nhập (Earnings Season) là gì và diễn ra khi nào?

Mùa báo cáo thu nhập (tiếng Anh: Earnings Season) đề cập đến thời gian các tháng trong năm, mà phần lớn thu nhập hàng quí của công ty được công bố ra công chúng.
Kiến thức Kinh tế -17:31 | 04/06/2020
Báo cáo thu nhập (Earnings Announcement) là gì? Đặc điểm

Báo cáo thu nhập (Earnings Announcement) là gì? Đặc điểm

Báo cáo thu nhập (tiếng Anh: Earnings Announcement) là báo cáo công khai chính thức về lợi nhuận của một công ty trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là một quí hoặc một năm.
Kiến thức Kinh tế -17:30 | 04/06/2020
Cổ phiếu chưa phát hành (Unissued Stock) là gì? Đặc điểm cổ phiếu chưa phát hành

Cổ phiếu chưa phát hành (Unissued Stock) là gì? Đặc điểm cổ phiếu chưa phát hành

Cổ phiếu chưa phát hành (tiếng Anh: Unissued Stock) là một loại cổ phiếu công ty không được lưu hành hoặc bán ra cho nhân viên hoặc cho công chúng nói chung.
Kiến thức Kinh tế -17:27 | 04/06/2020
Vấn đề đầu tư dưới mức (Underinvestment Problem) là gì?

Vấn đề đầu tư dưới mức (Underinvestment Problem) là gì?

Vấn đề đầu tư dưới mức (tiếng Anh: Underinvestment Problem) là vấn đề đại diện giữa các cổ đông và các chủ nợ.
Kiến thức Kinh tế -10:06 | 04/06/2020
Chứng khoán thứ cấp (Junior Security) là gì? Đặc điểm

Chứng khoán thứ cấp (Junior Security) là gì? Đặc điểm

Chứng khoán thứ cấp (tiếng Anh: Junior Security) là một chứng khoán có mức độ ưu tiên thấp hơn các chứng khoán khác, liên quan đến thu nhập hoặc tài sản của tổ chức phát hành.
Kiến thức Kinh tế -10:00 | 04/06/2020
Chiến lược phòng thủ 'Nói không' ('Just say no' Defense) là gì? Đặc điểm

Chiến lược phòng thủ 'Nói không' ('Just say no' Defense) là gì? Đặc điểm

Chiến lược “Nói không” (tiếng Anh: “Just say no” Defense) là một chiến lược được các tập đoàn sử dụng để ngăn cản sự thâu tóm thù địch, trong đó các thành viên hội đồng quản trị từ chối đề nghị mua thôn tính.
Kiến thức Kinh tế -09:43 | 04/06/2020
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Can thiệp sớm giúp ngăn chặn ngân hàng bị rút tiền hàng loạt
Theo Thống đốc NHNN, với ngân hàng bình thường, nếu vẫn có sự rút tiền hàng loạt, đều được đưa vào quá trình can thiệp sớm. Nếu chờ đến lúc tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt (là giai đoạn rất khó khăn) mới thực hiện các giải pháp hỗ trợ thì khó có thể để đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng.