|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Lợi nhuận cơ sở (Underlying Profit) là gì? Ưu điểm và nhược điểm của lợi nhuận cơ sở

17:48 | 02/06/2020
Chia sẻ
Lợi nhuận cơ sở (tiếng Anh: Underlying Profit) là một tính toán được thực hiện bởi nội bộ một công ty để có sự phản ánh chính xác hơn về lợi nhuận công ty.
Lợi nhuận cơ sở (Underlying Profit) là gì? Ưu điểm và nhược điểm của lợi nhuận cơ sở - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Quaderno

Lợi nhuận cơ sở

Khái niệm

Lợi nhuận cơ sở trong tiếng Anh là Underlying Profit.

Lợi nhuận cơ sở là một tính toán được thực hiện bởi nội bộ một công ty để có sự phản ánh chính xác hơn về lợi nhuận công ty. Lợi nhuận cơ sở tập trung vào các sự kiện chu kì kế toán thông thường và thường loại trừ các khoản phí một lần hay chi phí không thường xuyên. Lợi nhuận cơ sở khác với lợi nhuận kế toán bắt buộc được ghi trên báo cáo tài chính hay các tài liệu bắt buộc.

Đặc điểm lợi nhuận cơ sở

Khi các công ty công bố báo cáo tài chính của họ, các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) yêu cầu họ phải công bố lợi nhuận. Điều này được tính bằng cách trừ tất cả chi phí khỏi doanh thu, tương tự với cách tính số thuế thu nhập phải trả. Lợi nhuận cơ sở được sử dụng như một chỉ số hiệu suất hữu ích hơn theo cơ sở từng năm.

Về lí thuyết, việc loại bỏ các chi phí bất thường, chẳng hạn như phí thiệt hại do thiên tai, giúp các nhà đầu tư dễ dàng hiểu được lợi nhuận của công ty từ hoạt động kinh doanh thông thường hàng ngày thay đổi như thế nào vài năm tài chính.

Mục đích ở đây là để loại bỏ bất kì yếu tố phiền nhiễu ngẫu nhiên nào. Các khoản lỗ hoặc lãi không thường xuyên tăng lên. Chẳng hạn như phí tái cơ cấu hoặc mua hoặc bán đất hoặc tài sản, thường không được tính đến vì chúng không xảy ra thường xuyên và do đó, không được coi là phản ánh chi phí hàng ngày điều hành doanh nghiệp.

Nói chung, chỉ các chi phí hoạt động thường xuyên được coi là có thể dự đoán hoặc được yêu cầu sẽ được khấu trừ vào doanh thu gộp để đạt được lợi nhuận cơ sở. Chúng có thể bao gồm:

Chi phí nhân sự, bao gồm từ lương thưởng đến chi phí đào tạo Chi phí cơ sở vật chất bao gồm tiền thuê nhà hoặc thanh toán thế chấp (nếu có), các tiện ích và bảo hiểm. Chi phí liên quan đến công nghệ, bao gồm bảo trì và nâng cấp phần mềm. Chi phí thay thế tài sản

Ví dụ về sự kiện một lần được trừ đi để tính toán lợi nhuận cơ sở

Nếu một công ty có toàn quyền sở hữu hai tòa nhà và một tòa nhà hiện đang được sử dụng trong khi một tòa đang bỏ trống, công ty có thể chọn bán tòa nhà trống. Mặc dù việc bán tài sản này phải được ghi lại cho mục đích kế toán tiêu chuẩn, nhưng nó được loại trừ khỏi tính toán lợi nhuận cơ sở.

Việc bán một tài sản lớn, chẳng hạn như một tòa nhà, không phải là một phần tiêu chuẩn của hoạt động kinh doanh và dự kiến sẽ không xảy ra sớm. Mặc dù nó tạo ra thu nhập, nhưng không có khả năng được lặp lại trong các chu kì kế toán tiếp theo của công ty.

Ưu điểm của lợi nhuận cơ sở

Bên cạnh việc cung cấp cho các nhà đầu tư một chỉ báo về việc một công ty kiếm được bao nhiêu tiền từ hoạt động kinh doanh thông thường của mình, lợi nhuận cơ sở cũng được quản lí sử dụng để lập kế hoạch kinh doanh.

Một kế hoạch kinh doanh là một bản đồ hướng dẫn về cách thức công ty sẽ hoạt động trong tương lai. Từ góc độ kế toán, kế hoạch kinh doanh cũng biểu thị các chi phí dự kiến phải được chi trả trong tương lai.

Khi xác định chi phí hoạt động nào có thể chi trả hợp lí, một doanh nghiệp có thể muốn loại bỏ bất kì giao dịch tài chính một lần hoặc rất bất thường nào có thể làm sai lệch định mức lợi nhuận.

Nhược điểm của lợi nhuận cơ sở

Mỗi công ty có cách tính lợi nhuận cơ sở khác nhau. Nếu không có hướng dẫn rõ ràng về cách tính lợi nhuận cơ sở, những số liệu này không thể dựa vào để so sánh các công ty khác nhau.

Điều quan trọng là các nhà đầu tư phải nhận ra sự khác biệt giữa lợi nhuận kế toán và lợi nhuận cơ sở và có được sự hiểu biết vững chắc về cách tính toán lợi nhuận cơ sở. Bên cạnh các chỉ số tài chính khác, sử dụng con số lợi nhuận cơ sở có thể có ích khi đánh giá xem có nên đầu tư vào một công ty hay không.

(Theo Investopedia)

Lê Huy