|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

kiến thức tài chính doanh nghiệp

Báo cáo nhận định tương lai (Forward-looking Statement) là gì? Cách hoạt động và các quan điểm

Báo cáo nhận định tương lai (Forward-looking Statement) là gì? Cách hoạt động và các quan điểm

Báo cáo nhận định tương lai (tiếng Anh: Forward-looking Statement) của công ty là báo cáo cho các cổ đông về thu nhập mà công ty dự kiến sẽ đạt được trong quí hoặc năm tài chính sắp tới.
Kiến thức Kinh tế -11:05 | 15/06/2020
Giá trị tài sản hữu hình ròng (Net Tangible Assets) là gì?Đặc điểm, nhược điểm và ưu điểm

Giá trị tài sản hữu hình ròng (Net Tangible Assets) là gì?Đặc điểm, nhược điểm và ưu điểm

Giá trị tài sản hữu hình ròng (tiếng Anh: Net Tangible Assets) được tính bằng tổng tài sản của một công ty, trừ đi giá trị mọi tài sản vô hình, các khoản nợ và mệnh giá của cổ phiếu ưu đãi.
Kiến thức Kinh tế -11:02 | 15/06/2020
Chi phí hoạt động (Operating Expense - OPEX) là gì? Đặc điểm

Chi phí hoạt động (Operating Expense - OPEX) là gì? Đặc điểm

Chi phí hoạt động (tiếng Anh: Operating Expense - OPEX) là chi phí mà doanh nghiệp phải chịu thông qua các hoạt động kinh doanh thông thường.
Kiến thức Kinh tế -10:00 | 15/06/2020
Hệ số hoạt động (Operating Ratio) là gì? Đặc điểm, công thức và hạn chế

Hệ số hoạt động (Operating Ratio) là gì? Đặc điểm, công thức và hạn chế

Hệ số hoạt động (tiếng Anh: Operating Ratio) cho biết hiệu quả quản lí của công ty bằng cách so sánh tổng chi phí hoạt động của công ty với doanh thu thuần.
Kiến thức Kinh tế -11:27 | 13/06/2020
Thu nhập ròng sau thuế (Net Income After Taxes) là gì? Đặc điểm và ý nghĩa

Thu nhập ròng sau thuế (Net Income After Taxes) là gì? Đặc điểm và ý nghĩa

Thu nhập ròng sau thuế (tiếng Anh: Net Income After Taxes) là thuật ngữ tài chính được sử dụng để mô tả lợi nhuận của công ty sau khi tất cả các khoản thuế đã được thanh toán.
Kiến thức Kinh tế -10:49 | 13/06/2020
Tổng chi phí sở hữu (Total Cost of Ownership - TCO) là gì? Ví dụ về Tổng chi phí sở hữu

Tổng chi phí sở hữu (Total Cost of Ownership - TCO) là gì? Ví dụ về Tổng chi phí sở hữu

Tổng chi phí sở hữu (tiếng Anh: Total Cost of Ownership - TCO) là tất cả chi phí liên quan đến việc mua bán, chuẩn bị, khởi động, vận hành của một sản phẩm hay một khoản đầu tư.
Kiến thức Kinh tế -10:19 | 13/06/2020
Dòng tiền tự do có đòn bẩy (Levered Free Cash Flow - LFCF) là gì? Đặc điểm

Dòng tiền tự do có đòn bẩy (Levered Free Cash Flow - LFCF) là gì? Đặc điểm

Dòng tiền tự do có đòn bẩy (tiếng Anh: Levered Free Cash Flow - LFCF) là lượng tiền mà một công ty còn lại sau khi thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính của mình.
Kiến thức Kinh tế -17:46 | 12/06/2020
Tỉ lệ tổng chi phí (Total Expense Ratio) trong quĩ đầu tư là gì? Công thức, cách tính và ý nghĩa

Tỉ lệ tổng chi phí (Total Expense Ratio) trong quĩ đầu tư là gì? Công thức, cách tính và ý nghĩa

Tỉ lệ tổng chi phí (tiếng Anh: Total Expense Ratio) là thước đo tổng chi phí liên quan đến việc quản lí và vận hành quĩ đầu tư, bao gồm phí quản lí và phí bổ sung, như phí giao dịch, phí pháp lí, phí kiểm toán viên và các phí hoạt động khác.
Kiến thức Kinh tế -17:38 | 12/06/2020
Dòng tiền tự do không có đòn bẩy (Unlevered Free Cash Flow - UFCF) là gì? Đặc điểm và hạn chế

