|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Chi phí từ những hoạt động khác (Non-Operating Expense) là gì? Đặc điểm

11:23 | 05/06/2020
Chia sẻ
Chi phí từ những hoạt động khác (tiếng Anh: Non-Operating Expense) là chi phí kinh doanh không liên quan đến hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp. Các chi phí từ những hoạt động khác phổ biến là chi phí lãi vay và các tổn thất khi định đoạt tài sản.
Chi phí từ những hoạt động khác (Non-Operating Expense) là gì? Đặc điểm  - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: Investopedia

Chi phí từ những hoạt động khác

Khái niệm

Chi phí từ những hoạt động khác trong tiếng Anh là Non-Operating Expense.

Chi phí từ những hoạt động khác là một chi phí kinh doanh không liên quan đến các hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp. Các loại chi phí từ những hoạt động khác phổ biến nhất là chi phí lãi vay và các khoản tổn thất khi định đoạt tài sản. 

Kế toán viên đôi khi loại bỏ các khoản chi phí từ những hoạt động khác và doanh thu từ những hoạt động khác khi kiểm tra hiệu quả kinh doanh, nhằm bỏ qua ảnh hưởng của tài chính và các vấn đề không liên quan khác.   

Đặc điểm Chi phí từ những hoạt động khác 

Chi phí từ những hoạt động khác, như tên gọi của nó, là một thuật ngữ trong kế toán được sử dụng để mô tả các chi phí xảy ra bên ngoài các hoạt động hàng ngày của công ty. 

Những loại chi phí này bao gồm các khoản chi phí hàng tháng như chi phí tiền lãi cho các khoản nợ, và cũng có thể bao gồm các chi phí một lần hay các khoản chi phí bất thường. 

Ví dụ, một công ty có thể phân loại bất kì chi phí nào phát sinh từ việc tái cấu trúc, tái sắp xếp cơ cấu hệ thống, các chi phí từ các giao dịch trao đổi tiền tệ hoặc chi phí đối với hàng tồn kho quá hạn,… là chi phí từ những hoạt động khác.     

Chi phí từ những hoạt động khác được ghi nhận ở dòng dưới cùng trên báo cáo thu nhập của một công ty. Mục đích là để cho phép người dùng báo cáo tài chính đánh giá các hoạt động kinh doanh trực tiếp được sắp xếp ở đầu báo cáo thu nhập. 

Nguyên nhân là vì điều quan trọng đối với triển vọng phát triển trong tương lai của một doanh nghiệp là các hoạt động kinh doanh cốt lõi của họ tạo ra lợi nhuận.   

Ví dụ về Chi phí từ những hoạt động khác 

Hầu hết các công ty đại chúng đều tài trợ cho các hoạt động kinh doanh của họ bằng sự kết hợp giữa các khoản nợ và vốn chủ sở hữu.  Bất kể cách phân bổ như thế nào, các doanh nghiệp có nợ đều phải thanh toán các khoản tiền lãi hàng tháng trên số tiền mà họ đã vay. 

Khoản thanh toán lãi hàng tháng này được coi là chi phí từ những hoạt động khác vì chúng không phát sinh do các hoạt động cốt lõi của công ty.   

Nếu một công ty bán một tòa nhà, trong khi công ty đó không kinh doanh trong lĩnh vực mua bán bất động sản, việc bán tòa nhà là một hoạt động không thuộc hoạt động kinh doanh cốt lõi. 

Vì vậy, nếu tòa nhà được bán với mức giá thấp hơn giá trị mua vào ban đầu, khoản lỗ này được coi là chi phí từ những hoạt động khác.  

Cách xem Chi phí từ những hoạt động khác

Khi xem báo cáo thu nhập của một công ty từ trên xuống dưới, chi phí hoạt động là chi phí đầu tiên được hiển thị ngay dưới doanh thu. 

Sau dòng tổng thu nhập, tất cả các chi phí hoạt động sẽ được trừ đi để có được lợi nhuận hoạt động của công ty hoặc thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA). Được ghi lại phía dưới lợi nhuận hoạt động trên báo cáo tài chính. 

Lấy lợi nhuận hoạt động trừ đi tất cả các chi phí từ những hoạt động khác sẽ thu được thu nhập trước thuế (EBT). Thuế sau đó được đánh giá để lấy thu nhập ròng của công ty.    

(Theo Investopedia)

 

Lê Thảo