|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Dòng tiền tự do có đòn bẩy (Levered Free Cash Flow - LFCF) là gì? Đặc điểm

17:46 | 12/06/2020
Chia sẻ
Dòng tiền tự do có đòn bẩy (tiếng Anh: Levered Free Cash Flow - LFCF) là lượng tiền mà một công ty còn lại sau khi thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính của mình.
Dòng tiền tự do có đòn bẩy (Levered Free Cash Flow - LFCF) là gì? Đặc điểm - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Lynda)

Dòng tiền tự do có đòn bẩy

Khái niệm

Dòng tiền tự do có đòn bẩy trong tiếng Anh là Levered Free Cash Flow - LFCF.

Dòng tiền tự do có đòn bẩy là lượng tiền mà một công ty còn lại sau khi thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính của mình.

Dòng tiền tự do có đòn bẩy rất quan trọng đối với cả nhà đầu tư và quản lí công ty, bởi đó là lượng tiền mặt mà công ty có thể sử dụng để chi trả cổ tức cho các cổ đông hoặc đầu tư thêm vào việc phát triển kinh doanh của công ty.

Dòng tiền tự do có đòn bẩy của một công ty có thể âm, mặc dù dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là dương. Điều này xảy ra khi dòng tiền hoạt động mà một công ty tạo ra không đủ để chi trả cho tất cả các nghĩa vụ tài chính của mình.

Đặc điểm của Dòng tiền tự do có đòn bẩy

Dòng tiền tự do có đòn bẩy là thước đo khả năng mở rộng kinh doanh của công ty và khả năng chi trả cổ tức cho các cổ đông chỉ bằng tiền được tạo ra từ các hoạt động hiện tại. Đồng thời cũng có thể được sử dụng như một chỉ số khả năng của công ty để có được vốn bổ sung thông qua tài trợ.

Nếu một công ty đã có một khoản nợ đáng kể và và còn lại ít tiền mặt sau khi đáp ứng các nghĩa vụ của mình, công ty có thể khó có được nguồn tài trợ bổ sung từ người cho vay.

Tuy nhiên, nếu một công ty có dòng tiền tự do có đòn bẩy lớn, thì nó sẽ là một khoản đầu tư hấp dẫn và có rủi ro thấp, xét từ góc độ của người cho vay.

Dòng tiền tự do có đòn bẩy trái ngược với dòng tiền tự do không có đòn bẩy (UFCF), là lượng tiền mặt mà một công ty có trước khi phải thanh toán nghĩa vụ nợ của mình.

Cả hai số liệu dòng tiền có thể xuất hiện trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty, nhưng dòng tiền tự do có đòn bẩy được coi là con số quan trọng hơn đối với các nhà đầu tư cần xem xét, vì đây là chỉ số tốt hơn về mức độ lợi nhuận thực tế của công ty.

Sử dụng Dòng tiền tự do có đòn bẩy trong phân tích chứng khoán

Ngay cả khi dòng tiền tự do có đòn bẩy của một công ty bị âm, điều đó không nhất thiết ngụ ý là công ty đang thất bại. Nó có thể là trường hợp công ty đã đầu tư vốn đáng kể nhưng vẫn chưa hoàn vốn ở mức mà công ty mong đợi.

Miễn là công ty có thể đảm bảo tiền mặt cần thiết để tồn tại cho đến khi dòng tiền tăng nhờ doanh thu tăng, thì một giai đoạn tạm thời của dòng tiền tự do có đòn bẩy bị âm là có thể tồn tại và chấp nhận được.

Những gì mà một công ty chọn làm với dòng tiền tự do có đòn bẩy cũng rất quan trọng đối với các nhà đầu tư. Công ty có thể chọn dành ra một lượng đáng kể trong dòng tiền tự do có sử dụng vốn vay của mình để trả cổ tức cho các cổ đông.

Lí do là công ty hi vọng sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư hơn bằng cách cung cấp một tỉ suất cổ tức cao hơn, hoặc đơn giản là vì ban lãnh đạo không tin rằng lượng tiền mặt có thể được tối ưu để đầu tư vào tăng trưởng công ty.

Mặt khác, nếu quản lí của công ty nhận thấy cơ hội quan trọng để tăng trưởng và mở rộng thị trường, họ có thể chọn dành gần như tất cả dòng tiền tự do có đòn bẩy của mình để tài trợ cho sự tăng trưởng tiềm năng.

(Theo Investopedia)

Minh Hằng

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 29/9: Giằng co quanh ngưỡng 1.150 để tìm điểm cân bằng
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 29/9: Theo dự báo của công ty chứng khoán, trong những phiên giao dịch tới, thị trường có thể sẽ tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 1.150 để tìm điểm cân bằng sau đợt điều chỉnh và hướng tới kiểm định trở lại ngưỡng 1.165.