|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

kiến thức tài chính doanh nghiệp

Cơ quan quản lí doanh nghiệp nhỏ (Small Business Administration - SBA) là gì? Đặc điểm

Cơ quan quản lí doanh nghiệp nhỏ (Small Business Administration - SBA) là gì? Đặc điểm

Cơ quan quản lí doanh nghiệp nhỏ (tiếng Anh: Small Business Administration, viết tắt: SBA) là một cơ quan củng cố và thúc đẩy nền kinh tế nói chung bằng cách cung cấp hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ.
Kiến thức Kinh tế -11:14 | 17/06/2020
Lí thuyết về sự tín nhiệm (Credibility Theory) là gì? Đặc điểm

Lí thuyết về sự tín nhiệm (Credibility Theory) là gì? Đặc điểm

Lí thuyết về sự tín nhiệm (tiếng Anh: Credibility Theory) là lí thuyết đề cập đến các công cụ, hợp đồng và thủ tục được sử dụng bởi các chuyên viên định phí bảo hiểm để tính toán, kiểm tra dữ liệu trong quá trình ước tính rủi ro.
Kiến thức Kinh tế -10:36 | 17/06/2020
Tiền lương bằng tiền mặt (Cash Wages) là gì? Đặc điểm

Tiền lương bằng tiền mặt (Cash Wages) là gì? Đặc điểm

Tiền lương bằng tiền mặt (tiếng Anh: Cash Wages) là tiền lương thưởng trả cho nhân viên dưới dạng tiền có thể chi tiêu, bao gồm tiền mặt thực tế, séc và các lệnh chuyển tiền.
Kiến thức Kinh tế -10:06 | 17/06/2020
Bảng lương chia tách (Split Payroll) là gì? Cách hoạt động và lưu ý

Bảng lương chia tách (Split Payroll) là gì? Cách hoạt động và lưu ý

Bảng lương chia tách (tiếng Anh: Split Payroll) là một phương thức thanh toán lương cho nhân viên được giao làm việc quốc tế, trong đó lương được chia tách ra giữa các loại tiền tệ tại địa phương đang công tác và nước sở tại.
Kiến thức Kinh tế -09:58 | 17/06/2020
Chấm điểm khách hàng tiềm năng (Lead Scoring) là gì?

Chấm điểm khách hàng tiềm năng (Lead Scoring) là gì?

Chấm điểm khách hàng tiềm năng (tiếng Anh: Lead Scoring) là một phương pháp được sử dụng bởi bộ phận bán hàng và marketing, để xác định điểm số của khách hàng tiềm năng dựa trên các tiêu chí đặt ra.
Kiến thức Kinh tế -15:28 | 16/06/2020
Thu nhập thông thường (Ordinary Income) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Thu nhập thông thường (Ordinary Income) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Thu nhập thông thường (tiếng Anh: Ordinary Income) là bất kì loại thu nhập nào mà một tổ chức hoặc cá nhân kiếm được, và bị đánh thuế ở mức thông thường.
Kiến thức Kinh tế -09:14 | 16/06/2020
Khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (Minimum Lease Payment) là gì? Công thức tính

Khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (Minimum Lease Payment) là gì? Công thức tính

Khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (tiếng Anh: Minimum Lease Payment) là số tiền ít nhất mà người thuê có thể mong đợi để thực hiện trong suốt thời gian thuê.
Kiến thức Kinh tế -15:50 | 15/06/2020
Thuê theo tỉ lệ (Percentage Lease) là gì? Đặc điểm và hạch toán vào báo cáo

Thuê theo tỉ lệ (Percentage Lease) là gì? Đặc điểm và hạch toán vào báo cáo

Thuê theo tỉ lệ (tiếng Anh: Percentage Lease) là một loại hình cho thuê mà người thuê phải trả tiền thuê theo giá cơ bản cộng với một tỉ lệ phần trăm doanh thu kiếm được khi kinh doanh tại cơ sở cho thuê.
Kiến thức Kinh tế -15:42 | 15/06/2020
Chi phí tiền thuê (Rent Expense) trong báo cáo tài chính là gì? Đặc điểm

Chi phí tiền thuê (Rent Expense) trong báo cáo tài chính là gì? Đặc điểm

Chi phí tiền thuê (tiếng Anh: Rent Expense) là chi phí phát sinh của một doanh nghiệp cho việc sử dụng tài sản hoặc địa điểm cho một văn phòng, nhà máy hoặc kho lưu trữ.
Kiến thức Kinh tế -15:37 | 15/06/2020
Dòng trên cùng (Top Line) là gì? Dòng trên cùng và Dòng dưới cùng

Dòng trên cùng (Top Line) là gì? Dòng trên cùng và Dòng dưới cùng

Dòng trên cùng (tiếng Anh: Top Line) là một dòng tham chiếu biểu diễn số liệu tổng doanh thu bán hàng và dịch vụ.
Kiến thức Kinh tế -15:21 | 15/06/2020
Dòng tiền thông thường (Conventional Cash Flow) là gì? So sánh với dòng tiền không theo qui ước

Dòng tiền thông thường (Conventional Cash Flow) là gì? So sánh với dòng tiền không theo qui ước

Dòng tiền thông thường (tiếng Anh: Conventional Cash Flow) là một chuỗi các dòng tiền vào và ra theo thời gian, trong đó chỉ có một thay đổi theo hướng dòng tiền.
Kiến thức Kinh tế -14:49 | 15/06/2020
Dòng tiền sử dụng tùy ý (Discretionary Cash Flow) là gì? Đặc điểm và ứng dụng để định giá

Dòng tiền sử dụng tùy ý (Discretionary Cash Flow) là gì? Đặc điểm và ứng dụng để định giá

Dòng tiền sử dụng tùy ý (tiếng Anh: Discretionary Cash Flow) là số tiền còn lại sau khi đã tài trợ cho vốn đầu tư của dự án và thực hiện xong các thanh toán bắt buộc.
Kiến thức Kinh tế -11:35 | 15/06/2020
Tỉ lệ chi phí gộp (Gross Expense Ratio) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Tỉ lệ chi phí gộp (Gross Expense Ratio) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Tỉ lệ chi phí gộp (tiếng Anh: Gross Expense Ratio) là tổng tỉ lệ phần trăm tài sản của một quĩ tương hỗ được dành cho việc điều hành quĩ.
Kiến thức Kinh tế -11:28 | 15/06/2020
Chi phí nợ xấu (Bad Debt Expense) trong kế toán là gì? Phương pháp ghi nhận

Chi phí nợ xấu (Bad Debt Expense) trong kế toán là gì? Phương pháp ghi nhận

Chi phí nợ xấu (tiếng Anh: Bad Debt Expense) được ghi nhận khi khoản phải thu không thể thu được nữa do khách hàng không thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ tồn đọng do phá sản hoặc các vấn đề tài chính khác.
Kiến thức Kinh tế -11:25 | 15/06/2020
Tổng giá trị doanh nghiệp (Total Enterprise Value - TEV) là gì? Cách tính TEV

Tổng giá trị doanh nghiệp (Total Enterprise Value - TEV) là gì? Cách tính TEV

Tổng giá trị doanh nghiệp (tiếng Anh: Total Enterprise Value, viết tắt: TEV) là một phép đo giá trị được sử dụng để so sánh các công ty với các mức nợ khác nhau.
Kiến thức Kinh tế -11:19 | 15/06/2020