Dòng tiền tự do không có đòn bẩy (Unlevered Free Cash Flow - UFCF) là gì? Đặc điểm và hạn chế

Dòng tiền tự do không có đòn bẩy (tiếng Anh: Unlevered Free Cash Flow, viết tắt: UFCF) là dòng tiền của công ty trước khi thanh toán trả lãi vốn vay.
Kiến thức Kinh tế -17:10 | 12/06/2020
Chỉ số khả năng trả nợ (Debt-Service Coverage Ratio - DSCR) là gì? Công thức, ý nghĩa và ví dụ

Chỉ số khả năng trả nợ (Debt-Service Coverage Ratio - DSCR) là gì? Công thức, ý nghĩa và ví dụ

Chỉ số khả năng trả nợ (tiếng Anh: Debt-Service Coverage Ratio - DSCR) là thước đo dòng tiền có sẵn để thanh toán các nghĩa vụ nợ hiện tại.
Kiến thức Kinh tế -13:31 | 12/06/2020
Tỉ suất dòng tiền tự do (Free Cash Flow Yield) là gì? Ý nghĩa

Tỉ suất dòng tiền tự do (Free Cash Flow Yield) là gì? Ý nghĩa

Tỉ suất dòng tiền tự do (tiếng Anh: Free Cash Flow Yield) là tỉ lệ khả năng thanh toán tài chính, so sánh dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu mà một công ty dự kiến sẽ kiếm được so với giá trị thị trường trên mỗi cổ phiếu.
Kiến thức Kinh tế -11:40 | 12/06/2020
Chỉ số thanh khoản (Liquidity Ratio) là gì? Ý nghĩa và các loại chỉ số thanh khoản thường gặp

Chỉ số thanh khoản (Liquidity Ratio) là gì? Ý nghĩa và các loại chỉ số thanh khoản thường gặp

Chỉ số thanh khoản (tiếng Anh: Liquidity Ratio) là một nhóm số liệu tài chính quan trọng được sử dụng để xác định khả năng trả nợ của con nợ trong ngắn hạn mà không cần phải huy động vốn bên ngoài.
Kiến thức Kinh tế -11:15 | 12/06/2020
Tỉ lệ khả năng thanh toán (Coverage Ratio) là gì? Ý nghĩa và phân loại

Tỉ lệ khả năng thanh toán (Coverage Ratio) là gì? Ý nghĩa và phân loại

Tỉ lệ khả năng thanh toán (tiếng Anh: Coverage Ratio) là một nhóm các chỉ số về khả năng thanh toán nợ của công ty và đáp ứng các nghĩa vụ tài chính như thanh toán lãi hoặc chi trả cổ tức.
Kiến thức Kinh tế -10:42 | 12/06/2020
Tổng nợ phải trả (Total Liabilities) là gì? Đặc điểm, phân loại và ưu điểm

Tổng nợ phải trả (Total Liabilities) là gì? Đặc điểm, phân loại và ưu điểm

Tổng nợ phải trả (tiếng Anh: Total Liabilities) là tổng các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính mà một cá nhân hoặc công ty nợ bên ngoài.
Kiến thức Kinh tế -10:23 | 12/06/2020
Dòng tiền dư thừa (Excess Cash Flow) là gì? Ý nghĩa, hạn chế và ví dụ

Dòng tiền dư thừa (Excess Cash Flow) là gì? Ý nghĩa, hạn chế và ví dụ

Dòng tiền dư thừa (tiếng Anh: Excess Cash Flow) là một thuật ngữ được sử dụng trong các hợp đồng cho vay hoặc khế ước trái phiếu, nói đến phần dòng tiền của một công ty thường được người cho vay yêu cầu phải trả.
Kiến thức Kinh tế -09:40 | 12/06/2020
Giảm lãi suất có còn nhiều ý nghĩa nếu doanh nghiệp không tiếp cận được vốn?
Theo các ĐBQH, doanh nghiệp đang rất khát vốn tín dụng, nhưng không tiếp cận được vốn, nếu có tiếp cận được thì rất khó để giải ngân do điều kiện vay và thủ tục. Chính phủ đã phải dùng cả mệnh lệnh hành chính để yêu cầu giảm lãi suất, mặc dù vẫn còn cao, tuy nhiên, việc giảm lãi suất không quan trọng bằng tiếp cận được vốn và đưa nguồn vốn đó vào sản xuất, kinh doanh.