|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

kiến thức tài chính doanh nghiệp

Ra giá thấp (Underpricing) là gì? Đặc điểm của ra giá thấp

Ra giá thấp (Underpricing) là gì? Đặc điểm của ra giá thấp

Ra giá thấp (tiếng Anh: Underpricing) là cách niêm yết một đợt chào bán công khai ban đầu (IPO) với giá thấp hơn giá trị thực của nó trên thị trường chứng khoán.
Kiến thức Kinh tế -18:03 | 03/06/2020
Dự báo thấp (Undercast) là gì? Ví dụ về dự báo thấp

Dự báo thấp (Undercast) là gì? Ví dụ về dự báo thấp

Dự báo thấp (tiếng Anh: Undercast) là một loại lỗi dự báo xảy ra khi giá trị ước tính thấp hơn giá trị có thể thực hiện.
Kiến thức Kinh tế -17:49 | 03/06/2020
Lợi nhuận giữ lại chưa phân bổ (Unappropriated Retained Earnings) là gì? Ví dụ

Lợi nhuận giữ lại chưa phân bổ (Unappropriated Retained Earnings) là gì? Ví dụ

Lợi nhuận giữ lại chưa phân bổ (tiếng Anh: Unappropriated Retained Earnings) bao gồm bất kì phần nào trong lợi nhuận giữ lại của công ty không được phân loại là lợi nhuận giữ lại phân bổ.
Kiến thức Kinh tế -10:42 | 03/06/2020
Giá hòa vốn (Break-Even Price) là gì? Chiến lược giá hòa vốn có lợi ích gì?

Giá hòa vốn (Break-Even Price) là gì? Chiến lược giá hòa vốn có lợi ích gì?

Giá hòa vốn (tiếng Anh: Break-Even Price) là số tiền hoặc sự thay đổi trong giá trị, mà tài sản phải được bán để bù đắp chi phí mua và sở hữu nó.
Kiến thức Kinh tế -10:06 | 03/06/2020
Tài sản nhạy cảm với lãi suất (Interest-Sensitive Asset) là gì? Đặc điểm

Tài sản nhạy cảm với lãi suất (Interest-Sensitive Asset) là gì? Đặc điểm

Tài sản nhạy cảm với lãi suất (tiếng Anh: Interest-Sensitive Asset) là các sản phẩm tài chính dễ bị tác động bởi các thay đổi trong lãi suất cho vay.
Kiến thức Kinh tế -09:32 | 03/06/2020
Bảo hiểm giỏ rủi ro (Basket Retention) trong bảo hiểm là gì? Đặc điểm

Bảo hiểm giỏ rủi ro (Basket Retention) trong bảo hiểm là gì? Đặc điểm

Bảo hiểm theo giỏ rủi ro (tiếng Anh: Basket Retention) là hợp đồng bảo hiểm được thiết lập sẵn trong hợp đồng bảo hiểm cho một giỏ rủi ro, thường giúp cho chi phí của công ty bảo hiểm thấp hơn so với việc chi trả cho từng rủi ro theo hợp đồng riêng.
Kiến thức Kinh tế -09:07 | 03/06/2020
Thành viên hội đồng quản trị độc lập (Outside director) là gì? Đặc điểm

Thành viên hội đồng quản trị độc lập (Outside director) là gì? Đặc điểm

Thành viên hội đồng quản trị độc lập (tiếng Anh: Outside director) là thành viên hội đồng quản trị của công ty mà không phải là nhân viên hoặc cổ đông trong công ty.
Kiến thức Kinh tế -08:52 | 03/06/2020
Thành viên hội đồng quản trị nội bộ (Inside director) là gì? Đặc điểm

Thành viên hội đồng quản trị nội bộ (Inside director) là gì? Đặc điểm

Thành viên hội đồng quản trị nội bộ (tiếng Anh: Inside director) là một nhân viên, cán bộ hoặc một bên liên quan trực tiếp trong công ty.
Kiến thức Kinh tế -08:49 | 03/06/2020
Phá sản nước rút (Quick-Rinse Bankruptcy) là gì? Đặc điểm và lí do thực hiện

