|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Tỉ lệ tổng chi phí (Total Expense Ratio) trong quĩ đầu tư là gì? Công thức, cách tính và ý nghĩa

17:38 | 12/06/2020
Chia sẻ
Tỉ lệ tổng chi phí (tiếng Anh: Total Expense Ratio) là thước đo tổng chi phí liên quan đến việc quản lí và vận hành quĩ đầu tư, bao gồm phí quản lí và phí bổ sung, như phí giao dịch, phí pháp lí, phí kiểm toán viên và các phí hoạt động khác.
Tỉ lệ tổng chi phí (Total Expense Ratio) trong quĩ đầu tư là gì? Công thức, cách tính và ý nghĩa - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Wallstreetmojo)

Tỉ lệ tổng chi phí

Khái niệm

Tỉ lệ tổng chi phí trong tiếng Anh là Total Expense Ratio.

Tỉ lệ tổng chi phí là thước đo tổng chi phí liên quan đến việc quản lí và vận hành quĩ đầu tư, chẳng hạn như quĩ tương hỗ. Những chi phí này bao gồm phí quản lí và phí bổ sung, như phí giao dịch, phí pháp lí, phí kiểm toán viên và các phí hoạt động khác.

Tổng chi phí của quĩ còn được gọi là tỉ lệ chi phí ròng (Net expense ratio) hoặc tỉ lệ chi phí sau hoàn trả (After reimbursement expense ratio).

Công thức tính tỉ lệ tổng chi phí là: 

                                    Tỉ lệ tổng chi phí  = Tổng chi phí quĩ / Tổng tài sản quĩ

Cách tính Tỉ lệ tổng chi phí 

Để tính tỉ lệ tổng chi phí, ta phải tính tổng chi phí và tổng tài sản của một quĩ đầu tư.

Tổng tài sản có thể được lấy từ các công bố tài chính mà các quĩ tương hỗ báo cáo cho các cơ quan quản lí hoặc được phổ biến cho các nhà phân tích và nhà đầu tư.

Tổng chi phí có thể khó biết được hơn, vì tỉ lệ tổng chi phí liên quan đến việc điều hành quĩ đầu tư, bao gồm chi phí giao dịch, chi phí quản lí và các phí khác.

Ý nghĩa của Tỉ lệ tổng chi phí

Qui mô của tỉ lệ tổng chi phí rất quan trọng đối với các nhà đầu tư, vì biết được các chi phí từ tỉ lệ tổng chi phí của quĩ, sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhà đầu tư.

Ví dụ, nếu một quĩ tạo ra tỉ suất lợi nhuận 7% trong năm nhưng có tỉ lệ tổng chi phí 4%, thì mức 7% thu được bị giảm đáng kể xuống còn khoảng 3%.

Tỉ lệ tổng chi phí cho biết chi phí hàng năm để điều hành một quĩ. Nó lấy tất cả các chi phí đã biết liên quan đến hoạt động của quĩ và biểu thị chúng dưới dạng tỉ lệ phần trăm, rồi chia cho tổng tài sản liên quan đến quĩ.

Bất cứ khi nào một quĩ phát sinh chi phí hoạt động cao hơn hoặc thấp hơn, những thay đổi đó có thể được thể hiện trong tỉ lệ tổng chi phí. Quản lí quĩ càng tích cực, thì tỉ lệ tổng chi phí liên kết càng cao. Điều này là do chi phí nhân sự tăng, cũng như phí giao dịch tăng.

Khi so sánh, một quĩ tự động có chi phí hoạt động thấp hơn quĩ thông thường, dẫn đến tỉ lệ tổng chi phí thấp hơn.

Sự khác biệt giữa Tỉ lệ tổng chi phí và Tỉ lệ chi phí gộp

Tỉ lệ chi phí gộp (Gross expense ratio) là tổng tỉ lệ phần trăm tài sản của một quĩ tương hỗ được dành cho việc điều hành quĩ. Trong một số trường hợp, một quĩ có thể có các thỏa thuận để không áp dụng, hoàn trả hoặc thu hồi một số khoản phí của quĩ. Đây thường là trường hợp cho các quĩ mới.

Một số công ty đầu tư và các nhà quản lí quĩ có thể đồng ý miễn một số khoản phí nhất định sau khi ra mắt quĩ mới để giữ tỉ lệ chi phí thấp hơn cho các nhà đầu tư.

Tỉ lệ tổng chi phí đại diện cho các khoản phí được tính cho quĩ sau khi diễn ra bất kì sự miễn trừ, sự hoàn trả. Việc giảm phí này thường diễn ra trong khung thời gian xác định mà sau đó quĩ có thể phải chịu toàn bộ chi phí.

Hạn chế của Tỉ lệ tổng chi phí

Tỉ lệ tổng chi phí cho nhà đầu tư biết toàn bộ chi phí mong đợi từ việc sở hữu một quĩ đầu tư. 

Tuy nhiên, một số khoản phí, đặc biệt là những khoản phí chỉ được thực hiện một lần hoặc được tạo từ vốn đầu tư, có thể không được đưa vào tỉ lệ tổng chi phó. Bao gồm các khoản phí ban đầu, như phí hoa hồng, phí môi giới chứng khoán, thuế chuyển nhượng chứng khoán và phí tư vấn hàng năm.

(Theo Investopedia)

Minh Hằng

HOSE bác tin đồn lãnh đạo nộp đơn nghỉ việc
Bên cạnh thông tin nhân sự, HOSE cho biết đang cùng thành viên thị trường đang thực hiện kiểm thử vận hành hệ thống công nghệ thông tin tích hợp (hệ thống KRX) theo kế hoạch.