|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Dòng tiền tự do không có đòn bẩy (Unlevered Free Cash Flow - UFCF) là gì? Đặc điểm và hạn chế

17:10 | 12/06/2020
Chia sẻ
Dòng tiền tự do không có đòn bẩy (tiếng Anh: Unlevered Free Cash Flow, viết tắt: UFCF) là dòng tiền của công ty trước khi thanh toán trả lãi vốn vay.
Dòng tiền tự do không có đòn bẩy (Unlevered Free Cash Flow - UFCF) là gì? Đặc điểm và hạn chế - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Myaccountingcourse)

Dòng tiền tự do không có đòn bẩy

Khái niệm

Dòng tiền tự do không có đòn bẩy trong tiếng Anh là Unlevered Free Cash Flow, viết tắt là UFCF.

Dòng tiền tự do không có đòn bẩy là dòng tiền của công ty trước khi thanh toán trả lãi vốn vay.

Dòng tiền tự do không có đòn bẩy được báo cáo trong báo cáo tài chính của công ty hoặc được tính toán trong báo cáo tài chính của các nhà phân tích.

Dòng tiền tự do không có đòn bẩy cho biết có bao nhiêu tiền có sẵn của công ty trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính của mình.

Công thức tính dòng tiền tự do không có đòn bẩy là:

                                UFCF = EBITDA – CapEx – Vốn lưu động – Thuế

Trong đó:   EBITDA: thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao

                    CapEx: các khoản đầu tư cho tài sản cố định như nhà cửa, máy móc và thiết bị

                    Vốn lưu động: gồm hàng tồn kho, các khoản phải thu và các khoản phải trả.

Dòng tiền tự do không sử dụng vốn vay (Free Cash Flow - UFCF) là gì? Đặc điểm và hạn chế - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa: myaccountingcourse)

Đặc điểm của Dòng tiền tự do không có đòn bẩy

Dòng tiền tự do không có đòn bẩy là tổng dòng tiền tự do mà một công ty tạo ra. Dòng tiền tự do không sử dụng vốn vay là dòng tiền tự do có sẵn để thanh toán cho tất cả các bên liên quan trong một công ty, bao gồm cả chủ nợ cũng như chủ sở hữu vốn.

Tương tự như dòng tiền tự do có đòn bẩy (Levered free cash flow), dòng tiền tự do không có đòn bẩy là lượng tiền mặt cần thiết để duy trì và phát triển tài sản cơ sở của công ty để tạo doanh thu và lợi nhuận.

Các chi phí phi tiền mặt như khấu hao và chi phí phân bổ được thêm lại vào thu nhập tạo thành dòng tiền tự do không có đòn bẩy của công ty.

Một công ty có số nợ lớn - tđòn bẩy cao, có nhiều khả năng báo cáo vào dòng tiền tự do không có đòn bẩy vì nó cung cấp một bức tranh màu hồng hơn về sức khỏe tài chính của công ty.

Bức tranh này cho thấy các tài sản đang hoạt động như thế nào trong điều kiện không có vốn vay, vì nó bỏ qua các khoản thanh toán cho khoản nợ phát sinh để có được các tài sản đó.

Các nhà đầu tư phải đảm bảo xem xét các nghĩa vụ nợ vì các công ty có đòn bẩy cao có nguy cơ phá sản cao hơn.

Sự khác biệt giữa Dòng tiền tự do có không có đòn bẩy và Dòng tiền tự do sử dụng vốn vay

Sự khác biệt giữa dòng tiền tự do không có đòn bẩy và dòng tiền tự do có đòn bẩy (Levered free cash flow) là việc tính toán chi phí vay vào hay không.

Dòng tiền tự do có đòn bẩy là lượng tiền mặt mà doanh nghiệp có được sau khi đã đáp ứng tất cả các nghĩa vụ tài chính của mình, như lãi suất, thanh toán khoản vay và chi phí hoạt động.

Dòng tiền tự do không có đòn bẩy là tiền mà doanh nghiệp có được trước khi trả các nghĩa vụ tài chính đó.

Sự khác biệt giữa dòng tiền tự do có đòn bẩy và không vốn vay là một yếu tố quan trọng. Sự khác biệt cho thấy doanh nghiệp có bao nhiêu nghĩa vụ tài chính phải thực hiện và liệu doanh nghiệp có chi tiêu quá mức hay hoạt động với một khoản nợ lành mạnh hay không.

Một doanh nghiệp có thể có dòng tiền có sử dụng vốn vay âm nếu chi phí của nó nhiều hơn những gì công ty kiếm được. Đây không phải là một tình huống lí tưởng, nhưng miễn là nó là một vấn đề tạm thời, và các nhà đầu tư không nên bị rối loạn.

Hạn chế của Dòng tiền tự do không có đòn bẩy

Các công ty đang tìm cách tạo dòng tiền tự do không có đòn bẩy tốt hơn bằng cách sa thải công nhân, trì hoãn các chi tiêu vốn, thanh lí hàng tồn kho hoặc trì hoãn thanh toán cho các nhà cung cấp.

Tất cả những hành động này đều có hậu quả, và các nhà đầu tư nên phân biệt xem những cải thiện trong dòng tiền tự do không có đòn bẩy là tạm thời hay thực sự hiệu quả trong hoạt động kinh doanh cơ bản của công ty.

Vì dòng tiền tự do không có đòn bẩy được tính toán trước khi thanh toán nợ, nên cũng cần xem xét cấu trúc vốn của công ty. Sau khi hạch toán các khoản thanh toán nợ, dòng tiền tự do có đòn bẩy của một công ty có thể âm, là dấu hiệu cho thấy công ty đang bị tiêu cực.

Các nhà phân tích nên đánh giá cả dòng tiền tự do không có đòn bẩy và dòng tiền tự do có đòn bẩy theo thời gian cho các xu hướng và không tạo ra quá nhiều kì vọng trong một năm.

(Theo Investopedia)

Minh Hằng

VinaCapital dự báo lợi nhuận doanh nghiệp sáng hơn năm sau và gợi ý 4 chủ đề đầu tư đáng quan tâm
Tại Hội nghị nhà đầu tư 2023, đại diện VinaCapital cho rằng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết sẽ gặp khó khăn trong năm nay với mức tăng chỉ khoảng 0,6%. Bức tranh sang năm tới có thể sẽ sáng hơn với mức tăng trưởng dao động 9 - 56%, tùy vào ngành nghề, mức bình quân là 25%.