Phá sản nước rút (Quick-Rinse Bankruptcy) là gì? Đặc điểm và lí do thực hiện

Phá sản nước rút (tiếng Anh: Quick-Rinse Bankruptcy) là thủ tục phá sản được xây dựng để chuyển thành các thủ tục pháp lí phá sản nhanh hơn so với phá sản thông thường.
Kiến thức Kinh tế -17:51 | 02/06/2020
Lợi nhuận cơ sở (Underlying Profit) là gì? Ưu điểm và nhược điểm của lợi nhuận cơ sở

Lợi nhuận cơ sở (Underlying Profit) là gì? Ưu điểm và nhược điểm của lợi nhuận cơ sở

Lợi nhuận cơ sở (tiếng Anh: Underlying Profit) là một tính toán được thực hiện bởi nội bộ một công ty để có sự phản ánh chính xác hơn về lợi nhuận công ty.
Kiến thức Kinh tế -17:48 | 02/06/2020
Thiếu vốn (Undercapitalization) là gì? Nguyên nhân thiếu vốn

Thiếu vốn (Undercapitalization) là gì? Nguyên nhân thiếu vốn

Thiếu vốn (tiếng Anh: Undercapitalization) là khi một công ty không có đủ vốn để thực hiện các hoạt động kinh doanh bình thường và trả cho các chủ nợ.
Kiến thức Kinh tế -11:05 | 02/06/2020
Hội đồng quản trị (Board of Directors - BOD) là gì? Đặc điểm và vai trò

Hội đồng quản trị (Board of Directors - BOD) là gì? Đặc điểm và vai trò

Hội đồng quản trị (Board of Directors, viết tắt: BOD) là một nhóm các cá nhân được bầu đại diện cho các cổ đông, họp thường xuyên để thiết lập các chính sách quản lí và giám sát doanh nghiệp.
Kiến thức Kinh tế -10:14 | 02/06/2020
Nhân sự (Human Resources - HR) là bộ phận nào trong công ty? Đặc điểm và vai trò

Nhân sự (Human Resources - HR) là bộ phận nào trong công ty? Đặc điểm và vai trò

Nhân sự (tiếng Anh: Human Resources, viết tắt: HR) là bộ phận công ty chịu trách nhiệm tìm kiếm, sàng lọc, tuyển dụng, đào tạo ứng viên và quản lí các chương trình phúc lợi của nhân viên.
Kiến thức Kinh tế -10:08 | 02/06/2020
Công nghệ quản lí thông tin (Information Management Technology - IMT) là gì? Đặc điểm

Công nghệ quản lí thông tin (Information Management Technology - IMT) là gì? Đặc điểm

Công nghệ quản lí thông tin (Information Management Technology, viết tắt: IMT) đề cập đến các qui trình, hệ thống, phần cứng và phần mềm mà công ty sử dụng để thực hiện các hoạt động hàng ngày của mình.
Kiến thức Kinh tế -10:06 | 02/06/2020
Thâm hụt doanh thu (Revenue Deficit) là gì? Đặc điểm và nhược điểm

Thâm hụt doanh thu (Revenue Deficit) là gì? Đặc điểm và nhược điểm

Thâm hụt doanh thu (tiếng Anh: Revenue Deficit) xảy ra khi doanh thu ròng thực tế thấp hơn doanh thu ròng dự kiến, xảy ra khi số tiền doanh thu thực tế và /hoặc số tiền chi tiêu thực tế không tương ứng với doanh thu và chi tiêu dự kiến.
Kiến thức Kinh tế -09:48 | 02/06/2020
Dow Jones trải qua phiên tồi tệ nhất kể từ tháng 3, Nasdaq mất gần 7% trong tháng 9
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ cùng giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 26/9 khi doanh số bán nhà mới và báo cáo niềm tin người tiêu dùng làm dấy lên lo ngại về của sức khỏe của nền kinh tế Mỹ.